על המשמעות

#189 הרב ד"ר יוסי שטמלר - הטיעון ההיסטורי נגד הפוסטמודרניזם

December 22, 2021 תמיר דורטל Season 1 Episode 189
על המשמעות
#189 הרב ד"ר יוסי שטמלר - הטיעון ההיסטורי נגד הפוסטמודרניזם
על המשמעות +
Exclusive access to premium content!
Starting at $10/month Subscribe
Show Notes Transcript
הפוסטמודרניזם טוען שאין אמת אובייקטיבית וערכים מוחלטים; הכל תוצר של הבניה חברתית. זה רעיון שניתן להוכיח בקלות: אם בגיל שבוע היו מעבירים כל אחד ואחת מאיתנו לגדול בארץ זרה, היינו הופכים לאנשים אחרים לחלוטין ממה שאנחנו היום. היינו בעלי ערכים אחרים ומנטאליות אחרת, וההעדפות שלנו לאופנה, מוזיקה, אוכל וכד' היו שונות לגמרי. האדם הוא לא יותר מאשר פלסטלינה שהחברה מעצבת; כל תרבות וערך הם פרטיקולריים כלומר תלויי מקום, זמן והקשר.
כשתפיסה כזו פוגשת את המסורת היהודית (ולא רק אותה) נוצרת התנגשות חזיתית. היהדות גורסת שאלוהים קיים באופן אובייקטיבי; ושהמצוות והאמונות שניתנו בסיני הן אמת מוחלטת. האם יש דרך לצאת מהסבך הזה?
הרב ד"ר יוסי שטמלר טוען בספרו "פלטינה ופלסטלינה" – עליו אנחנו משוחחים בפודקסט זה – שהיהדות הינה פנומן ייחודי בהיסטוריה האנושית. אין עוד עם ששרד גלות כה ארוכה; כשהוא מפוזר על פני הגלובוס "זעיר פה זעיר שם"; עם דת כל כך מסועפת ותובענית. אכן, יהודים "נילושו כפלסטלינה" בדומה לשאר האוכלוסיה, ולכן כל קהילה דמתה לסביבתה בלבוש, במוזיקה, במאכלים, בשפה, בארכיטקטורה ועוד. אולם, בכל העולם היהודי נמצא את אותם תפילין, שופר, מקווה, ספר תורה, מצה, לולב, חנוכיה, סידור תפילה ועוד ועוד. הפנומן היהודי לא יכול להיות מוסבר ע"י הבניה חברתית שכן זו תלויה תמיד במקום ובזמן ספציפיים. לכן, טוען שטמלר, ניתן לקבל את הפוסטמודרניזם אולם עליו לעצור למרגלות הר סיני.

לצפיה ברשימת ההמלצות

האזנה נעימה!

למנוי לכתב העת השילוח - https://hashiloach.org.il/subscription/

Support the show

לצפיה ברשימת ההמלצות
לתמיכה ותרומות להפקת הפודקאסט וביצוע מנוי

להצטרפות לערוץ הטלגרם

להצטרפות לקבוצת המתנדבים שלנו שבזכותה אנו יכולים להפיק לכם תוכן
האזנה נעימה!

1
00:00:00,000 --> 00:00:05,480
שלום, ובפודקאסט על המשמעות תמיר דורטל מערך את הרב דוקטור יוסי שטמלר,

2
00:00:05,480 --> 00:00:09,980
שכתב ספר שהוא ביקורת על הפוסט מודרניזם מכיוון לא צפוי,

3
00:00:09,980 --> 00:00:11,480
מהכיוון ההיסטורי,

4
00:00:11,480 --> 00:00:16,980
הוא טוען שההשתנות של החברה הכללית היא השתנות הולכת וגוברת,

5
00:00:16,980 --> 00:00:19,480
מאז התקופה היוונית ועד היום,

6
00:00:19,480 --> 00:00:22,980
ואילו שהעולם היהודי כמעט לא משתנה,

7
00:00:22,980 --> 00:00:25,980
שהשינוי בעולם היהודי הוא רק בענפי הענפים שלו,

8
00:00:25,980 --> 00:00:30,960
ומשום מה התזה הזאת מפריחה את הפוסט מודרניזם,

9
00:00:30,960 --> 00:00:32,960
אז השארו איתנו כדי לגלות למה,

10
00:00:32,960 --> 00:00:33,960
אז הנעימה.

11
00:00:45,960 --> 00:00:46,960
שלום הרב יוסי שטמלר.

12
00:00:46,960 --> 00:00:48,960
שלום שלום.

13
00:00:48,960 --> 00:00:51,960
אז התכנסנו כאן לרגע לספר שהוצאת,

14
00:00:51,960 --> 00:00:53,960
פלטינר ופלסטלינה,

15
00:00:53,960 --> 00:00:57,440
שיש לו שם מאוד מקורי אבל גם מהלך טיעון מאוד מקורי,

16
00:00:57,440 --> 00:00:58,940
נגד הפוסט מודרניזם,

17
00:00:58,940 --> 00:01:00,940
אבל לפני שנדבר נגד הפוסט מודרניזם,

18
00:01:00,940 --> 00:01:03,940
בוא נדבר קצת בכלל על מה זה פוסט מודרניזם,

19
00:01:03,940 --> 00:01:07,440
כי יכול להיות שאיפשהו במהלך המאות פרקים שכבר עשיתי,

20
00:01:07,440 --> 00:01:09,940
חשפשתי להגדיר את זה בצורה מדויקת,

21
00:01:09,940 --> 00:01:13,440
וכדאי מאוד לפי דעתי שננסה להבין את מהלך הטיעון שלהם,

22
00:01:13,440 --> 00:01:15,440
לפני שננסה להתמודד איתו.

23
00:01:15,440 --> 00:01:17,440
כן אוקיי אני אגיד,

24
00:01:17,440 --> 00:01:20,440
הספר הוא לא ממש נגד פוסט מודרניזם,

25
00:01:20,920 --> 00:01:21,920
באיזשהו מובן הוא אומר,

26
00:01:21,920 --> 00:01:24,920
הפוסט מודרניזם עזר לנו להבין הרבה דברים,

27
00:01:24,920 --> 00:01:28,420
שלא הבנו אותם כמו שצריך עד שהוא הגיע,

28
00:01:28,420 --> 00:01:30,420
כך שהוא לא בא ודוחה אותו לגמרי,

29
00:01:30,420 --> 00:01:33,420
אבל כן צריך לדעת להתמודד איתו,

30
00:01:33,420 --> 00:01:34,920
אז בוא רגע אני אנסה להסביר,

31
00:01:34,920 --> 00:01:36,420
כמו שאמרת,

32
00:01:36,420 --> 00:01:38,420
מה זה בעצם פוסט מודרניזם.

33
00:01:38,420 --> 00:01:42,420
אז אנשים חיו במשך מאות ואלפי שנים,

34
00:01:42,420 --> 00:01:45,420
בתפיסה שיש ערכים מוחלטים,

35
00:01:45,420 --> 00:01:48,420
ויש אמת ברורה,

36
00:01:48,420 --> 00:01:49,920
כמובן היו ויכוחים,

37
00:01:49,920 --> 00:01:50,920
אולי האמת אצלי,

38
00:01:50,920 --> 00:01:51,920
אולי האמת אצלך,

39
00:01:51,920 --> 00:01:55,920
אבל התפיסה הייתה שיש ערכים מוחלטים וכולי.

40
00:01:55,920 --> 00:01:56,920
מה שקרה במערב,

41
00:01:56,920 --> 00:01:58,920
במאה ה-50 שנה האחרונות,

42
00:01:58,920 --> 00:02:01,920
זה שהתחילו כל מיני מהפכות,

43
00:02:01,920 --> 00:02:02,920
לא משנות ה-60?

44
00:02:02,920 --> 00:02:03,920
זאת אומרת,

45
00:02:03,920 --> 00:02:07,920
אוקיי אז נכון שהפוסט מודרניזם הוא תופס תאוצה,

46
00:02:07,920 --> 00:02:09,920
בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה,

47
00:02:09,920 --> 00:02:10,920
אבל אני הולך טיפה אחורה,

48
00:02:10,920 --> 00:02:12,920
כי בסוף כל תנועה,

49
00:02:12,920 --> 00:02:15,920
גם אגותית וגם חברתית,

50
00:02:15,920 --> 00:02:18,920
יש לה שורשים טיפה בעבר,

51
00:02:18,920 --> 00:02:22,920
אז האדם המערבי מתחיל לנוע על כדור הארץ,

52
00:02:22,920 --> 00:02:25,920
והוא מתחיל לחשף באופן חסר תקדים,

53
00:02:25,920 --> 00:02:28,920
להרבה מאוד תרבויות ודתות,

54
00:02:28,920 --> 00:02:31,920
והוא מתחיל להבין שאתה יודע,

55
00:02:31,920 --> 00:02:36,920
כשדג מסתכל עליך דרך הזכוכית של האקווריום,

56
00:02:36,920 --> 00:02:40,920
ואתה שואל אותו בתוך איזה חומר אני נמצא,

57
00:02:40,920 --> 00:02:42,920
אז הוא אומר לך שאתה נמצא בתוך מים,

58
00:02:42,920 --> 00:02:45,920
כי החומר השקוף היחיד שהוא מכיר זה מים,

59
00:02:45,920 --> 00:02:46,920
כי הוא נמצא בתוך אקווריום,

60
00:02:46,920 --> 00:02:47,920
הוא לא יודע מה זה אוויר,

61
00:02:47,920 --> 00:02:50,920
הוא רואה שאתה נמצא בתוך חומר שקוף,

62
00:02:50,920 --> 00:02:52,920
אז הוא בטוח שהחומר השקוף שהוא מכיר,

63
00:02:52,920 --> 00:02:53,920
די נו מים,

64
00:02:53,920 --> 00:02:55,920
זה גם החומר שבתוך אתה נמצא.

65
00:02:55,920 --> 00:02:57,920
וזה גם באמת מאוד מערער,

66
00:02:57,920 --> 00:02:59,920
אם אותה בת אולפנה הולכת להודו,

67
00:02:59,920 --> 00:03:01,920
אחרי הצבא, סליחה,

68
00:03:01,920 --> 00:03:03,920
אחרי השירות הלאומית,

69
00:03:03,920 --> 00:03:05,920
והיא רואה שם אנשים נורמליים,

70
00:03:05,920 --> 00:03:06,920
גומלי חסדים,

71
00:03:06,920 --> 00:03:07,920
רציונליים,

72
00:03:07,920 --> 00:03:08,920
נוהגים למשפחתם,

73
00:03:08,920 --> 00:03:09,920
רציונליים,

74
00:03:09,920 --> 00:03:10,920
חברה מתפקדת,

75
00:03:10,920 --> 00:03:11,920
פחות או יותר,

76
00:03:11,920 --> 00:03:13,920
איכשהו הם מצליחים גם להסתדר בכביש,

77
00:03:13,920 --> 00:03:14,920
חוקי תנועה,

78
00:03:14,920 --> 00:03:16,920
שהם תורה שבעל פה שלהם.

79
00:03:16,920 --> 00:03:17,920
וזה מאוד מערער,

80
00:03:17,920 --> 00:03:19,920
לראות חברה אחרת,

81
00:03:19,920 --> 00:03:20,920
מתפקדת,

82
00:03:20,920 --> 00:03:22,920
שהתורה קוראת להם רשעים,

83
00:03:22,920 --> 00:03:23,920
מובדל עילים וכל מיני דברים כאלה,

84
00:03:23,920 --> 00:03:24,920
ואתה רואה,

85
00:03:24,920 --> 00:03:25,920
וואלה, חיים טוב.

86
00:03:25,920 --> 00:03:27,920
נכון, אז אתה רק נותן במיקרו,

87
00:03:27,920 --> 00:03:30,920
את מה שקורה בעצם לתרבות המערבית כולה,

88
00:03:30,920 --> 00:03:33,920
שהיא בעצם נחשפת לכל התרבויות האלה,

89
00:03:33,920 --> 00:03:34,920
והיא באה ואומרת,

90
00:03:34,920 --> 00:03:36,920
רגע, אז במה אני יותר טוב מהם,

91
00:03:36,920 --> 00:03:39,920
למה הערכים שלי הם יותר נכונים,

92
00:03:39,920 --> 00:03:40,920
או יותר אמיתיים,

93
00:03:40,920 --> 00:03:43,920
או יותר מדויקים מהערכים שלהם.

94
00:03:43,920 --> 00:03:44,920
או למה כל כך להקפיד על התרבות שלי.

95
00:03:44,920 --> 00:03:47,920
יפה, אז המשמעות היא שאין אמת מוחלטת,

96
00:03:47,920 --> 00:03:49,920
ואז אני יכול להיות יום אחד פה,

97
00:03:49,920 --> 00:03:50,920
ויום אחד שם,

98
00:03:50,920 --> 00:03:52,920
ואני יכול לשנות את הערכים שלי,

99
00:03:52,920 --> 00:03:54,920
ולמעשה אנחנו מגיעים באמת לתפיסה,

100
00:03:54,920 --> 00:03:56,920
שהיא, כמו שאתה אמרת,

101
00:03:56,920 --> 00:03:58,920
החל משנות ה-60, 70,

102
00:03:58,920 --> 00:04:01,920
למעשה אנחנו מגיעים לכך שהמערב נכנס תוך תפיסת עולם,

103
00:04:01,920 --> 00:04:03,920
שנקראת רלטיביסטית,

104
00:04:03,920 --> 00:04:04,920
תפיסת עולם יחסית,

105
00:04:04,920 --> 00:04:06,920
אין אמת מוחלטת וכולי.

106
00:04:06,920 --> 00:04:08,920
עכשיו, עד כאן הדברים די ידועים,

107
00:04:08,920 --> 00:04:12,920
אני רוצה לתת כמה משמעויות של התפיסת עולם הזאת.

108
00:04:12,920 --> 00:04:15,920
המושג הבסיסי בפוסט-מודרניזם,

109
00:04:15,920 --> 00:04:17,920
או אחד המושגים הבסיסיים,

110
00:04:17,920 --> 00:04:19,920
זה המושג של הבנייה חברתית.

