על המשמעות

#505 אריה קינג - אונר"א = חמא"ס

February 24, 2024 תמיר דורטל Season 1 Episode 505
#505 אריה קינג - אונר"א = חמא"ס
על המשמעות
More Info
על המשמעות
#505 אריה קינג - אונר"א = חמא"ס
Feb 24, 2024 Season 1 Episode 505
תמיר דורטל

בפרק מרתק זה של הפודקאסט "על המשמעות", תמיר דורטל מארח את אריה קינג, דמות בולטת בעיריית ירושלים ואישיות מובילה במאבק נגד אונר"א, הסוכנות לעזרה ועבודה של האומות המאוחדות לפליטים פלסטינים במזרח התיכון. קינג, ידוע בעמדותיו הנחרצות ובפעילותו הרבה לשינוי המציאות בירושלים, מפרט על היסטוריה של אונר"א, האידאולוגיה שמאחוריה וההשלכות השליליות של פעילותה על תושבי העיר והמדינה.

הדיון מתמקד באירוע המחאה האחרון נגד אונר"א בירושלים, שקרא לסגור את מטה הארגון ולהפסיק את פעילותו הנתפסת כתומכת ומזונה את חמאס ופעילות טרור אחרות. קינג מביע את עמדתו לגבי הצורך בפעולה ממשלתית נחרצת להסרת הארגון מירושלים ומתאר את הסיכונים הביטחוניים, האידאולוגיים והחברתיים הנובעים מהנוכחות המתמשכת של אונר"א בעיר.

הפרק מציע גם הצצה לתוך המאבק הפוליטי ולדרישות לפעולה מצד הממשלה הישראלית, תוך כדי טיפול בתגובות הבינלאומיות. דורטל וקינג מנתחים את השאלה המרכזית אודות ההשלכות העתידיות של הסרת אונר"א מירושלים, משקללים את האפשרויות לשינוי בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית, ומשתפים במחשבות על המשמעות הרחבה של המאבק עבור ירושלים ולאומיות ישראלית. הפרק מאפשר הבנה עמוקה יותר של הסוגיות המורכבות העומדות במרכז הדיון הציבורי והפוליטי בישראל ומעבר לה, תוך כדי חשיפה של נקודות מבט שונות ומגוונות על אחת מהבעיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית.00:00-05:00 - מבוא והקדמה
תמיר דורטל מבוא את הנושא ומזמין את אריה קינג לדון על פעילותו נגד אונר"א בירושלים והקשר המורכב עם חמאס.

05:01-20:00 - ההיסטוריה של אונר"א ופעילותה בירושלים
אריה קינג מספר על היסטוריה של אונר"א, מוצאה והשפעתה על הסכסוך במזרח התיכון.

20:01-35:00 - תיעוד המחאה נגד אונר"א
דיון על ההפגנה נגד אונר"א בירושלים, הרקע להפגנה והסיבות לקריאה לסגירת מטה הארגון.

35:01-50:00 - עמדת הממשלה והציבור כלפי אונר"א
קינג מפרט על עמדת הממשלה הישראלית ותגובת הציבור לנוכחות ופעילות אונר"א בירושלים.

50:01-65:00 - סיכונים ביטחוניים ואידאולוגיים
השיחה מתמקדת בסיכונים הביטחוניים והאידאולוגיים של פעילות אונר"א בירושלים, וההשלכות על תושבי העיר.

65:01-80:00 - דרישות לפעולה ומאבק פוליטי
דיון בדרישות לפעולה מצד הממשלה והמאבק הפוליטי להסרת אונר"א מירושלים, כולל התמודדות עם תגובות בינלאומיות.

80:01-95:00 - חלופות ופתרונות לסכסוך
הצעות לחלופות ופתרונות לסכסוך, דרכים לשיפור המצב בירושלים והסביבה תוך כדי טיפול בבעיית אונר"א.

95:01-105:00 - ההשלכות העתידיות של הסרת אונר"א
דיון על ההשלכות העתידיות והאפשרויות לשינוי בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית לאחר הסרת אונר"א.

