Mellepodden

Mellepodden Ep4. Små Vesen.

March 15, 2019 Sondre Aastveit, Øyvind Lunde Christiansen og Jørgen Nordli Holden Season 1 Episode 4
Mellepodden
Mellepodden Ep4. Små Vesen.
Show Notes

Holden har vært på fjelltur i Vang og Øyvind plukket ut E16 som tema til spalten ``Episodens tema``. Brygger Kristian Belsheim fra Små Vesen forteller om planene til mikrobryggeriet i Aurdal. 

Support the show