111
00:04:19,920 --> 00:04:21,920
וזה בעצם,

112
00:04:21,920 --> 00:04:23,920
אפשר להסביר את המושג הזה בצורה מאוד פשוטה,

113
00:04:23,920 --> 00:04:25,920
אם אתה היית בגיל יומיים,

114
00:04:25,920 --> 00:04:29,920
עובר לגדול אצל הורים אחרים,

115
00:04:29,920 --> 00:04:31,920
ביבשת אחרת,

116
00:04:31,920 --> 00:04:33,920
נגיד הייתי לוקח אותך לגדול בסין,

117
00:04:33,920 --> 00:04:34,920
או לגדול באודו,

118
00:04:34,920 --> 00:04:35,920
או בארגנטינה,

119
00:04:35,920 --> 00:04:36,920
או ברוסיה,

120
00:04:36,920 --> 00:04:37,920
או בארצות הברית,

121
00:04:37,920 --> 00:04:38,920
אז כולנו מבינים,

122
00:04:38,920 --> 00:04:41,920
שהיית גדל בתוך תרבות אחרת,

123
00:04:41,920 --> 00:04:42,920
בתוך ערכים אחרים,

124
00:04:42,920 --> 00:04:47,920
והיית פשוט צומח להיות בן אדם אחר לגמרי.

125
00:04:47,920 --> 00:04:49,920
והייתי מפיק פודקאסט עם ערכים שונים לגמרי.

126
00:04:49,920 --> 00:04:50,920
יפה.

127
00:04:50,920 --> 00:04:52,920
פה זה קטילה עצמית, אני אומר.

128
00:04:52,920 --> 00:04:53,920
בסדר.

129
00:04:53,920 --> 00:04:54,920
זאת אומרת, כן,

130
00:04:54,920 --> 00:04:56,920
היית למעשה משרת,

131
00:04:56,920 --> 00:05:01,920
או מדברר ערכים אחרים לגמרי,

132
00:05:01,920 --> 00:05:02,920
והיית עושה את זה.

133
00:05:02,920 --> 00:05:03,920
זה לא יוכל ליוסי הסיני.

134
00:05:03,920 --> 00:05:05,920
יכול להיות שהיו קוראים לך יוסי הסיני.

135
00:05:05,920 --> 00:05:07,920
לא, מהרדיו הבינלאומי של סין,

136
00:05:07,920 --> 00:05:09,920
כי הם באמת מפיצים את הרדיו שלהם,

137
00:05:09,920 --> 00:05:11,920
על מנת לשרת את האידיאולוגיה של המשלגה הקומוניסטית.

138
00:05:11,920 --> 00:05:12,920
כן.

139
00:05:12,920 --> 00:05:13,920
אז בסדר,

140
00:05:13,920 --> 00:05:16,920
אז אתה גם משרת איזושהי אידיאולוגיה,

141
00:05:16,920 --> 00:05:18,920
אולי לא גייסו אותך בצורה מפורשת,

142
00:05:18,920 --> 00:05:20,920
אבל ההבנה החברתית שבה גדלת,

143
00:05:20,920 --> 00:05:22,920
היא יוצרת את זה,

144
00:05:22,920 --> 00:05:24,920
שאתה לוקח ועושה פודקאסטים בכיוון מסוים,

145
00:05:24,920 --> 00:05:28,920
ואין ספק שהיית גדל במדינה עם אג'נדות אחרות,

146
00:05:28,920 --> 00:05:33,920
אז אנחנו מבינים שהיית משרת ככל הנראה את האג'נדות האלה.

147
00:05:33,920 --> 00:05:37,920
עכשיו, צריך להבין, התובנה הזאת היא תובנה מאוד מאוד יסודית,

148
00:05:37,920 --> 00:05:39,920
כי אנחנו רואים התנגשויות,

149
00:05:39,920 --> 00:05:41,920
למשל תלך למלחמת העולם השנייה,

150
00:05:41,920 --> 00:05:45,920
אז אתה יכול לראות שם את הגרמנים ואת הרוסים,

151
00:05:45,920 --> 00:05:47,920
בהתנגשות הכי גדולה,

152
00:05:47,920 --> 00:05:50,920
בהתנגשות המזוינת הכי גדולה שהייתה אי פעם.

153
00:05:50,920 --> 00:05:53,920
אבל, והגרמנים שונאים את סטלין,

154
00:05:53,920 --> 00:05:56,920
והרוסים שונאים את איטלר,

155
00:05:56,920 --> 00:06:00,920
וברור לך שאם היית לוקח את הרוסי הזה,

156
00:06:00,920 --> 00:06:05,920
שנולד בנניח, 1918,

157
00:06:05,920 --> 00:06:09,920
ופשוט לוקח אותו אחרי שהוא נולד ומגדל אותו בגרמניה,

158
00:06:09,920 --> 00:06:12,920
ולוקח את הגרמני הזה שנולד גם הוא ב-1918,

159
00:06:12,920 --> 00:06:15,920
ונותן לו לגדול מגיל יומיים ברוסיה,

160
00:06:15,920 --> 00:06:19,920
אז ההוא שיש לו גן עם גרמנים וגדל ברוסיה,

161
00:06:19,920 --> 00:06:22,920


היה שונא את איטלר ותומך בסטלין,

162
00:06:22,920 --> 00:06:26,920
ולהפך, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל מה שאנחנו רואים,

163
00:06:26,920 --> 00:06:29,920
אנשים מתעובבים מסביבנו ויש להם המון דעות מוצקות,

164
00:06:29,920 --> 00:06:33,920
ופיתחון עצמי, וזה מה שאני חושב, ואני ואני,

165
00:06:33,920 --> 00:06:35,920
והתשובה של הפוסט-מודרניזם זה לא אתה,

166
00:06:35,920 --> 00:06:38,920
כי אם היית גדל במקום אחר לגמרי,

167
00:06:38,920 --> 00:06:40,920
אז ברור שהדעות שלך היו שונות,

168
00:06:40,920 --> 00:06:45,920
והיית אוהב מאכלים אחרים, וצבעים אחרים, ומוזיקה אחרת,

169
00:06:45,920 --> 00:06:49,920
והייתה לך מנטליות אחרת, והיית רואה את כל העולם בצורה אחרת,

170
00:06:49,920 --> 00:06:53,920
אז למעשה, כל מה שאתה אומר, אני ואני, ואתה חושב שזה אתה,

171
00:06:53,920 --> 00:06:55,920
זה לא אתה, זה החברה,

172
00:06:55,920 --> 00:06:58,920
וכולם מכירים את האמירה של ארכימדס,

173
00:06:58,920 --> 00:07:01,920
תן לי נקודת משען ואני אזיז את העולם,

174
00:07:01,920 --> 00:07:05,920
אז אומר הפוסט-מודרניזם, תן לי הבנייה חברתית, ואני אזיז את האדם,

175
00:07:05,920 --> 00:07:09,920
אפשר כל אדם, פשוט לתת לו ערכים אחרים, והוא יהיה אדם אחר.

176
00:07:09,920 --> 00:07:13,920
או אם נסיר את נקודת המשען, אז בעצם לא אפשר להרים כלום,

177
00:07:13,920 --> 00:07:17,920
זאת אומרת, מהתיאור הדי קצר שנצאת עכשיו, אני כבר מיואש,

178
00:07:17,920 --> 00:07:22,920
זאת אומרת, הורדה של הרוח ממפרסים, מחדוות החיים,

179
00:07:22,920 --> 00:07:25,920
בכלל מהרצון לחיות, נראה שאולי יותר מכל דבר אחר,

180
00:07:25,920 --> 00:07:30,920
הפוסט-מודרניזם הוא איזשהו סממן להתאבדות המערב,

181
00:07:30,920 --> 00:07:32,920
המערב פשוט איבד את החשק לחיות,

182
00:07:32,920 --> 00:07:35,920
ועכשיו הוא פשוט מצא אידיאולוגיה כזאת,

183
00:07:35,920 --> 00:07:39,920
שהיא שנשמעת טוב, שאפשר לכתוב אותה במאמרים אקדמיים,

184
00:07:39,920 --> 00:07:42,920
שמתארת את אותו חוסר חשק לחיות.

185
00:07:42,920 --> 00:07:46,920
את יודע, פה אתה עושה מה שנקרא, פסיכולוגיזציה של הפילוסופיה,

186
00:07:46,920 --> 00:08:00,920
כן? את מנסה להבין, meals,

187
00:08:00,920 --> 00:08:01,920
את לא כותב מחקר.

188
00:08:01,920 --> 00:08:03,920
כי אני ניסיתי להסביר בנפש של בעל הטניה,

189
00:08:03,920 --> 00:08:05,920
למה כתב הוא כל מיני רעיונות,

190
00:08:05,920 --> 00:08:08,920
אז הוא אמר לי, התקשיב אתה כותב דוקטורט בפילוסופיה,

191
00:08:08,920 --> 00:08:11,920
ולא בפסיכולוגיה, אז אל תיכנס לזה,

192
00:08:11,920 --> 00:08:14,520
אני אומר, אפשר להסביר את הסיפור הזה בכל מיני דרכים.

193
00:08:15,100 --> 00:08:18,600
אין ספק שהם ילכם את העולם השנייה, ואני גם מתאר את זה בספר,

194
00:08:18,620 --> 00:08:22,920
כל הזוועות שעברו על האנושות, בעיקר המערבית,

195
00:08:22,940 --> 00:08:25,800
בחמישים שנה הראשונות של המאה ה-20,

196
00:08:26,300 --> 00:08:30,240
הם נתנו הרבה סיבות לבני אדם לרדת מהאיזמים הגדולים,

197
00:08:30,460 --> 00:08:36,700
ולרדת מכל האידיאולוגיות, כי באמת זה דבר שטבע את החיים של מאות מיליוני אנשים.

198
00:08:37,200 --> 00:08:42,580
אבל אני אומר, נעזוב אגד את הקטע הפסיכולוגי, כי אני פחות גם מתעסק איתו בספר.

199
00:08:42,920 --> 00:08:46,420
אז בואו ננסה להדגים, חוץ מהרעיון הרלטיביסטי הזה שדיברנו עליו,

200
00:08:46,640 --> 00:08:48,320
איזה עוד רעיונות יש בפוסט-מודרניזם,

201
00:08:48,400 --> 00:08:52,620
שבעצם הוא בא ודובר אותן מתחת לכל הצרנן?

202
00:08:53,200 --> 00:08:55,980
כן, אז אני חושב שצריך פה להבין,

203
00:08:56,360 --> 00:09:00,020
שאנחנו מחזיקים מעצמנו אנשים מאוד רציונליים,

204
00:09:00,280 --> 00:09:03,200
כן, אנשים שחושבים, אנשים שבוחרים,

205
00:09:03,220 --> 00:09:06,340
אנשים שמתוך שיקול דת מגיעים לכל מיני דברים.

206
00:09:07,080 --> 00:09:09,180
וכשאתה מתחיל להסתכל,

207
00:09:09,520 --> 00:09:14,260
כן, למשל, אני אגיד לך שבית משפט עליון בארצות הברית,

208
00:09:14,720 --> 00:09:17,940
קבע שאדם שחור שהיה עבד,

209
00:09:18,520 --> 00:09:20,880
כן, אין לו זכות עמידה בבית משפט עליון.

210
00:09:21,340 --> 00:09:23,840
זכות עמידה, זאת אומרת, הוא לא יכול בכלל להגיש תביעה,

211
00:09:24,300 --> 00:09:25,340
כי הוא לא אישות משפטית.

212
00:09:25,360 --> 00:09:26,440
כן, כן, הוא כמו...

213
00:09:26,460 --> 00:09:28,060
כמו שהיה עגלה, הוא לא יכול להגיש.

214
00:09:28,080 --> 00:09:31,120
כמו שפרה לא יכולה להגיש לזה בית משפט, אז גם הוא לא יכול,

215
00:09:31,740 --> 00:09:34,120
כן, ואני שואל אותך, האם זה רציונלי?

216
00:09:34,400 --> 00:09:37,580
אז אתה תגיד לי, לא, זה לא הגיוני, דבר כזה, מה זאת אומרת?

217
00:09:37,820 --> 00:09:40,520
אבל אני אגיד לך שבית משפט עליון בארצות הברית,

218
00:09:40,700 --> 00:09:43,600
אנשים כמוני וכמוך, רציונליים כמוני וכמוך,

219
00:09:43,620 --> 00:09:45,040
עבוד החכמים מולה אפילו.

220
00:09:45,060 --> 00:09:48,660
כן, אוקיי, כן, בוא נהיה מספיק צנועים ונגיד שהם יותר חכמים מאיתנו.

221
00:09:48,740 --> 00:09:50,500
תאר השכל האנושי.

222
00:09:50,520 --> 00:09:54,300
כן, וזה קרוי לפני 150 שנה בארצות הברית,

223
00:09:54,400 --> 00:09:57,800
אבל עברו 150 שנה ופתאום הרציונליזם השתנה,

224
00:09:58,020 --> 00:10:01,700
ופתאום המוסר השתנה, והיום זה לא היה עליה לדעת להגיד כזה דבר.

225
00:10:02,020 --> 00:10:04,200
או אם אני אומר לך שבמדינות אירופה,

226
00:10:05,320 --> 00:10:09,020
בעשורים הראשונים של המאה ה-20, לנשים לא הייתה זכות בחירה.

227
00:10:09,120 --> 00:10:13,120
זה דבר שמבחינה רציונלית, אף אחד היום לא מסוגל להסביר אותו ולנמק אותו.

228
00:10:14,180 --> 00:10:16,380
אז מה קרה? הם לא היו רציונליים אז?

229
00:10:17,020 --> 00:10:18,300
ודאי שהם היו רציונליים.

230
00:10:18,660 --> 00:10:21,580
ולא הייתה כניסה לאוניברסיטאות לנשים,

231
00:10:22,100 --> 00:10:26,620
לאורך כל ימי הביניים עד עשרות השנים האחרונות,

232
00:10:26,620 --> 00:10:31,560
אז מה, כל הפרופסורים שישבו שם ואמרו זה רק דבר גברי, ונשים לא יכולות וכולי,

233
00:10:31,840 --> 00:10:34,480
אלה דברים שבכלל לא עולים על דעתנו להגיד אותם היום,

234
00:10:34,800 --> 00:10:38,240
אבל הנשים רציונליים כמונו פחות או יותר חשבו את הדברים האלה.

