Woon Weer Weetjes door Digimakelaars.nl - de makelaar van Nederland
#37 Wetswijzigingen woningmarkt 2021
Chapters
Woon Weer Weetjes door Digimakelaars.nl - de makelaar van Nederland
#37 Wetswijzigingen woningmarkt 2021
Jan 08, 2021 Season 3 Episode 37
Theo Heus, NVM makelaar

Zoals ieder jaar verandert ook in 2021 de regelgeving rondom je eigen woning en je hypotheek.
Dit is een gratis dienst van Digimakelaars.nl - de voordeligste makelaar voor heel Nederland

We behandelen achtereenvolgens

  • de overdrachtsbelasting
  • de aanpassing van artikel 13 van de Wet Belastingen op Rechtsverkeer WBR
  • de verhoging van de NHG grens
  • de NHG premie
  • de hypotheekrenteaftrek
  • de Hillenaftrek
  • de WOZ waarde
  • het eigen woningforfait
  • het nieuwe energielabel
  • subsidie voor energiebesparende maatregelen SEEH ISDE


Verder moeten we nog vermelden dat het inkomen van de minstverdienende partner in 2021 voor 90% mag meetellen voor het bepalen van de financieringslast

De links naar de site van de overheid voor de subsidie:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/17/meer-subsidiemogelijkheden--en-budget-voor-verduurzaming-woningen-en-bedrijven