105:01-90:00 - סיכום ומסקנות
תמיר דורטל ואריה קינג סוכמים את הדיון, מציינים את הצעדים הבאים במאבק נגד אונר"א ומשתפים מחשבות על המשמעות הרחבה של המאבק עבור ירושלים וישראל.קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes

בפרק מרתק זה של הפודקאסט "על המשמעות", תמיר דורטל מארח את אריה קינג, דמות בולטת בעיריית ירושלים ואישיות מובילה במאבק נגד אונר"א, הסוכנות לעזרה ועבודה של האומות המאוחדות לפליטים פלסטינים במזרח התיכון. קינג, ידוע בעמדותיו הנחרצות ובפעילותו הרבה לשינוי המציאות בירושלים, מפרט על היסטוריה של אונר"א, האידאולוגיה שמאחוריה וההשלכות השליליות של פעילותה על תושבי העיר והמדינה.

הדיון מתמקד באירוע המחאה האחרון נגד אונר"א בירושלים, שקרא לסגור את מטה הארגון ולהפסיק את פעילותו הנתפסת כתומכת ומזונה את חמאס ופעילות טרור אחרות. קינג מביע את עמדתו לגבי הצורך בפעולה ממשלתית נחרצת להסרת הארגון מירושלים ומתאר את הסיכונים הביטחוניים, האידאולוגיים והחברתיים הנובעים מהנוכחות המתמשכת של אונר"א בעיר.

הפרק מציע גם הצצה לתוך המאבק הפוליטי ולדרישות לפעולה מצד הממשלה הישראלית, תוך כדי טיפול בתגובות הבינלאומיות. דורטל וקינג מנתחים את השאלה המרכזית אודות ההשלכות העתידיות של הסרת אונר"א מירושלים, משקללים את האפשרויות לשינוי בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית, ומשתפים במחשבות על המשמעות הרחבה של המאבק עבור ירושלים ולאומיות ישראלית. הפרק מאפשר הבנה עמוקה יותר של הסוגיות המורכבות העומדות במרכז הדיון הציבורי והפוליטי בישראל ומעבר לה, תוך כדי חשיפה של נקודות מבט שונות ומגוונות על אחת מהבעיות הבוערות ביותר בחברה הישראלית.00:00-05:00 - מבוא והקדמה
תמיר דורטל מבוא את הנושא ומזמין את אריה קינג לדון על פעילותו נגד אונר"א בירושלים והקשר המורכב עם חמאס.

05:01-20:00 - ההיסטוריה של אונר"א ופעילותה בירושלים
אריה קינג מספר על היסטוריה של אונר"א, מוצאה והשפעתה על הסכסוך במזרח התיכון.

20:01-35:00 - תיעוד המחאה נגד אונר"א
דיון על ההפגנה נגד אונר"א בירושלים, הרקע להפגנה והסיבות לקריאה לסגירת מטה הארגון.

35:01-50:00 - עמדת הממשלה והציבור כלפי אונר"א
קינג מפרט על עמדת הממשלה הישראלית ותגובת הציבור לנוכחות ופעילות אונר"א בירושלים.

50:01-65:00 - סיכונים ביטחוניים ואידאולוגיים
השיחה מתמקדת בסיכונים הביטחוניים והאידאולוגיים של פעילות אונר"א בירושלים, וההשלכות על תושבי העיר.

65:01-80:00 - דרישות לפעולה ומאבק פוליטי
דיון בדרישות לפעולה מצד הממשלה והמאבק הפוליטי להסרת אונר"א מירושלים, כולל התמודדות עם תגובות בינלאומיות.

80:01-95:00 - חלופות ופתרונות לסכסוך
הצעות לחלופות ופתרונות לסכסוך, דרכים לשיפור המצב בירושלים והסביבה תוך כדי טיפול בבעיית אונר"א.

95:01-105:00 - ההשלכות העתידיות של הסרת אונר"א
דיון על ההשלכות העתידיות והאפשרויות לשינוי בפוליטיקה הישראלית והבינלאומית לאחר הסרת אונר"א.

105:01-90:00 - סיכום ומסקנות
תמיר דורטל ואריה קינג סוכמים את הדיון, מציינים את הצעדים הבאים במאבק נגד אונר"א ומשתפים מחשבות על המשמעות הרחבה של המאבק עבור ירושלים וישראל.קישור לרשימת המשרות של סלע מאיר https://katzr.net/c413d5

Support the Show.

להצטרפות כמנוי הפודקאסט ואתר מידה

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים לפני כולם. - http://eepurl.com/iv2c6k

לצפיה ברשימת ההמלצות

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!