235
00:10:38,780 --> 00:10:41,840
כך שזה באמת מערער את כל הביטחון העצמי,

236
00:10:42,380 --> 00:10:44,020
שיש לך ומה שאתה מאמין בו,

237
00:10:44,040 --> 00:10:46,480
כאילו תאמר רגע, עוד חמישים שנה יסתכלו עליי,

238
00:10:47,060 --> 00:10:51,440
ואולי כמו שאני מסתכל עליהם ואומר, הנשים האלה איך הם חשבו בכלל,

239
00:10:51,480 --> 00:10:53,800
עוד חמישים שנה יסתכלו עליי ויגדו איך אתה חושב,

240
00:10:54,180 --> 00:10:59,960
כך שזאת אחת הנקודות המאוד מאוד מטלטלות כשאתה מתחיל להפנים,

241
00:11:00,420 --> 00:11:02,480
את הסיפור הזה של פוסט מודרניזם.

242
00:11:02,500 --> 00:11:04,780
כן, אולי אפשר להגיד אפילו יותר מזה,

243
00:11:04,800 --> 00:11:09,800
הפוסט מודרניזם אימץ את אחד הדברים שגילה דיוויד יום,

244
00:11:10,080 --> 00:11:13,840
שזה שהשמש זרחה בכל הבקרים מאז שנולדתי,

245
00:11:14,080 --> 00:11:15,860
לא אומר שהיא תזרח מחר, זאת אומרת,

246
00:11:16,180 --> 00:11:22,980
היא לא רק מערערת את הביטחון שלי באיזושהי תרבות או באיזושהי מערכים,

247
00:11:23,000 --> 00:11:25,860
אלא את עצם הרציונליות כשלעצמה,

248
00:11:26,300 --> 00:11:29,660
ואומרת, אנחנו נוהגים להפסיק בחיים הרגילים שלנו,

249
00:11:30,060 --> 00:11:34,760
ממשהו שקרה 2000, 3000, אפילו 4 פעמים להמשך,

250
00:11:34,860 --> 00:11:40,060
ואפשר לבוא ולהפסיק ככה, זה לא נובע מההשערה.

251
00:11:40,300 --> 00:11:41,900
זאת אומרת, יש איזה שהן עובדות,

252
00:11:42,300 --> 00:11:44,740
והמסקנה לא נובעת מהעובדות האלה בהכרח,

253
00:11:44,780 --> 00:11:47,420
אלא עד עכשיו זה היה ככה, אבל מי אמר שזה ימשיך?

254
00:11:47,860 --> 00:11:49,240
כן, אין ספק.

255
00:11:49,280 --> 00:11:53,420
אמנואל קאנט אמר שדיוויד יום העיר אותו מתרדמתו הדוגמטית,

256
00:11:53,440 --> 00:11:57,180
זאת אומרת, באמת התפיסה הזאת שאם השמש זרחה מיליוני שנים,

257
00:11:57,200 --> 00:11:59,060
זה לא מוכיח שמחר היא תזרח,

258
00:11:59,580 --> 00:12:02,060
זה באמת דבר שהוא מטלטל.

259
00:12:02,420 --> 00:12:06,900
או אם תיקח את דקארט, שהוא בא ומטיל ספק בכל מה שקיים.

260
00:12:07,420 --> 00:12:10,340
אלה מהלכים שנעשו בראשית העת החדשה,

261
00:12:10,900 --> 00:12:16,700
אבל הם באמת גרמו לאנשים להתחיל לחשוב שכל מה שהיה הכי טריוויאלי שיכול להיות,

262
00:12:17,260 --> 00:12:23,740
הוא בעצם לא כזה, וזה באמת הופך את כל החשיבה האנושית למשהו שהוא על קירי תרנגולת.

263
00:12:24,460 --> 00:12:27,620
עכשיו, הפוסט-מודרניזם עושה עוד מהלך,

264
00:12:28,900 --> 00:12:32,100
ושזה עוד דבט של המושג הבנייה החברתית.

265
00:12:32,980 --> 00:12:37,540
וזה לבוא ולומר, תראה, אם, כמו שאני כותב את זה כאן בספר,

266
00:12:37,780 --> 00:12:42,140
אם בשעת ערב מוקדמת דופק על הדלת של הבית שלך מישהו,

267
00:12:42,620 --> 00:12:46,380
ואתה פותח ואתה רואה שהוא דייל של חברת שואבי אבק,

268
00:12:47,420 --> 00:12:48,700
והוא רוצה למכור לך שואב אבק,

269
00:12:49,740 --> 00:12:51,060
אוטומטית מה קורה לך?

270
00:12:52,300 --> 00:12:55,820
אתה מן הסתם לא רוצה לקנות את השואב אבק הזה, אוטומטית מה קורה?

271
00:12:56,900 --> 00:13:01,140
איזושהי חומה של הגנה צומחת בינך לבינו.

272
00:13:01,380 --> 00:13:03,580
אתה מגן על עצמך, אתה מבין שמישהו בא,

273
00:13:04,020 --> 00:13:08,460
זאת אומרת, לתקוף אותך, או להוציא ממך כסף, אז אתה נזהר.

274
00:13:09,340 --> 00:13:11,420
ההבנייה החברתית, היא לא עובדת ככה.

275
00:13:12,660 --> 00:13:15,740
היא לא באה פרונטלית ואומרת לך, אני רוצה שתשתנה.

276
00:13:16,460 --> 00:13:19,020
ההבנייה החברתית, היא מעצבת את האדם,

277
00:13:19,900 --> 00:13:20,980
בלי שהוא מודע לזה.

278
00:13:22,100 --> 00:13:24,460
והעוצמה של ההבנייה החברתית היא כזאת,

279
00:13:25,060 --> 00:13:26,380
ואני אתן פה כמה דוגמאות,

280
00:13:27,620 --> 00:13:28,940
כן? למשל,

281
00:13:29,300 --> 00:13:31,940
כן, זה ידוע שיש מקומות באפריקה,

282
00:13:32,460 --> 00:13:33,940
בסדר? שעושים מילת נשים.

283
00:13:35,300 --> 00:13:36,900
או למשל, בסין,

284
00:13:37,420 --> 00:13:40,700
היו שוברים את אצבעות קף הרגליים של בנות צעירות,

285
00:13:40,780 --> 00:13:44,820
כדי שקף הרגל שלהם לא תעבור את האורך של 7-8 סנטימטר,

286
00:13:44,900 --> 00:13:45,980
זה נקרא רגלי לוטוס.

287
00:13:46,220 --> 00:13:47,220
שלא יהיו ביג פוט.

288
00:13:47,860 --> 00:13:49,820
כן, אבל גם לא יכולות אחר כך ללכת,

289
00:13:49,900 --> 00:13:51,820
כמו שצריך, הם נחות למעשה לכל החיים.

290
00:13:52,100 --> 00:13:53,500
בסדר, לכל צד יש השלכות.


291
00:13:53,660 --> 00:13:55,380
כן, יפה, אבל פה, כן,

292
00:13:55,700 --> 00:13:58,300
או למשל, אם אתה רואה רצח על כבוד המשפחה,

293
00:13:58,820 --> 00:14:01,860
כן, או בהודו שורפים על מנות עם הגופה של בעלם.

294
00:14:01,940 --> 00:14:03,700
מה אני רוצה להגיד בכל הדוגמאות האלה?

295
00:14:04,180 --> 00:14:05,660
כל הדוגמאות האלה מראות לך,

296
00:14:06,180 --> 00:14:08,380
את העוצמה של ההבנייה החברתית,

297
00:14:08,460 --> 00:14:11,860
שהיא מסוגלת לקחת את הדברים הכי בסיסיים,

298
00:14:11,940 --> 00:14:13,180
הכי טבעיים של האדם,

299
00:14:14,060 --> 00:14:15,740
כן, ולמעשה,

300
00:14:16,260 --> 00:14:19,060
להפוך את האדם כמשהו שפועל נגד עצמו.

301
00:14:19,580 --> 00:14:21,340
כן, זאת אומרת, בגרמניה הנאצית,

302
00:14:21,500 --> 00:14:22,740
אני מביא כאן את הדוגמה הזאת,

303
00:14:23,260 --> 00:14:27,420
הורים גרמנים מסרו להיטלר את הילדים שלהם,

304
00:14:27,580 --> 00:14:28,580
שהיו מפגרים,

305
00:14:29,500 --> 00:14:32,740
כדי שהם לא יזעמו את הגזע הארי.

306
00:14:33,340 --> 00:14:35,500
עכשיו, אתה אומר, אהבה של הורים לילדים שלהם,

307
00:14:35,580 --> 00:14:37,220
זה משהו שאנחנו מבינים אותו כטבעי,

308
00:14:38,020 --> 00:14:39,740
אבל ההבנייה החברתית,

309
00:14:40,220 --> 00:14:42,220
כן, שאפשר להגדיר אותה כתוכנה,

310
00:14:42,700 --> 00:14:44,620
היא למעשה שיבשה את החומרה,

311
00:14:44,700 --> 00:14:47,500
כלומר, היא שיבשה את הדברים הכי טבעיים של האדם,

312
00:14:47,580 --> 00:14:49,220
כלומר, מי שעושה מילת נשים,

313
00:14:49,900 --> 00:14:52,020
זה לא שבט אחד על שבט אחר,

314
00:14:52,260 --> 00:14:53,900
שני שבטים נגיד שלוחמים אחד בשני.

315
00:14:53,980 --> 00:14:54,500
זה עונש.

316
00:14:54,580 --> 00:14:55,820
בדיוק, זה לא עונש,

317
00:14:56,220 --> 00:14:59,140
וזה לא הגברים של השבט על הבנות של השבט,

318
00:14:59,220 --> 00:15:00,260
אלא זה האימהות.

319
00:15:00,340 --> 00:15:01,220
זה הפתריארכיה, כאילו.

320
00:15:01,300 --> 00:15:02,820
כן, זה האימהות,

321
00:15:03,460 --> 00:15:04,460
או הסבתות,

322
00:15:04,860 --> 00:15:06,300
עושות את זה על הנכדות שלהם.

323
00:15:06,380 --> 00:15:09,380
כנל שבירת הכף הרגל בסין.

324
00:15:09,860 --> 00:15:11,460
זאת אומרת, מה שהפוסט-מודליזם אומר לנו,

325
00:15:11,540 --> 00:15:16,380
זה בעצם שההבנייה החברתית יכולה להיות כל כך חזקה,

326
00:15:16,940 --> 00:15:19,260
שלא רק ש... אוקיי, אתה היית עושה פודקאסטים

327
00:15:19,340 --> 00:15:25,580
לטובת איזה דיקטטורים היית גדל בקוריאה הצפונית,

328
00:15:26,140 --> 00:15:26,620
או...

329
00:15:26,700 --> 00:15:28,220
מה שהייתי מעקרת מיתרי הקול שלי.

330
00:15:29,180 --> 00:15:32,140
כן, בדיוק, זאת אומרת, אתה מסוגל,

331
00:15:32,220 --> 00:15:33,500
בעקבות ההבנייה החברתית,

332
00:15:33,580 --> 00:15:38,940
אתה מסוגל לפעול נגד הדברים הכי הכי טבעיים אצלך,

333
00:15:39,020 --> 00:15:42,140
וזה עוד יותר מבלבל אותנו בעצם,

334
00:15:42,220 --> 00:15:44,500
מה בעצם הערכים הנכונים.

335
00:15:44,740 --> 00:15:47,620
כן, זה עוד יותר גורם לנו לחוסר ביטחון,

336
00:15:47,820 --> 00:15:49,980
אז אם כך, אם אני מסוגל לפעול נגד ה...

337
00:15:50,220 --> 00:15:52,340
כן, אם הורים נותנים את הילדים שלהם להיטלר,

338
00:15:52,420 --> 00:15:53,500
כי הם מפגרים,

339
00:15:54,260 --> 00:15:55,740
והם עושים את זה מרצון.

340
00:15:56,140 --> 00:16:01,340
או כן, מרצון עושים, כן, האנשים האלה מרצון עושות שבירת אצבעות,

341
00:16:01,420 --> 00:16:03,420
כף הרגל, אז אתה מבין ש...

342
00:16:03,500 --> 00:16:06,100
אז אולי זה לא נורמלי שאני שלחתי ילדה למשרד החינוך,

343
00:16:06,180 --> 00:16:07,140
אולי יש בזה בעיה,

344
00:16:07,220 --> 00:16:11,140
אני צריך אולי להטיל ספק גם בשליחה כזאת היא תמימה לכאורה.

345
00:16:11,220 --> 00:16:13,740
אוקיי, אז אתה מגיע למושג הפוריה,

346
00:16:13,820 --> 00:16:16,860
כן, אם אני חוזר לפילוסופיה, כן, של הפלטון,

347
00:16:16,940 --> 00:16:18,380
אתה בעצם מגיע לאיזשהו מצב שאתה אומר,

348
00:16:18,460 --> 00:16:21,020
אוקיי, אז אני בסך הכול סימן שאלה אחת גדול,

349
00:16:21,660 --> 00:16:26,220
ובאמת זה מערער את כל הבסיס של החשיבה האנושית,

350
00:16:26,300 --> 00:16:27,620
של הערכים האנושיים,

351
00:16:27,700 --> 00:16:33,340
ולמעשה אנחנו באמת מגיעים למצב שהעסק הוא מאוד מאוד,

352
00:16:33,420 --> 00:16:35,060
איך, כן, כבר הרבה דיברו על זה,

353
00:16:35,140 --> 00:16:36,780
שזה באמת מפורר את כל התרבות,

354
00:16:36,860 --> 00:16:39,540
אבל מצד שני, מאין יבוא עזרי?

355
00:16:39,620 --> 00:16:42,700
זאת אומרת, אני רואה מול העיניים שלי תופעות,

356
00:16:42,780 --> 00:16:44,620
כן, את ההבניה החברתית כמו שהסברנו,

357
00:16:44,700 --> 00:16:47,140
ברור לי שאם הייתי גדל מגיל יומיים במקום אחר,

358
00:16:47,220 --> 00:16:49,020
הייתי אוהב צבעים אחרים ואוכל אחר,

359
00:16:49,100 --> 00:16:50,740
וערכים אחרים ומנטליות אחרת,

360
00:16:50,740 --> 00:16:55,420
איך מתמודדים עם הדבר הזה? זה באמת דבר שהוא כובש.

