Telemarkpodden

RUI-JENTENE: Arven etter Ingerine og Gurine

August 07, 2019 Alice Haukelidsæter, Lisette Haukelidsæter, Herfinn Haugsevje & Styrk Fjærtoft Season 2 Episode 28
RUI-JENTENE: Arven etter Ingerine og Gurine
Telemarkpodden
More Info
Telemarkpodden
RUI-JENTENE: Arven etter Ingerine og Gurine
Aug 07, 2019 Season 2 Episode 28
Alice Haukelidsæter, Lisette Haukelidsæter, Herfinn Haugsevje & Styrk Fjærtoft

RUI: Dette er historien om Rui-jentene Ingerine og Gurine Schevenius – to små systrer som stadig bergtek ein heil nasjon med sitt enkle og ekte levesett! Lisette Haukelidsæter var næraste nabo til jentene og eig i dag husmannsplassen Rui. Dotter Alice Haukelidsæter tek vare på plassen og hugsar godt då ho som 4-åring fekk kamferdrops av Ingerine på helseheimen. Og Herfinn Haugsevje minnes at han som gutunge fekk servera sterk kaffi av jentene då han leika i dei stupbratte liane over Dalen og Bandak. Høyr historien om Rui-jentene i den enkle stoga der dei budde – fortald av dei tre som på kvart sitt vis kjende Ingerine og Gurine! Vert: Styrk Fjærtoft

Show Notes

RUI: Dette er historien om Rui-jentene Ingerine og Gurine Schevenius – to små systrer som stadig bergtek ein heil nasjon med sitt enkle og ekte levesett! Lisette Haukelidsæter var næraste nabo til jentene og eig i dag husmannsplassen Rui. Dotter Alice Haukelidsæter tek vare på plassen og hugsar godt då ho som 4-åring fekk kamferdrops av Ingerine på helseheimen. Og Herfinn Haugsevje minnes at han som gutunge fekk servera sterk kaffi av jentene då han leika i dei stupbratte liane over Dalen og Bandak. Høyr historien om Rui-jentene i den enkle stoga der dei budde – fortald av dei tre som på kvart sitt vis kjende Ingerine og Gurine! Vert: Styrk Fjærtoft