Pædagogisk indblik

Fra ABC til WWW

June 08, 2019
Pædagogisk indblik
Fra ABC til WWW
Chapters
Pædagogisk indblik
Fra ABC til WWW
Jun 08, 2019
Asterisk 90

Digitale læremidler erstatter i stigende grad tidligere tiders hæfter og bøger. Men paradoksalt nok skaber de nye digitale muligheder begrænsninger for lærernes metodefrihed og didaktiske design. Samtidig rejser brugen af dem nogle store spørgsmål omkring datasikkerhed. Der skal digitaliseres med didaktikken i højsædet, lyder det fra flere forskere.

Show Notes

Digitale læremidler erstatter i stigende grad tidligere tiders hæfter og bøger. Men paradoksalt nok skaber de nye digitale muligheder begrænsninger for lærernes metodefrihed og didaktiske design. Samtidig rejser brugen af dem nogle store spørgsmål omkring datasikkerhed. Der skal digitaliseres med didaktikken i højsædet, lyder det fra flere forskere.

×

Listen to this podcast on