361
00:16:55,500 --> 00:16:57,020
ולזה אתה קורא פלסטלינה,

362
00:16:57,100 --> 00:17:02,020
בעצם אתה אומר שגם הפוסט-מודרניזם כשלעצמו הוא פלסטלינה,

363
00:17:02,100 --> 00:17:05,460
הוא איזשהו סוג של מצב של שינוי חברתי,

364
00:17:05,540 --> 00:17:07,180
הכל כל כך משתנה מאוד מהר,

365
00:17:07,620 --> 00:17:11,420
וגם אם אנחנו מסתכלים לא רק על תרבויות שונות לאורך ההיסטוריה,

366
00:17:11,500 --> 00:17:14,420
אלא גם על תרבות אחת מסוימת לאורך ההיסטוריה,

367
00:17:14,500 --> 00:17:16,180
אנחנו רואים שהיא בעצמה משתנה,

368
00:17:16,260 --> 00:17:19,740
זאת אומרת, התרבות הגרמנית של היטלר,

369
00:17:19,780 --> 00:17:21,860
היא שונה מאוד מהתרבות הגרמנית של היום,

370
00:17:21,940 --> 00:17:25,660
ושונה מאוד מהתרבות הגרמנית במאה ה-17 או במאה ה-16,

371
00:17:25,740 --> 00:17:30,540
גם אם לא הייתה גרמני, אבל באותו מקום, באותו אזור שבו היה בר במנחן,

372
00:17:30,620 --> 00:17:33,780
אתה רואה כל הזמן את התרבות הגרמנית משתנה,

373
00:17:33,860 --> 00:17:37,180
ואנחנו הולכים 2000 שנה אחורה לתקופתו של אפלטון,

374
00:17:37,260 --> 00:17:42,460
אז בכלל אנחנו רואים את תרבות המערב בשלב מאוד מאוד שונה,

375
00:17:42,540 --> 00:17:47,100
ועם ערכים שאומנם בבסיסם המשיכו איתנו בחלקם עד היום,

376
00:17:47,180 --> 00:17:49,140
אבל הם השתנו לבלי עקר.

377
00:17:49,180 --> 00:17:53,340
אם ניקח את אפלטון ונביא אותו לשיחה קצרה עם ניטשה,

378
00:17:53,420 --> 00:17:56,820
יכול להיות שעדו שיח ביניהם ייראה מאוד מוזר לאפלטון.

379
00:17:57,380 --> 00:18:02,580
אני אגיד לך, אני בספר אפילו מצמצם את זה לתקופה הרבה יותר קצרה.

380
00:18:03,020 --> 00:18:12,060
אני אומר, אם אתה היית ילד בגרמניה בשנות ה-10 או שנות ה-20 של המאה ה-20,

381
00:18:12,300 --> 00:18:14,420
מה היו מלמדים אותך בשיעורי אזרחות?

382
00:18:15,220 --> 00:18:18,820
שמה צורת השלטון האידיאלית? דמוקרטיה.

383
00:18:19,420 --> 00:18:24,900
אם היית ילד בשנות ה-30 ו-40 בגרמניה, מה היו מלמדים אותך?

384
00:18:25,180 --> 00:18:26,460
לכוון לרצון הפירר.

385
00:18:26,620 --> 00:18:31,140
כן, זה מה שנקרא פשיזם, זאת אומרת שהמדינה זה הערך העליון.

386
00:18:31,220 --> 00:18:36,940
ואם היית ילד בשנות ה-50 וה-60, היית שוב מקבל חינוך דמוקרטי.

387
00:18:37,020 --> 00:18:40,380
אז אני שואל אותך, מה פה, זה לא פלסטלינה?

388
00:18:40,580 --> 00:18:44,420
כלומר, תקשיב, עכשיו, צריך להבין את זה, רבותיי, צריך להבין את זה.

389
00:18:44,740 --> 00:18:47,900
אתה מדבר פה על אומה של 60-70 מיליון איש,

390
00:18:48,740 --> 00:18:50,780
שהלכו אחרי היטלר.

391
00:18:51,900 --> 00:18:54,820
וזה לא שאתה יודע, אוקיי, היה פה איזה קמפיין טוב,

392
00:18:54,860 --> 00:18:57,380
ובמקום להצביע למפלגה אחת, אז כמה...

393
00:18:57,620 --> 00:19:00,300
זה, הבן אדם הזה הצליח למשוך אחריו,

394
00:19:00,620 --> 00:19:04,100
כמה עשרות מיליוני אנשים, לטלטל את כל העולם,

395
00:19:04,940 --> 00:19:05,980
ואיך הוא עשה את זה?

396
00:19:06,220 --> 00:19:08,900
אבל עשור לפני כן לימדו בדיוק את ההפך,

397
00:19:08,980 --> 00:19:11,100
ועשור אחרי כן לימדו גם את ההפך.

398
00:19:11,260 --> 00:19:15,740
אז אתה לא רואה פה את הנדנדה, אתה לא רואה פה את הפלסטלינה?

399
00:19:15,780 --> 00:19:18,140
כי הפוסט-מודרנים יבואו ויגידו, זה מזימה,

400
00:19:18,260 --> 00:19:21,660
זה מבנים של כוח, מבנים של הבניה חברתית,

401
00:19:22,300 --> 00:19:25,100
ואפשר להסתכל על זה, אפילו מנוכחת מבעת שונה ולהגיד,

402
00:19:25,340 --> 00:19:28,700
וואלה, אנחנו לא יודעים בדיוק-בדיוק איך השינויים האלה בוצעו,

403
00:19:28,980 --> 00:19:31,700
חברה זה דבר מאוד-מאוד אורגני,

404
00:19:31,740 --> 00:19:34,500
יש לו המון-המון-המון מנגנונים, יש את המנגנון התרבותי,

405
00:19:34,540 --> 00:19:35,720
ויש את המנגנון החינוכי,

406
00:19:35,720 --> 00:19:42,760
ויש את המנגנון של הספרות ושל הקריאה, ויש מנגנונים שהם פשוט של יחזים בינלאומיים,

407
00:19:42,760 --> 00:19:45,120
של וואלה, גרמניה הושפלה על ידי צרפת,

408
00:19:45,120 --> 00:19:53,160
ויכול להיות שההתנהגות הצרפתית של אותו חייל צרפתי שפלש לחבל הרין בשנות ה-20 ובשנות ה-30,

409
00:19:53,160 --> 00:19:58,880
אז ההתנהגות הלא נעימה שלו כלפי אמא של אותו אחד שבסוף נהיה חייל נאצי,

410
00:19:58,880 --> 00:20:03,840
היא זאת שגרמה. זאת אומרת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה גרם, אבל ברור שהתרבות השתנתה.

411
00:20:03,880 --> 00:20:05,080
ואלה העובדות הגדולות.

412
00:20:05,080 --> 00:20:05,680
נכון.

413
00:20:05,680 --> 00:20:12,040
נכון? ולכן אני אומר, לא צריך ללכת להשוות את יוון שלפני 2,500 שנה,

414
00:20:12,040 --> 00:20:15,800
או את רומא שלפני 2,000 שנה ליוון של היום או לרומא של היום.

415
00:20:15,800 --> 00:20:20,720
אתה רואה את השינויים האלה בצורה מאוד מאוד קיצונית, על תווכי זמן הרבה יותר קצרים,

416
00:20:20,720 --> 00:20:25,320
בתנאי שבאמת הייתה בנייה חברתית אפקטיבית, היכלתה מהפכה הבולשוויקית.

417
00:20:25,320 --> 00:20:32,320
כלומר, אתה הולך מרוסיה צארית, ואתה הופך את רוסיה תוך שנים ספורות למשהו אחר לגמרי,

418
00:20:32,360 --> 00:20:35,280
מבנה חברתי אחר לגמרי, ככה את המהפכה הצרפתית.

419
00:20:35,560 --> 00:20:39,800
אתה מדבר על זה שבמשך מאות שנים באירופה יש שיטה מסוימת,

420
00:20:39,800 --> 00:20:46,400
פאודליות וכולי, ופתאום עושים איזושהי מהפכה, ופתאום אנשים אומרים, רגע, חופש, שוויון, אחווה, כולנו, כן?

421
00:20:46,400 --> 00:20:47,800
זכויות טבעיות.

422
00:20:47,800 --> 00:20:50,080
מבטלים את הדעת, מבטלים את גבולות המחוז,

423
00:20:50,080 --> 00:20:54,680
מבטלים את שיטת המדידה הקודמת של פאונדים והופכים אותה לשיטה המטרית,

424
00:20:54,680 --> 00:20:56,200
כמעט בשנים כל דבר ועניין.425
00:20:56,240 --> 00:21:02,920
כן, וזה עובר, כי בסוף, כמו שאמרתי קודם, אם תן לי נקודת מישן ואני אזיז לך את העולם,

426
00:21:02,920 --> 00:21:05,560
אז תן לי הבנייה חברתית ואני אזיז לך את האדם.

427
00:21:05,560 --> 00:21:11,760
ולכן, אני אתן עוד דוגמה אחת, שהיא ככה, אני חושב היא חזקה, אני מביא אותה בספר,

428
00:21:11,760 --> 00:21:16,440
כולנו יודעים שהנצרות התפשטה באירופה בעיקר,

429
00:21:16,440 --> 00:21:23,560
והאסלאם התפשט בצפון אפריקה, ובאזורים לכיוון איראן, עיראק וכולי.

430
00:21:23,560 --> 00:21:24,440
באזור המדבריות.

431
00:21:24,480 --> 00:21:28,760
כן, עכשיו, אני אומר, בוא, מה הפוסט מודרניזם אומר על הדבר הזה?

432
00:21:28,760 --> 00:21:32,440
אוקיי, אתה אומר, הנוצרים מאמינים במשך מאות רבות של שנים,

433
00:21:32,440 --> 00:21:37,000
שהנצרות היא אמיתית והאסלאם מאמין שהאסלאם הוא אמיתי ומוחמד וכולי,

434
00:21:37,000 --> 00:21:41,080
ועכשיו בוא נעשה תרגיל מחשבתי פשוט, זה מה שאומר הפוסט מודרניזם.

435
00:21:41,080 --> 00:21:48,360
בוא נגיד שהנצרות הייתה מתפשטת בצפון אפריקה, והאסלאם היה מתפשט באירופה, בסדר?

436
00:21:48,360 --> 00:21:52,560
עכשיו הרי כל מי שחי שם לפני הנצרות והאסלאם, היו פגנים.

437
00:21:53,280 --> 00:22:01,240
עכשיו, יעלה על דעתו של מישהו שהאירופים לא היו מוסלמים אם האסלאם היה כובש את אירופה,

438
00:22:01,240 --> 00:22:07,200
וצפון אפריקאים לא היו נוצרים אם הנצרות הייתה כובשת את צפון אפריקה?

439
00:22:07,200 --> 00:22:12,640
זאת אומרת, בסוף דת אחת כבשה שטח מסוים, דת אחרת כבשה שטח אחר,

440
00:22:12,640 --> 00:22:17,520
הפכו את הפגנים לנוצרים או למוסלמים, אבל זה די ברור שאם הכיבוש היה הפוך,

441
00:22:17,660 --> 00:22:20,340
אז הפגנים של צפון אפריקה היו נוצרים.

442
00:22:20,340 --> 00:22:22,940
והפגנים של אירופה היו מוסלמים.

443
00:22:22,940 --> 00:22:28,400
אז בסוף, זה הכל עניין של הבנייה החברתית, זה הכל עניין של באיזה מקום אתה חי,

444
00:22:28,400 --> 00:22:31,700
איזו תקופה אתה חי, ואתה פשוט פועל יוצא של הדבר הזה.

445
00:22:32,300 --> 00:22:34,500
אבל אותו דבר אתה יכול להגיד גם על היהודים.

446
00:22:34,500 --> 00:22:39,700
זאת אומרת, יש הבדל מאוד גדול בין יהודי שגדל בסביבה מוסלמית, מה שנקרא הספרדים,

447
00:22:39,700 --> 00:22:43,780
יהודים מעתידות המזרח, יש הרבה שמות לדבר הזה,

448
00:22:43,780 --> 00:22:46,320
זה בן אשכנזי, יהודי שגדל בדות אשכנז.

449
00:22:46,320 --> 00:22:54,000
היהודים בדות המזרח מתפללים באיזה מין מעגל כזה, באיזה מין מקום שהוא חצי גורן.

450
00:22:54,000 --> 00:22:58,540
בבית נסת שלהם יש הרבה מאוד איפיותים שמאוד מזכירים את המואזין,

451
00:22:58,540 --> 00:23:05,140
מאוד מזכירים את הסלסולים המקומיים, בן של צפון אפריקה, בן של עיראק, בן של תימן,

452
00:23:05,140 --> 00:23:10,140
וגם תימנים בכלל העברית שלהם נשמעת קצת כמו ערבית וכל הדברים האלה.

453
00:23:10,640 --> 00:23:17,600
לעומת זאת, יהודים אשכנזים בכלל תף הם לא אומרים תף, הם אומרים את זה כמו האמריקאים כאלה, אנגלים,

454
00:23:17,600 --> 00:23:23,540
ובקיצור, יש השפעה תרבותית, השפעה כזאת גם על היהדות.

455
00:23:23,540 --> 00:23:24,920
מה תגיד לעגבי הדבר הזה?

456
00:23:24,920 --> 00:23:31,660
כן, אז אני חושב שפה באמת, אומנם אמרנו שעל היהדות נדבר בחלק השני אחרי שנגמר דבר על פוסט מודרניזם,

457
00:23:31,660 --> 00:23:37,060
אבל בוא נשחיל פה את הספוילר הזה, אני חושב שבאמת, כמו שאמרתי,

458
00:23:37,060 --> 00:23:41,480
אם הנצרות הייתה משתלטת על צפון אפריקה, מפגנים שם היו נוצרים,

459
00:23:41,480 --> 00:23:46,160
ואם על אירופה היה משללת האיסלאם, אז הפגנים בארופה היו מוסלמים,

460
00:23:46,160 --> 00:23:49,540
אבל אנחנו יודעים שיהודים באמת חיו גם באירופה וגם בצפון אפריקה,

461
00:23:49,540 --> 00:23:51,960
ואנחנו יודעים שאכן הם הושפעו,

462
00:23:52,220 --> 00:23:58,220
כמו שאמרת, מהשפה, מהמנטליות, מהאוכל, מהמנגנות, מהארכיטקטורה, מהלווש,

463
00:23:58,220 --> 00:23:58,920
הכל נכון.

464
00:23:58,920 --> 00:24:06,780
אבל אנחנו גם רואים שהרדכור מאוד מאוד משמעותי של מצוות,

465
00:24:06,780 --> 00:24:10,780
הוא דבר שהוא אוניברסלי בתוך העולם היהודי.

466
00:24:10,780 --> 00:24:17,480
כלומר, אני חושב שילד שעושה בר מצווה בכל העולם היהודי,

467
00:24:17,480 --> 00:24:21,480
זה לא משנה כרגע אם הוא במדינה מוסלמית או נוצרית או אחרת,

468
00:24:21,480 --> 00:24:23,680
אז יש לו את אותם תפילין.

