Ret til Kærlighed

Se mig som et menneske

May 07, 2019 Season 2019
Ret til Kærlighed
Se mig som et menneske
Chapters
Ret til Kærlighed
Se mig som et menneske
May 07, 2019 Season 2019
Niels Jansen
Show Notes

Den 45-årige Niels Jansen fortæller om den udvikling, som både hans selv og andre transpersoner har været igennem herhjemme i de seneste 7-8 år. En udvikling fra, at transpersoner var usynlige og blev opfattet som psykisk syge. Til at de nu er taget af Sundhedsstyrelsens liste over psykiske sygdomme og til, at de nu frit selv kan bestemme, hvilket køn de vil være. 

Men Niels fortæller også om, at transpersoner stadig møder fordomme og modstand i samfundet, især i sundhedssystemet. Men at transpersoner også møder fordomme i deres eget miljø, blandt LGBT+ Personer. ×

Listen to this podcast on