Piedzīvot

14.sērija Evelīna Sproģe

April 08, 2020 Aija Bremšmite Season 1 Episode 14
Piedzīvot
14.sērija Evelīna Sproģe
Chapters
Piedzīvot
14.sērija Evelīna Sproģe
Apr 08, 2020 Season 1 Episode 14
Aija Bremšmite

Evelīna Sproģe ir četru bērnu mamma, kas izlēmusi savus bērnus skolot mājmācībā. Runājām par to, kā piedzīvot skolu mājās, kā process tiek organizēts, ko tas prasa no ģimenes un mammas. Mums izdevās atklāta saruna gan par mājmācības praktisko, gan emocionālo pusi.
Evelīna labprāt dalījās ar savām pārdomām, padomiem, kā arī resursiem, kas varētu būt noderīgi gan tiem, kas plāno mājmācību, gan arī tradicionālās skolas pedagogiem.
Informācija par mājmācību atrodama arī šajā IG kontā, Linda ir tā, kas organizē mājmācības atbalsta Whatsupp grupu. https://www.instagram.com/om.linda.zarina/
Ser Ken Robinson par skološanās paradigmas maiņu https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&t=509s%C2%A0dos
John Taylor Gotto pārdomas par izglītību https://www.johntaylorgatto.com/%C2%A0tur
Charlotte Mason parmājmācību
https://simplycharlottemason.com/store/subject-by-subject/
Julia Bogart par mājmācību
https://www.youtube.com/watch?v=37LoyCRQm3k
FB grupa “ Mājmācības interesenti” https://www.facebook.com/groups/1693530370974084/
Ģimeņu skolas apvienības mājaslapa https://www.gimenuskoluapvieniba.lv/
Mājmācības resursi https://majmacibasresursi.wordpress.com/
Blogs Happines is here http://happinessishereblog.com/

Show Notes

Evelīna Sproģe ir četru bērnu mamma, kas izlēmusi savus bērnus skolot mājmācībā. Runājām par to, kā piedzīvot skolu mājās, kā process tiek organizēts, ko tas prasa no ģimenes un mammas. Mums izdevās atklāta saruna gan par mājmācības praktisko, gan emocionālo pusi.
Evelīna labprāt dalījās ar savām pārdomām, padomiem, kā arī resursiem, kas varētu būt noderīgi gan tiem, kas plāno mājmācību, gan arī tradicionālās skolas pedagogiem.
Informācija par mājmācību atrodama arī šajā IG kontā, Linda ir tā, kas organizē mājmācības atbalsta Whatsupp grupu. https://www.instagram.com/om.linda.zarina/
Ser Ken Robinson par skološanās paradigmas maiņu https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&t=509s%C2%A0dos
John Taylor Gotto pārdomas par izglītību https://www.johntaylorgatto.com/%C2%A0tur
Charlotte Mason parmājmācību
https://simplycharlottemason.com/store/subject-by-subject/
Julia Bogart par mājmācību
https://www.youtube.com/watch?v=37LoyCRQm3k
FB grupa “ Mājmācības interesenti” https://www.facebook.com/groups/1693530370974084/
Ģimeņu skolas apvienības mājaslapa https://www.gimenuskoluapvieniba.lv/
Mājmācības resursi https://majmacibasresursi.wordpress.com/
Blogs Happines is here http://happinessishereblog.com/