469
00:24:23,680 --> 00:24:29,180
ואם אתה הולך לסוכה של יהודי, וזה לא משנה כרגע איפה הוא נמצא על כדור הארץ,

470
00:24:29,180 --> 00:24:33,480
אז אותה מלכות סוכה, ואותו שופר, ואותם ארבעת המינים,

471
00:24:33,480 --> 00:24:35,380
ואותה מצא בליל הסדר.

472
00:24:35,580 --> 00:24:40,680
זאת אומרת, כאן יש תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית,

473
00:24:40,680 --> 00:24:43,880
ואני מרחיב על זה בספר, אני אומר את זה כרגע כמשפט,

474
00:24:43,880 --> 00:24:46,180
אבל אני מרחיב את זה ואני מוכיח את זה בספר,

475
00:24:46,180 --> 00:24:51,480
שבאמת היהדות מדגימה משהו שהוא חסר תקדים בהיסטוריה.

476
00:24:51,480 --> 00:24:55,780
כלומר, זאת תרבות שהתפזרה על פני כל העולם,

477
00:24:55,780 --> 00:24:58,880
מצד אחד היא הייתה פלסטלינית,

478
00:24:58,880 --> 00:25:03,280
זאת אומרת, היא נילושה כמו כל התרבויות שבה הם חיו,

479
00:25:03,380 --> 00:25:04,580
ולכן אמרתי.

480
00:25:04,580 --> 00:25:11,780
נגיד היא לא מקפידה דווקא לאכול את הבקר בסגנון שבו אברהם אבינו הכין לאורחים שלו,

481
00:25:11,780 --> 00:25:15,080
היא לא אומרת יש מי שיכין אסדו, זה יהודי בארגנטינה,

482
00:25:15,080 --> 00:25:17,880
ויש מי שיכין בריסקט אם הוא באמריקה,

483
00:25:17,880 --> 00:25:21,480
ויש גם מי שלא עלינו אם הוא הונגרי, הכין גולש.

484
00:25:21,480 --> 00:25:27,380
אין שום בעיה עם הכנת סגנון הבשר או הסגנון של המאכלים,

485
00:25:27,380 --> 00:25:31,480
אבל בדברים הגדולים, כלומר בעצם זה שיש בר מצווה,

486
00:25:31,680 --> 00:25:39,980
בעצם זה שיש תפילין, בעצם זה שיש כללי קשרות ברורים שעליהם אף יהודי שמגדיר את עצמו יהודי,

487
00:25:39,980 --> 00:25:42,480
כמובן על התנועה הרפורמית, לא עובר עליהם,

488
00:25:42,980 --> 00:25:45,480
בדברים האלה יהדות היא לא משתנה,

489
00:25:45,480 --> 00:25:47,980
ויש בה משהו שאתה קורא לו פלטינה.

490
00:25:47,980 --> 00:25:52,680
בדיוק, אז באמת אני חושב שזה, ומה שאני אומר כרגע הוא משהו אמפירי,

491
00:25:53,280 --> 00:25:54,780
בסדר? זאת אומרת הוא משהו היסטורי.

492
00:25:54,780 --> 00:25:58,680
אז בוא ננסה לבסס את זה עם עוד קצת דוגמאות שזה יהיה עוד יותר מובן,

493
00:25:58,880 --> 00:26:02,180
ונוכל כולנו לנסות לראות באמת מה הם הדברים הגדולים ביהדות,

494
00:26:02,180 --> 00:26:06,680
דרך אגב זה גם לפי הספר שלך, איזשהו מבוא טוב ליהדות באופן כללי,

495
00:26:06,680 --> 00:26:10,480
זאת אומרת מי שלא מספיק מכיר את כל הכללים, את כל המסורות,

496
00:26:10,480 --> 00:26:15,980
אז יכול בספר למצוא באמת הרבה מאוד מנקרא לזה עיקרי האמונה,

497
00:26:15,980 --> 00:26:19,980
אבל זה לא באמת עיקרי האמונה, זה יותר עיקרי ההלכה,

498
00:26:19,980 --> 00:26:24,280
עיקרי הדברים שיהודים עושים, ומה הדברים הכי בסיסיים שאין בהם חילוקי מנהגים,

499
00:26:24,280 --> 00:26:27,180
וזה לא שאני עכשיו אגיע לבת נשיא תימני ואני מבולבל,

500
00:26:27,480 --> 00:26:32,580
אז אתה תגיד לי גם אם אתה מבולבל אתה אולי מבולבל בגלל המבטא,

501
00:26:32,580 --> 00:26:38,280
אבל בסופו של דבר אם מישהו יראה לך בעצבא בסידור שלך מה אנחנו קוראים כרגע,

502
00:26:38,480 --> 00:26:41,080
אז אתה תוכל לעקוב בכלילות,

503
00:26:41,080 --> 00:26:44,780
או אם הם יפסיקו להגיד את זה רגע עם המבטא אז מה השינויים שיהיו שם,

504
00:26:45,380 --> 00:26:50,280
פסוקי דה זמרה היו באותו מקום של פסוקי דה זמרה ואחר כך יהיה גם קריאה תשמעה ועמידה,

505
00:26:50,480 --> 00:26:58,280
אז בין לבין אמרו איזה עוד פסוק נוסף או הפיוט שלהם או עם חילוף מילים חילוף אותיות או חילוף מילים,

506
00:26:58,420 --> 00:27:00,140
לא נורא זה בשוליים.

507
00:27:00,260 --> 00:27:04,580
כן אני אגיד לך אני חושב שקודם כל אתה עולה נקודה מאוד נכונה אם,

508
00:27:04,760 --> 00:27:11,580
כן קודם ציטטת את הכותרת של הספר פלטינה ופלסטלינה אבל כותרת המשנה של הספר,

509
00:27:11,860 --> 00:27:14,580
היא אומרת מהי יהדות,

510
00:27:15,080 --> 00:27:21,080
ומה ניתן ללמוד ממנה על פוסט מודרניזם והרבה התלבטת איך להגדיר את כותרת המשנה,

511
00:27:21,400 --> 00:27:25,320
היה הרבה יותר קל לכתוב על יהדות ופוסט מודרניזם ולגמור סיפור,

512
00:27:25,460 --> 00:27:29,360
כן פלטינה ופלסטלינה כותרת משנה על יהדות ופוסט מודרניזם,

513
00:27:30,040 --> 00:27:35,560
אבל היה חשוב לי שיהיה כתוב מהי יהדות כי כמו שאתה אומר נכון הספר הזה הוא בהחלט,

514
00:27:35,560 --> 00:27:43,840
מגדיר לדעתי היבט מסוים מאוד מאוד חשוב של היהדות ולכן אפשר לקרוא את הספר הזה פשוט כאיזה שהוא מניפסט שבא ואומר לך,

515
00:27:43,920 --> 00:27:49,240
אני רוצה לנסות להגדיר את היהדות מאיזה שהיא זווית שאני חושב שהיא קצת פחות מוכרת וקצת פחות מדוברת,

516
00:27:49,240 --> 00:27:55,280
כן כי אני חושב שהרבה פעמים גם בשיח האקדמי שהוא בחלקו מאוד מושפע מהפוסט מודרנה,

517
00:27:55,500 --> 00:27:57,160
בואי ננסים להראות שנייה,

518
00:27:57,580 --> 00:28:06,800
אתה פותח את הגמרה מיד וכבר בעמוד הראשון אתה נתקל בסתירות במחלוקות אפילו היהדות לא יודעת להגדיר מתי היום התחיל,

519
00:28:07,020 --> 00:28:16,700
האם בשקיעה או בצאת הכוכבים ולכן מכניסים שבת קצת קודם כי אנחנו מחמירים אנחנו מכניסים שבת קצת לפני השקיעה,

520
00:28:16,740 --> 00:28:25,660
אנחנו מוצאים אותה קצת אחרי צאת הכוכבים זה לא הגיוני שבדברים הכי ברורים הכי מדעיים לא ברור לנו מה המסורת שלנו,

521
00:28:25,820 --> 00:28:29,620
אז היהדות אולי לא כזאת פלטינה כמו שאתה מתאר אותה היא אפילו לא יודעת מתי מתחיל היום,

522
00:28:29,660 --> 00:28:30,120
כן,

523
00:28:30,380 --> 00:28:36,840
בדיחה אומרת ששני בנשים מתווכחים איך מכינים תה בשבת כלי ראשון כלי שלישי,

524
00:28:36,940 --> 00:28:42,380
צריך תמצית אז אחד עובר לדם אומר תקשיבו התורה ניתנה לפני 3000 שנה זה לא מספיק זמן בשביל לסגור את הפרט הזה,

525
00:28:42,740 --> 00:28:47,820
בסדר אז אכן יש הרבה מאוד מחלוקות אבל אני גם מתייחס לנושא הזה די בהרחבה בספר,

526
00:28:48,080 --> 00:28:52,440
נושא של המחלוקות כי אני חושב שצריך להבין אני מצטט את הרמב״ם,

527
00:28:52,620 --> 00:28:55,320
הרמב״ם אומר שמחלוקות,

528
00:28:55,360 --> 00:28:59,160
המבר אמר שמחלוקות הם באנפי אנפי אנפים,

529
00:28:59,500 --> 00:29:09,620
זה מעוד מעניין שהוא הולך שלוש פעמים על המילה ענפים האדמות דיאגת בעולשו אנף אני חושב שהמטאפורה שאת packages כמה זה אומר שהמחלוקת היא באנפים אנפי ענפים,

530
00:29:09,760 --> 00:29:13,740
זה אומר שהשורשים שלנו הם אותם שורשים הגזה זה אותו גזע,

531
00:29:13,940 --> 00:29:18,460


עניף הראשון שיוצא מהגזה אותו ענף ענף השני שיותן מגזע,

532
00:29:18,840 --> 00:29:24,020
הענף השלישי שיוצא מהגזע כן ענפי ענפי ענפים שם יש מחלוקת,

533
00:29:24,020 --> 00:29:28,660
עכשיו, זה נכון ששתי יהודים, שני יהודים, שלוש דעות וכולי,

534
00:29:28,660 --> 00:29:31,960
והתלמוד זה ספר שיש בו רק מחלוקות כמו שאתה אומר, כן?

535
00:29:31,960 --> 00:29:34,120
אתה פותח את הגמרא ומחלוקות בלי סוף.

536
00:29:34,120 --> 00:29:37,080
אבל מה שהרמב״ם עוזר לנו, אני חושב, להבין, זה את הפרופורציות.

537
00:29:37,080 --> 00:29:40,920
כלומר, אנחנו צריכים להבין שהמכנע המשותף בינינו,

538
00:29:40,920 --> 00:29:43,600
ברמה ההלכתית, כן? לא אידיאולוגיות מופשטות,

539
00:29:43,600 --> 00:29:46,620
הוא הרבה יותר גדול, הוא לעין ארוך יותר גדול,

540
00:29:46,620 --> 00:29:48,020
מאשר את הדברים שאנחנו מתווכחים עליהם.

541
00:29:48,020 --> 00:29:49,500
בוא ניקח את סידור התפילה.

542
00:29:49,900 --> 00:29:57,500
סידור התפילה הוא ארוך במאות ואלפי אחוזים מכל ספר תפילה,

543
00:29:57,500 --> 00:30:02,100
של תפילות חובה, שתמצא באיזושהי דת, בסדר?

544
00:30:02,100 --> 00:30:05,600
תשווה את זה לנצרות, תשווה את זה לאסלאם,

545
00:30:05,600 --> 00:30:07,300
אני מביא פה את הדברים בצורה מפורטת.

546
00:30:07,300 --> 00:30:11,100
כן, באסלאם זה בסך הכל משהו כמו 20-30 מילים.

547
00:30:11,100 --> 00:30:17,100
כן, יש את הפסוק המפורסם, כן, שאללה, גדול וכולי,

548
00:30:17,100 --> 00:30:24,400
ואחר כך יש כאלה שאורים את הפסוקים הראשונים של הפרק הראשון של הקוראן,

549
00:30:24,400 --> 00:30:30,100
ובסדר, זה פחות או יותר מה שיש שם, בנצרות זה אפילו עוד פחות.

550
00:30:30,100 --> 00:30:35,100
מי שמכיר את סידור התפילה היהודי, זה אנציקלופדיה ליד התפילות האלה.

551
00:30:35,100 --> 00:30:40,500
ויש לך תפילה שונה ביום חול, ותפילה שונה בשבת,

552
00:30:40,500 --> 00:30:42,700
ותפילה שונה בראש השנה וביום כיפור,

553
00:30:42,900 --> 00:30:47,700
ויש לך הפתרות ופרשות שבוע ומגילות וסליחות,

554
00:30:47,700 --> 00:30:52,700
ואנחנו, כן, זה פשוט אנציקלופדיה לעומת תפילות בדתות אחרות.

555
00:30:52,700 --> 00:31:00,300
והיית מצפה שיהיה פשוט בלתי אפשרי להגיע מקהילה אחת לקהילה שנייה ובכלל להתמצא מה קורה שם.

556
00:31:00,300 --> 00:31:05,800
אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שההבדלים בין קהילות בנוסחי התפילה,

557
00:31:05,800 --> 00:31:08,600
הם ממש ממש ממש שוליים.

558
00:31:08,700 --> 00:31:15,320
ולפעם וזה פלא הדבר הזה אני אני ביחש תמיד לפלאש השוויות ביום אוקיי יפה אסרות תתחיל ממאמאם כמו שרה מטרצקים השî83 thereby יפה אסר אוכלה של שם ל some aleppo נגאבי אס çıkarל manufact zwei

559
00:31:15,340 --> 00:31:23,920
אני מצווה לתחיל ממאמאם כמו שרמה מתפלת חילם השורשים ולעובר לגזל בכלל זה שיש חובה להתפלל שלספלות ביום בכלל זה שמתפללים כולם לכי ונורושלים

560
00:31:23,960 --> 00:31:27,640
כן הזה אתה כהן אלה עושיום בחצי גורן ואלה יושבים בשורות.

561
00:31:27,640 --> 00:31:31,920
אבל לכולם יש ארון קודש בחזית, וכולם מכוונים לירושלים,

562
00:31:31,920 --> 00:31:34,140
ולכולם יש אותם טקסטים.

563
00:31:34,140 --> 00:31:39,340
אני מביא כאן את הרב מורדי חי ברויר, שכשהוא הוציא את אחת מהגרסאות של התנ״ך,

564
00:31:39,340 --> 00:31:42,840
אז הוא אומר, תראה, התנ״ך נוקד,

565
00:31:42,840 --> 00:31:49,140
כן, והתאמים, כל הנושא הזה של איך מייצגים באופן גרפי את דרך ההגיעה של התנ״ך,

566
00:31:49,140 --> 00:31:55,340
זה דבר שנעשה בטבריה, בככה מאות שיעית, עשירית,

567
00:31:55,340 --> 00:32:01,240
ואז התנ״ך הזה שהופך להיות, כן, הטקן של המקרא,

568
00:32:01,240 --> 00:32:02,540
כן, הגולד סטנדרט.

569
00:32:02,540 --> 00:32:06,440
כן, הוא מתפשט בכל העולם היהודי, איך זה יכול להיות?

570
00:32:06,440 --> 00:32:09,740
זאת אומרת, אין שום מערכת שמדבררת אותו,

571
00:32:09,740 --> 00:32:12,440
ואין שלטון מרכזי לעם היהודי,

572
00:32:12,440 --> 00:32:16,940
והוא אומר, הרב מורדי חי ברויר, כן, חתן פרנס ישראל בתנ״ך,

573
00:32:16,940 --> 00:32:19,540
הוא אומר, הדבר הזה הוא חסר תקדים בהיסטוריה,

574
00:32:19,540 --> 00:32:22,340
יושב עם מפוזר בכל העולם,

575
00:32:22,340 --> 00:32:23,540
בלי תקציבים מממשלה?

576
00:32:23,540 --> 00:32:26,140
בלי תקציבים, אין לו ממשלה אפילו,

577
00:32:26,140 --> 00:32:28,540
כך שהוא לא יכול אפילו לבקש במישהו תקציבים,

578
00:32:28,540 --> 00:32:31,840
ובטבריה יושבים הנקדנים הידועים,

579
00:32:31,840 --> 00:32:35,340
במאה העשירית בערך, כן, הם מוציאים את הנוסח הזה,

580
00:32:35,340 --> 00:32:36,740
וזה הופך להיות נוסח מחייב,

581
00:32:36,740 --> 00:32:39,440
אתה הולך בכל קהילות ישראל מאז ועד היום,

582
00:32:39,440 --> 00:32:42,940
וההבדלים שיש, הם האם פה זה חיריק ושם זה חולם,

583
00:32:42,940 --> 00:32:44,340
ופה יש איזו אותה חדשונה,

584
00:32:44,340 --> 00:32:46,740
מתוך מאות אלפי אותיות.

585
00:32:46,740 --> 00:32:49,940
אין לדבר הזה אך ורע בהיסטוריה האנושית,

586
00:32:49,940 --> 00:32:52,440
אתה יכול לראות את זה גם בזה ש...

587
00:32:53,440 --> 00:32:58,040
המשנה והתלמוד הופכים להיות טקסטים קנונים של ההלכה בכל העולם היהודי,

588
00:32:58,040 --> 00:33:01,040
מי יפיץ אותם? מי חייב את כולם לקבל אותם?

589
00:33:01,040 --> 00:33:03,440
בואו נקבל כמה ברייטות,

590
00:33:03,440 --> 00:33:05,240
בואו נקבל רק את המשנה,

591
00:33:05,240 --> 00:33:06,440
בלי הגמרה,

592
00:33:06,440 --> 00:33:09,240
כלומר, אין אנשים שטוענים את זה,

593
00:33:09,240 --> 00:33:11,740
בסדר זה כתוב בגמרה ואנחנו לא מקבלים את הגמרה,

594
00:33:11,740 --> 00:33:14,240
הטקסטים האלה יתקבלו בכל ישראל,

595
00:33:14,240 --> 00:33:16,140
ללא חריגים.

596
00:33:16,140 --> 00:33:17,240
ללא חריגים,

597
00:33:17,240 --> 00:33:19,440
כמו שהרמב״ם כותב בהקדמה ליד החזקה,

598
00:33:19,440 --> 00:33:21,740
ברגע שהתלמוד יתקבל בכל ישראל,

599
00:33:21,740 --> 00:33:22,740
הוא מחייב.

600
00:33:22,740 --> 00:33:24,940
עכשיו, אתה שואל, מי דברר אותו?

601
00:33:24,940 --> 00:33:26,940
מי הפך אותו להיות תו התקן?

602
00:33:26,940 --> 00:33:29,740
איך נוצר כאן סטנדרט אחיד,

603
00:33:29,740 --> 00:33:33,440
בקהילות שהמרחקים ביניהן הם עשרות אלפי קילומטרים,

604
00:33:33,440 --> 00:33:35,440
ואנשים מעולם לא ראו אחד את השני,

605
00:33:35,440 --> 00:33:38,440
אבל הדבר הזה הפך להיות תו התקן של כל ההלכה,

606
00:33:38,440 --> 00:33:39,940
כמו סידור התפילה,

607
00:33:39,940 --> 00:33:41,440
ואני מביא פה כאן עוד דוגמה,

608
00:33:41,440 --> 00:33:44,440
שקצת יותר מסובכת וזה לוח השנה העברי.

609
00:33:44,440 --> 00:33:46,440
זו דוגמה שצריך לקרוא אותה,

610
00:33:46,440 --> 00:33:47,940
קשה להסביר אותה בעל פה,

611
00:33:49,440 --> 00:33:50,940
זה גם איך זה שהוא לא תוקן בעצם,

612
00:33:50,940 --> 00:33:54,440
זאת אומרת, אפילו לנוצרים שיש להם לכאורה,

613
00:33:54,440 --> 00:33:57,440
לוח שנה מאוד מאוד מאוד קל,

614
00:33:57,440 --> 00:34:00,440
לביצוע, לחישוב, למעבר משנה לשנה,

615
00:34:00,440 --> 00:34:01,440
כי הוא רק שימשי,

616
00:34:01,440 --> 00:34:03,440
אפילו הם היו צריכים, נכון?

617
00:34:03,440 --> 00:34:05,440
הרי יש לנו יוליאני ויש לנו גרגרייני,

618
00:34:05,440 --> 00:34:08,940
עדיין הרוסים הולכים ללוח שנה אחד,

619
00:34:08,940 --> 00:34:10,940
והשאר המערב הולך ללוח שנה אחר,

620
00:34:10,940 --> 00:34:13,440
לכן יש שני חג מולד.

621
00:34:13,440 --> 00:34:15,940
זאת אומרת, זה של לוח השנה העברי,

622
00:34:15,940 --> 00:34:17,440
לא היה צריך לעבור תיקון,

623
00:34:17,440 --> 00:34:21,940
כמו שגרגוריוס עשה במאה ה-16,

624
00:34:24,440 --> 00:34:25,440
זה סיפור אחד,

625
00:34:25,440 --> 00:34:29,440
זה רק מראה כמה חכמים ידעו בצורה מדויקת את החישובים,

626
00:34:29,440 --> 00:34:32,440
אבל זה שלוח השנה העברי,

627
00:34:32,440 --> 00:34:34,940
שנקבע בבבל,

628
00:34:34,940 --> 00:34:36,440
על ידי הלל,

629
00:34:36,440 --> 00:34:40,940
צאצא של רבי יהודה הנשיא,

630
00:34:40,940 --> 00:34:44,940
וזה קורה לפני כ-1500 שנה בערך,

631
00:34:44,940 --> 00:34:49,940
והלוח הזה הופך להיות לוח שבכל העולם היהודי הוא מקובל,

632
00:34:49,940 --> 00:34:50,940
בסדר?

633
00:34:50,940 --> 00:34:53,940
אין עוד דת, גם דתות, כמו הנצרות או כמו האסלאם,

634
00:34:53,940 --> 00:34:56,440
שבאמת שלטו על מרחבים אדירים,

635
00:34:56,440 --> 00:34:58,940
היהודים הרי חיו כאיים קטנים,

636
00:34:58,940 --> 00:35:01,940
בתוך, כן, כשוניות אלמוגים,

637
00:35:01,940 --> 00:35:05,440
כשמורות טבע בתוך המרחבים האדירים של הנצרות והאסלאם.

638
00:35:05,440 --> 00:35:07,940
בנצרות והאסלאם אין לוחות אחידים,

639
00:35:07,940 --> 00:35:11,440
אתה יכול לראות שבזרמים שונים בנצרות,

640
00:35:11,440 --> 00:35:13,940
חוגגים את חג המולד בתאריכים שונים,

641
00:35:13,940 --> 00:35:17,440
חוגגים, אין להם, כן, אתה רואה,

642
00:35:17,440 --> 00:35:19,440
החגים שלהם הם בתאריכים שונים.

643
00:35:19,440 --> 00:35:21,940
בעולם היהודי,

644
00:35:21,940 --> 00:35:24,440
אין לי ראש השנה בתאריך אחד,

645
00:35:24,440 --> 00:35:26,440
ולך ראש השנה עשרה ימים אחריי.

646
00:35:26,440 --> 00:35:29,940
אין דבר כזה, כל העולם היהודי עובד עם אותו לוח שנה.

647
00:35:29,940 --> 00:35:31,940
למה בנצרות זה לא ככה?

648
00:35:31,940 --> 00:35:33,440
למה באסלאם זה לא ככה?

649
00:35:33,440 --> 00:35:35,440
זאת אומרת, יש פה אני חושב באמת,

650
00:35:35,440 --> 00:35:37,440
דוגמה,

651
00:35:37,440 --> 00:35:39,440
יחידאית בהיסטוריה,

652
00:35:39,440 --> 00:35:41,440
ושוב, אני, הכתפיים הקטנות שלי,

653
00:35:41,440 --> 00:35:43,440
לא יכולות להחזיק את האמירה הזאת,

654
00:35:43,440 --> 00:35:44,940
אני מביא הרבה מאוד מקורות,

655
00:35:44,940 --> 00:35:46,440
והרבה מאוד חוקרים.

656
00:35:46,440 --> 00:35:48,440
אז אם כבר דיברת על המקורות שאתה מביא,

657
00:35:48,440 --> 00:35:50,440
אז אחד המקורות המעניינים שאתה מביא,

658
00:35:50,440 --> 00:35:51,940
ובאמת תפתיעו אותי,

659
00:35:51,940 --> 00:35:54,440
זה מקור שאני אקרא עכשיו מעמוד 91,

660
00:35:54,440 --> 00:35:55,940
ובינתיים, בזמן שאני אקור את זה,

661
00:35:55,940 --> 00:35:56,940
תנסו לחשוב,

662
00:35:56,940 --> 00:35:58,940
מי אמר את הדברים האלה,

663
00:35:58,940 --> 00:36:00,440
את הדברים הנפלאים האלה,

664
00:36:00,440 --> 00:36:01,940
על העם היהודי.

665
00:36:01,940 --> 00:36:03,440
אחד יש עוד אומה,

666
00:36:03,440 --> 00:36:04,940
שב-2000 השנים האחרונות,

667
00:36:04,940 --> 00:36:06,940
מועטים הם כל כך השינויים שחלו,

668
00:36:06,940 --> 00:36:08,940
במבנה האופי הפנימי שלה,

669
00:36:08,940 --> 00:36:10,440
כאומה יהודית.

670
00:36:10,440 --> 00:36:11,940
ואהיה היא האומה,671
00:36:11,940 --> 00:36:13,940
שעברה דרך מהפכות גדולות,

672
00:36:13,940 --> 00:36:15,440
כאומה זו,

673
00:36:15,440 --> 00:36:17,940
ויצאה תמיד שלמה בהווייתה עצמאית,

674
00:36:17,940 --> 00:36:20,440
מכל השעות שבאו על האנושות.

675
00:36:20,440 --> 00:36:23,940
כמה בלתי מוגבל והקשני הוא הרצון לחיים,

676
00:36:23,940 --> 00:36:26,440
לקיום ולעצמאות,

677
00:36:26,440 --> 00:36:28,940
שמתבטא בעובדות הללו?

678
00:36:28,940 --> 00:36:30,940
ונאמר אמן, נכון?

679
00:36:30,940 --> 00:36:32,940
כן, זה דברי שבח גדולים מאוד,

680
00:36:32,940 --> 00:36:34,940
על העם היהודי.

681
00:36:34,940 --> 00:36:36,440
רק שמי שכתב אותם,

682
00:36:36,440 --> 00:36:38,940
זה אחד מסונאי ישראל הגדולים ביותר,

683
00:36:38,940 --> 00:36:40,940
שקמו לעם היהודי,

684
00:36:40,940 --> 00:36:42,940
וזה אדולף איטלר.

685
00:36:42,940 --> 00:36:45,440
זאת אומרת, מה שאיטלר רואה,

686
00:36:45,440 --> 00:36:46,940
כשהוא מסתכל על העם היהודי,

687
00:36:46,940 --> 00:36:49,440
ודרך כלל אפשר פה לחבר את הפרוטוקולים של זקני ציון,

688
00:36:49,440 --> 00:36:51,440
כלומר, הרעיון האנטישמי הזה,

689
00:36:51,440 --> 00:36:54,440
שיש איזושהי קבוצה של זקנים,

690
00:36:54,440 --> 00:36:55,940
מכל העולם היהודי,

691
00:36:55,940 --> 00:36:57,940
שמתאספת ומנהלת את העולם,

692
00:36:57,940 --> 00:36:59,440
זה מושתת על הרעיון,

693
00:36:59,440 --> 00:37:02,440
שהיהודים הם דומים אחד לשני,

694
00:37:02,440 --> 00:37:03,940
בבסיס שלהם,

695
00:37:03,940 --> 00:37:05,440
בכל העולם.

696
00:37:05,440 --> 00:37:07,440
זאת אומרת, זה עם שהוא,

697
00:37:07,440 --> 00:37:09,440
כמו שהמן אמר במגילת אסתר,

698
00:37:09,440 --> 00:37:10,940
זה עם אחד,

699
00:37:10,940 --> 00:37:12,440
שהוא מפוזר ומפורד.

700
00:37:12,440 --> 00:37:15,440
כלומר, למרות שהוא מפוזר ומפורד,

701
00:37:15,440 --> 00:37:17,440
וכמו שמעתי קודם,

702
00:37:17,440 --> 00:37:19,440
זה שוניות קטנות בתוך ים אדיר,

703
00:37:19,440 --> 00:37:21,440
של דתות אחרות,

704
00:37:21,440 --> 00:37:22,940
ותרבויות אחרות,

705
00:37:22,940 --> 00:37:24,440
הוא עם אחד.

706
00:37:24,440 --> 00:37:26,440
ולכן הרעיון שיש זקנים,

707
00:37:26,440 --> 00:37:28,440
יהודים שחיים בכל מיני מקומות בעולם,

708
00:37:28,440 --> 00:37:31,440
ופעם בכמה שנים הם מתאספים ומנחליטים מה יהיה בעולם.

709
00:37:31,440 --> 00:37:33,940
כבר חייבים להתאסף כדי להחליט את הדברים האלה.

710
00:37:33,940 --> 00:37:34,940
אבל לכאורה,

711
00:37:34,940 --> 00:37:36,440
אנחנו מצפים שהם יתאחדו,

712
00:37:36,440 --> 00:37:37,940
אנחנו מצפים שיהיה להם שלטון מרכזי,

713
00:37:37,940 --> 00:37:39,940
אנחנו מצפים שיהיה להם אמצעי אכיפה,

714
00:37:39,940 --> 00:37:41,440
אמצעי משמעת,

715
00:37:41,440 --> 00:37:42,440
משטרה יהודית,

716
00:37:42,440 --> 00:37:43,440
יהודי רטים,

717
00:37:43,440 --> 00:37:44,940
איזשהו ביריונים,

718
00:37:44,940 --> 00:37:45,940
אבל אין להם.

719
00:37:45,940 --> 00:37:46,940
נכון.

720
00:37:46,940 --> 00:37:49,440
זאת אומרת, טוב, פה זה כבר דבר מעניין אחר,

721
00:37:49,440 --> 00:37:52,940
שבאמת יש חוקרים שטוענים שהקהילות היהודיות,

722
00:37:52,940 --> 00:37:54,940
זה בעצם המודל הדמוקרטי הראשון.

723
00:37:54,940 --> 00:37:55,940
כן.

724
00:37:55,940 --> 00:37:56,940
זאת אומרת,

725
00:37:56,940 --> 00:37:58,440
בין רות וייס שאותה ראיינתי לפני הרבה פרקים.

726
00:37:58,440 --> 00:37:59,440
נכון.

727
00:37:59,440 --> 00:38:00,940
כי בעצם אין שם, כמו שאתה אומר,

728
00:38:00,940 --> 00:38:02,440
אמצעי אכיפה,

729
00:38:02,440 --> 00:38:05,440
ולמעשה יהודים,

730
00:38:05,440 --> 00:38:07,440
אתם יודעים,

731
00:38:07,440 --> 00:38:08,440
יהודים יכולים להחליט,

732
00:38:08,440 --> 00:38:11,440
אנחנו אמנם חושבים שאתה יודע,

733
00:38:11,440 --> 00:38:12,440
כאילו היה גטו,

734
00:38:12,440 --> 00:38:14,440
ויהודים לא יכלו ללכת לגור במקומות אחרים,

735
00:38:14,440 --> 00:38:16,440
ולא הייתה להם ברירה וכולי,

736
00:38:16,440 --> 00:38:17,940
זה נכון במקומות מסוימים,

737
00:38:17,940 --> 00:38:19,440
זה נכון בתקופות מסוימות,

738
00:38:19,440 --> 00:38:22,940
אבל זה לא יכול להסביר 2500 שנות גלות,

739
00:38:22,940 --> 00:38:27,440
שבהם יהודים באמת נמצאים בכל כך הרבה קונפיגורציות,

740
00:38:27,440 --> 00:38:30,940
ועדיין אתה רואה שהדבר הזה ממשיך וממשיך וממשיך,

741
00:38:30,940 --> 00:38:31,940
ואני חייב להגיד,

742
00:38:31,940 --> 00:38:35,940
הרבה מאוד יהודים באמת לא עברו את 2500 שנה האלה,

743
00:38:35,940 --> 00:38:38,440
אני לא בא ואומר שאין יהודים שירדו מהרכבת.

744
00:38:38,440 --> 00:38:41,440
כן, אחרת היינו עם של מאות מיליונים או מיליארדים,

745
00:38:41,440 --> 00:38:42,440
לא יודע.

746
00:38:42,440 --> 00:38:44,440
כן, בוודאי שהייתה התבוללות,

747
00:38:44,440 --> 00:38:47,940
בוודאי שהיו הרבה מאוד יהודים שהתייבנו בתקופה,

748
00:38:47,940 --> 00:38:49,940
בעת העתיקה ולאורך ההיסטוריה,

749
00:38:49,940 --> 00:38:52,940
והיו גזרות שמד ודברים כאלה,

750
00:38:52,940 --> 00:38:54,940
אבל מה שאני כן טוען זה,

751
00:38:54,940 --> 00:38:57,940
שיש מסה מאוד גדולה של יהודים,

752
00:38:57,940 --> 00:39:01,440
שכן עברה את כל ההיסטוריה הזאת,

753
00:39:01,440 --> 00:39:04,940
מהעת העתיקה עד לתקופה שלנו,

754
00:39:04,940 --> 00:39:09,440
וזה באמת תופעה שהיא ייחודית בהיסטוריה האנושית,

755
00:39:09,440 --> 00:39:13,940
ולכן אני חושב שכשמסתכלים על הדבר הזה,

756
00:39:13,940 --> 00:39:17,440
בעצם מתחילים לראות שיש כאן איזה שהם ערכים,

757
00:39:17,440 --> 00:39:20,940
איזה שהם פרקטיקות, מצוות,

758
00:39:20,940 --> 00:39:27,940
שעם היהודי מדגים את הקיום שלהם,

759
00:39:27,940 --> 00:39:31,940
וזה דבר שלא קיים בתרבויות אחרות,

760
00:39:31,940 --> 00:39:34,440
בהיסטוריה האנושית.

761
00:39:34,440 --> 00:39:36,940
אבל נראה שהרבה אתה פה מין שלא במינות,

762
00:39:36,940 --> 00:39:40,440
זאת אומרת, בנו ודיברנו על הדתה ועל כזה,

763
00:39:40,440 --> 00:39:44,440
היהדות וכמה זה טוב וכמה זה לא משתנה וכו' וכו'.

764
00:39:44,440 --> 00:39:46,440
ובאנו ודיברנו על הפוסט מודרניזם,

765
00:39:46,440 --> 00:39:48,940
כמה שהוא מרתק וכמה שהוא משכנע,

766
00:39:48,940 --> 00:39:50,440
וכמה שהוא מייאש מצד שני.

767
00:39:50,940 --> 00:39:53,440
אבל עשית ספר אחד על שני הדברים האלה ביחד,

768
00:39:53,440 --> 00:39:54,940
אתה יכול להסביר את החיבור?

769
00:39:54,940 --> 00:39:55,940
כן.

770
00:39:55,940 --> 00:40:03,940
אז אני חושב שקודם כל יש באמת התנגשות ברורה בין הפוסט מודרניזם ליהדות.

771
00:40:03,940 --> 00:40:07,440
בספר, כבר בהקדמה,

772
00:40:07,440 --> 00:40:13,940
אני מדבר על שמונה נקודות התנגשות שיש בין הפוסט מודרניזם ליהדות,

773
00:40:13,940 --> 00:40:15,440
אני לא אעבור כרגע על כולם.

774
00:40:15,940 --> 00:40:17,940
כבר בהקדמה, בעמוד 17,

775
00:40:17,940 --> 00:40:21,440
אני מדבר על שבע או שמונה נקודות התנגשות.

776
00:40:21,440 --> 00:40:24,440
אבל בואו ניקח את הדברים העיקרים.

777
00:40:24,440 --> 00:40:27,440
זה שהפוסט מודרניזם אומר אין אמת מוחלטת,

778
00:40:27,440 --> 00:40:29,940
והכול זה הבנייה החברתית,

779
00:40:29,940 --> 00:40:33,440
אז בעצם אתה כיהודי צריך להבין שאם היית,

780
00:40:33,440 --> 00:40:36,440
למה בעצם היהדות שרדה?

781
00:40:36,440 --> 00:40:41,440
בגלל שהיא פשוט הצליחה ליצור הבנייה חברתית יותר מתוחכמת,

782
00:40:41,440 --> 00:40:43,440
ויותר חודרנית,

783
00:40:43,440 --> 00:40:45,440
מהבניות תרבותיות אחרות,

784
00:40:45,440 --> 00:40:49,440
ואם כן, בסדר, אז גם אנחנו סוג של הבנייה חברתית.

785
00:40:49,440 --> 00:40:51,440
הרב שגר, פחות או יותר,

786
00:40:51,440 --> 00:40:53,940
אם אני מבין אותו נכון, אומר את הדבר הזה,

787
00:40:53,940 --> 00:40:55,440
לי יש את האמת שלי,

788
00:40:55,440 --> 00:40:56,440
לך יש את האמת שלך,

789
00:40:56,440 --> 00:40:58,940
כולנו עלים נדפים ברוח,

790
00:40:58,940 --> 00:41:01,940
ובסדר, אז אני, טוב לי להיות על העלי שלי,

791
00:41:01,940 --> 00:41:05,440
כשאני מנסה להסביר את הרעיון הזה,

792
00:41:05,440 --> 00:41:07,440
אז אני אומר, אני אוהב את אבא שלי.

793
00:41:07,440 --> 00:41:09,440
אתה אוהב את אבא שלך.

794
00:41:09,440 --> 00:41:11,440
כן, אבא שלי הוא טוב לי.

795
00:41:11,440 --> 00:41:13,440
אבא שלך הוא טוב לך.

796
00:41:13,440 --> 00:41:16,440
זה לא שעכשיו אובייקטיבית אבא שלי יותר טוב מאבא שלך,

797
00:41:16,440 --> 00:41:18,440
אבל בסדר, זה באופן טבעי, גדלתי במקום הזה,

798
00:41:18,440 --> 00:41:19,940
זה מה שנותן לי את המשמעות,

799
00:41:19,940 --> 00:41:21,440
ולכן אני מחובר לזה.

800
00:41:21,440 --> 00:41:24,440
אבל זאת תפיסה שאני מנסה פה להסביר בספר,

801
00:41:24,440 --> 00:41:27,440
היא מאוד מאוד לא עולה בכנה אחד,

802
00:41:27,440 --> 00:41:29,940
אם איך שהיהדות רואה את עצמה.

803
00:41:29,940 --> 00:41:31,940
כלומר, לך לנרטיב היהודי.

804
00:41:31,940 --> 00:41:33,940
עזוב עכשיו מה אומרים,

805
00:41:33,940 --> 00:41:36,940
אבל הנרטיב היהודי משוכנע שהוא אמת מוחלטת.

806
00:41:37,440 --> 00:41:39,940
הנרטיב היהודי משוכנע שזה תורה שהגיעה מסיני.

807
00:41:39,940 --> 00:41:41,440
וזאת התנגשות.

808
00:41:41,440 --> 00:41:42,440
בעיניי כן.

809
00:41:42,440 --> 00:41:45,940
הנרטיב היהודי בא ואומר אלוקים קיים באופן אובייקטיבי,

810
00:41:45,940 --> 00:41:48,440
לא כי אני החלטתי שהוא קיים.

811
00:41:48,440 --> 00:41:50,940
כן, אני מביא כאן איזשהו מהלך שכאילו...

812
00:41:50,940 --> 00:41:52,940
אבל בעיקר מה שאתה אומר בדברים האלה,

813
00:41:52,940 --> 00:41:54,940
זה ביקורת על הפתרון של הרב שגר,

814
00:41:54,940 --> 00:41:56,940
שביניך הוא פשוט לא מספק,

815
00:41:56,940 --> 00:42:00,940
ולא מאפשר חיים נקרא לזה יהודים אותנטיים לפחות,

816
00:42:00,940 --> 00:42:03,940
על פי אמונת ישראל שעברה בכל הדורות,

817
00:42:03,940 --> 00:42:07,940
אלא מין קיום שכזה די עברירי,

818
00:42:07,940 --> 00:42:09,940
שהוא בעצם קיום פוסט מודרני,

819
00:42:09,940 --> 00:42:11,940
בלבוש יהודי.

820
00:42:11,940 --> 00:42:13,940
תראה פה אני רוצה להפריד,

821
00:42:13,940 --> 00:42:15,940
אתה אומר את המילה קיום יהודי.

822
00:42:15,940 --> 00:42:18,940
אני חושב שקיום, כלומר,

823
00:42:18,940 --> 00:42:19,940
קיום מצוות,

824
00:42:19,940 --> 00:42:23,940
אני לא אומר שהתפיצה של הרב שגר מובילה לקיום עברירי של המצוות.

825
00:42:23,940 --> 00:42:27,940
אני, אפשר, אדם יכול באמת לבוא ולומר,

826
00:42:27,940 --> 00:42:29,940
אוקיי, אני מאוד אוהב את אבא שלי,

827
00:42:29,940 --> 00:42:31,940
אני יודע שהוא לא אבא הכי טוב בעולם,


828
00:42:31,940 --> 00:42:33,940
אני לא אומר שהאמת המוחלטת אצלו,

829
00:42:33,940 --> 00:42:37,940
אבל אני לגמרי אוהב אותו ואני לגמרי מכבד אותו ואני לגמרי בתוך הדבר הזה.

830
00:42:37,940 --> 00:42:41,940
הקיום יכול עדיין להיות קיום רציני של מצוות,

831
00:42:41,940 --> 00:42:46,940
גם אם אתה לוקח את הדברים בצורה פוסט מודרנית,

832
00:42:46,940 --> 00:42:48,940
אם כי זה כמובן דבר מאוד מחליש,

833
00:42:48,940 --> 00:42:49,940
זה עלול מאוד מאוד להחליש,

834
00:42:49,940 --> 00:42:52,940
כי כל הפוסט מודרניזם הוא באיזשהו מקום,

835
00:42:52,940 --> 00:42:55,940
הוא אומר לך תקשיב, הכל זה הבנייה חברתית,

836
00:42:55,940 --> 00:42:57,940
אז אם היית גדל מקום אחר וכו',

837
00:42:57,940 --> 00:42:59,940
כמו שכל מה שדיברנו קודם.

838
00:42:59,940 --> 00:43:03,940
אני חושב שהבעיה העיקרית עם הפתרון של הרב שגר,

839
00:43:03,940 --> 00:43:08,940
זה שבעצם לבוא ולקחת את היהדות ולהרכיב אותה לקונסטרוקציה הפוסט מודרנית,

840
00:43:08,940 --> 00:43:10,940
אני אומר קודם כל מבחינה תיאולוגית,

841
00:43:10,940 --> 00:43:12,940
קודם כל מבחינה אמונית,

842
00:43:12,940 --> 00:43:15,940
הדבר הזה, אני לא רואה איך נוצר רצף,

843
00:43:15,940 --> 00:43:21,940
כן, כלומר כשהרמבא בא ואמר בוא נרכיב חלקים מהאמונה היהודית על אריסטו,

844
00:43:21,940 --> 00:43:23,940
הוא הראה שיש רצף,

845
00:43:23,940 --> 00:43:25,940
הוא אומר כתבי הקודש,

846
00:43:25,940 --> 00:43:29,940
התנך, התלמוד דיבר במושגים אריסטוטליים,

847
00:43:29,940 --> 00:43:31,940
אפשר להתווכח אם כן או לא, אבל הוא מנסה ליצור רצף.

848
00:43:31,940 --> 00:43:35,940
הרב שגר, אני לא רואה שהוא מצליח ליצור רצף,

849
00:43:35,940 --> 00:43:39,940
כלומר הוא בא ואומר אוקיי, אנחנו עכשיו נעלה את זה על הקונסטרוקציה הפוסט מודרנית,

850
00:43:39,940 --> 00:43:45,940
ואני מראה כאן שיש כל כך הרבה שינויים שצריך לעשות בתוך אמונות בסיסיות של היהדות,

851
00:43:45,940 --> 00:43:49,940
שאני פשוט מבחינה תיאולוגית לא רואה פה את ההמשכיות.

852
00:43:49,940 --> 00:43:52,940
מבחינת מצוות, אפשר להמשיך לשמור מצוות,

853
00:43:52,940 --> 00:43:55,940
אבל מבחינה אמונית אני לא רואה פה את הרצף.

854
00:43:55,940 --> 00:44:00,940
אפשר להמשיך לאכול סתם חסה עם קצת בזיליקום כאיזה מנהג,

855
00:44:00,940 --> 00:44:02,940
גם את זה הפוסט מודרניזם לא אסותר,

856
00:44:02,940 --> 00:44:04,940
זאת אומרת זה הקטע שלך.

857
00:44:04,940 --> 00:44:08,940
עכשיו אני מסכים שבסוף כשהאמונה שלך היא,

858
00:44:08,940 --> 00:44:13,940
כן אני אומר כשיש לך פה איזה חוסר רצף או חוסר המשכיות,

859
00:44:13,940 --> 00:44:17,940
כן אז באמת זה גם בסוף יכול להגיע למה שנקרא הלכה למעשה,

860
00:44:17,940 --> 00:44:21,940
כי בסוף האמונות הן מה שמחלחל לתוך עולם המעשה,

861
00:44:21,940 --> 00:44:25,940
אבל לכן אני אומר יש פה התנגשויות חזקות,

862
00:44:25,940 --> 00:44:28,940
כן הפוסט מודרניזם תורי למשל של ההיסטוריה אין כיוון.

863
00:44:28,940 --> 00:44:31,940
אוקיי אז בעצם אחרי שהצגנו את כל ההתנגשות,

864
00:44:31,940 --> 00:44:36,940
ויש באמת בערוץ 17 ו-18 שבע סוגי התנגשויות,

865
00:44:36,940 --> 00:44:39,940
איזה פתרון אתה מציע לכל התנגשויות האלה?

866
00:44:39,940 --> 00:44:41,940
אז אני באמת, אני חושב שמה שאני בא ואומר,

867
00:44:41,940 --> 00:44:48,940
אני מראה שהיהדות בגלל באמת שהיא דת שהתפשטה לכל העולם,

868
00:44:48,940 --> 00:44:55,940
וחיה שוב כאיים קטנים בתוך ים של דתות אחרות,

869
00:44:55,940 --> 00:45:01,940
ויחד עם זה הצליחה לשמור על הרד קור מאוד מאוד מסואף,

870
00:45:01,940 --> 00:45:07,940
ומאוד מאוד מפורט ומאוד מאוד תובעני כלפי המאמינים שלה,

871
00:45:07,940 --> 00:45:10,940
אז אני אומר יש פה תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית.

872
00:45:10,940 --> 00:45:16,940
עכשיו קודם כל השאלה היא ברמה ההיסטורית אם אתה מקבל את התיאור הזה,

873
00:45:16,940 --> 00:45:21,940
זאת אומרת אני חושב שעובדתית, ואני מביא כאן הרבה מאוד הוכחות,

874
00:45:21,940 --> 00:45:25,940
עובדתית התיאור הזה הוא מאוד מאוד מקובל,

875
00:45:25,940 --> 00:45:28,940
כלומר הוא די נמצא בקונסנזוס, אני לא הולך פה על איזשהו,

876
00:45:28,940 --> 00:45:32,940
אתם יודעים איזשהו קו תפר שיש כמה אנשים שמסכימים איתו,

877
00:45:32,940 --> 00:45:35,940
אם תרשה לי אני אקרא קטע של אבא אבן,

878
00:45:35,940 --> 00:45:40,940
שיכנס בעזרת ה' למעדורה השנייה שתצא בקרוב,

879
00:45:40,940 --> 00:45:44,940
ולא נכנס למעדורה הראשונה,

880
00:45:44,940 --> 00:45:52,940
והוא כותב, אבא אבן היה אחד האינטלקטואלים והדיפלומטים הבכירים והמבריקים של עם ישראל במאה ה-20,

881
00:45:52,940 --> 00:45:55,940
והוא עשה מחקר היסטורי מאוד מאוד גדול,

882
00:45:55,940 --> 00:45:58,940
עם הרבה מאוד חוקרים, ואחר כך יצא מזה סדרה טלוויזיה בארצות הברית,

883
00:45:58,940 --> 00:46:02,940
שהייתה מאוד מאוד פופולרית, ואחר כך ספר שנקרא מורשת,

884
00:46:02,940 --> 00:46:04,940
והוא כותב, אני אקרא כמה שורות,

885
00:46:04,940 --> 00:46:08,940
הוא כותב מטבען של ציביליזציות שנולדות ומתות,

886
00:46:08,940 --> 00:46:13,940
לתיאורטיקנים אלה ואחרים משמש סיפורה של היהדות,

887
00:46:13,940 --> 00:46:16,940
מקור בלתי נדלה של רוגז ותסכול.

888
00:46:16,940 --> 00:46:21,940
סיפור זה מסרב להתאים את עצמו לתבניות שמעצבים בעלי התיאוריות,

889
00:46:21,940 --> 00:46:25,940
ומשום כך הוא מעורר עיבה אקדמית רבה למדי.

890
00:46:25,940 --> 00:46:31,940
היהדות היא מושג שמדלג על פני כל בתי הקברות שבה הם נתמנו ציביליזציות לאין מספר,

891
00:46:31,940 --> 00:46:33,940
והמסרב להיכנה למוות.

892
00:46:33,940 --> 00:46:36,940
למעשה היהדות היא סיפור מיוחד במינו,

893
00:46:36,940 --> 00:46:40,940
שאינו ניתן בשום אופן למחקר השוואתי.

894
00:46:40,940 --> 00:46:42,940
עכשיו אני אומר, אם מקבלים את הדברים האלה,

895
00:46:42,940 --> 00:46:45,940
ואני חושב שהם נמצאים בקונסנזוס רחב,

896
00:46:45,940 --> 00:46:47,940
מבינים שיש כאן איזשהו סט של ערכים,

897
00:46:47,940 --> 00:46:50,940
איזשהו סט של פרקטיקות, של מצוות,

898
00:46:50,940 --> 00:46:53,940
ואיזשהו סט של אביזרים, תשבישי קדושה,

899
00:46:53,940 --> 00:46:58,940
שלמעשה צלח את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל ושל האנושות,

900
00:46:58,940 --> 00:47:00,940
ומה זה אומר?

901
00:47:00,940 --> 00:47:05,940
זה אומר שהתורה מייצגת איזושהי אמת מוחלטת,

902
00:47:05,940 --> 00:47:08,940
שלא נכנעת הייתי אומר,

903
00:47:08,940 --> 00:47:13,940
להבנייה החברתית המקומית מכל מקום.

904
00:47:13,940 --> 00:47:14,940
אני טיפה אחדד את זה אולי.

905
00:47:14,940 --> 00:47:17,940
אפשר גם לומר שזה הבנייה החברתית פשוט טובה יותר.

906
00:47:17,940 --> 00:47:19,940
יפה, אז אני רוצה לחדד את זה בדיוק.

907
00:47:19,940 --> 00:47:21,940
הבנייה החברתית, וכאן אנחנו עוזרים לחלק הראשון,

908
00:47:21,940 --> 00:47:23,940
שדיברנו על פוסט מודרניזם,

909
00:47:23,940 --> 00:47:26,940
הבנייה החברתית זה דבר תמיד לוקלי,

910
00:47:26,940 --> 00:47:30,940
הוא תמיד תלוי מקום ותלוי זמן, תלוי תקופה.

911
00:47:31,940 --> 00:47:35,940
אין הבניות חברתיות שמסתרעות על פני מאות שנים,

912
00:47:35,940 --> 00:47:38,940
ואין הבניות חברתיות שמסתרעות על פני יבשות,

913
00:47:38,940 --> 00:47:40,940
או על פני שטחים מאוד גדולים.

914
00:47:40,940 --> 00:47:44,940
זה תמיד משהו לוקלי וזמני.

915
00:47:44,940 --> 00:47:48,940
השאב, יש לך תרבויות, תחזור לאירופה,

916
00:47:48,940 --> 00:47:50,940
על הלאומיות באירופה,

917
00:47:50,940 --> 00:47:51,940
הענייג שנוהח Minnesota,

918
00:47:51,940 --> 00:47:54,940
אין都有 את זה בעיצוב זה בפוסט מודרניזם טועם שזה סוג של הבנייה החברתית,

919
00:47:54,940 --> 00:47:59,940
זה תמיד יהיה משהו מקומי וזמני.

920
00:47:59,940 --> 00:48:08,440
בזמן מסוים. עכשיו, מה היהדות מדגימה? היהדות היא סוג של הבנה החברתית, אין ספק, היא סוג של חינוך.

921
00:48:08,440 --> 00:48:15,640
אבל מה היא מדגימה? היא מדגימה לך עם שלא היה בטריטוריה אחת, כלומר, הוא לא היה במקום מסוים,

922
00:48:15,640 --> 00:48:22,140
אלא להפך, הוא היה מפוזר בכל העולם. בדבר שני, אנחנו פה מדברים על משהו שהוא חוצה תקופות,

923
00:48:22,140 --> 00:48:28,740
כן, אתה יכול לקחת בטח את האלפיים שנה האחרונות, ועם שהיה מפוזר בקבוצות קטנות,

924
00:48:28,740 --> 00:48:34,240
כן, זה לא נצרות שחולשת על מרחבים אדירים, או איסלאם שחולש על מרחבים אדירים,

925
00:48:34,240 --> 00:48:38,140
או דותות במזרח שחולשות על מרחבים אדירים, אלא זה זהר פה, זהר שם.

926
00:48:38,140 --> 00:48:43,440
ומה שאני טוען בספר זה שאין דוגמה להבנה חברתית שעבדה בצורה הזאת.

927
00:48:43,440 --> 00:48:48,940
זאת אומרת, הבניות חברתיות עובדות תמיד במקום ובזמן מוגדרים,

928
00:48:48,940 --> 00:48:55,240
וכאן יש לך הבנה חברתית עם צרצה, אבל שהיא בכלל עובדת בצורה אחרת לגמרי,

929
00:48:55,740 --> 00:49:00,440
ואין אחווריה להבנה חברתית שעבדה בצורה כזאת.

930
00:49:00,440 --> 00:49:05,140
זאת אומרת, אם תיתן לי עוד דוגמה אחת, בוא נגיד, אתה רוצה לפרק לי את כל התיאוריה?

931
00:49:05,140 --> 00:49:08,040
ככה תמיר, אתה, בא לך לפרק לי את כל התיאוריה.

932
00:49:08,040 --> 00:49:09,340
כן, זה התפקיד שלי פה.

933
00:49:09,340 --> 00:49:13,340
אוקיי, אז אני, יש לך משימה מאוד פשוטה, בסדר?

934
00:49:13,340 --> 00:49:16,040
תמצא עוד דוגמה אחת, רק אחת,

935
00:49:17,140 --> 00:49:22,840
לתרבות שפעלה בתנאים שבה פעלה התרבות היהודית,

936
00:49:22,840 --> 00:49:27,040
ואני בהקדמה מונה שבעה מאפיינים של התרבות היהודית,

937
00:49:27,040 --> 00:49:29,140
אם אתה מוצא תרבות נוספת,

938
00:49:29,140 --> 00:49:33,840
שעמדה בשבעת הקריטריונים האלה, ועשה את אותו דבר,

939
00:49:33,840 --> 00:49:35,640
למעשה פירקת לי את התיאוריה.

940
00:49:35,640 --> 00:49:40,740
אז אני הולך, אני חושב שגם אם אני מביא לך תרבות אחרת שלא השתנתה,

941
00:49:40,740 --> 00:49:46,140
זה יפרק לך את התיאוריה. תרבות אחרת שהיא לא פלסטילינה, תרבות אחרת שהיא לא פלטינה.

942
00:49:46,140 --> 00:49:51,440
תראה, אם אתה מביא לי תרבות למשל, שהיא הייתה באותו מקום כל הזמן,

943
00:49:51,540 --> 00:49:54,640
תגיד לי, האודים, הסינים, הדתות האלה,

944
00:49:54,640 --> 00:49:56,740
הן דתות שלא השתנו במשך אלפי שנים.

945
00:49:56,740 --> 00:49:59,540
בסדר? אז אני כותב בהקדמה, אני מודע לזה.

946
00:49:59,540 --> 00:50:06,740
אבל אני אומר, אלה דתות, אלה תרבויות, אלה עמים שחיו בטריטוריה אחת רציפה.

947
00:50:06,740 --> 00:50:12,340
אז זה לא דומה לעם היהודי, העם היהודי זה עם שהתפזר, וכמו שאמרתי, זהר פה, זהר שם.

948
00:50:12,340 --> 00:50:18,140
אם תשווה את הדתות האלה, כן, את הבודהיזם למשל, ואני מתייחס לזה, ליהדות,

949
00:50:18,140 --> 00:50:20,040
תראה שאין שום מקום להשוואה.

950
00:50:20,340 --> 00:50:27,540
בגלל שאלה, הבודהיזם למשל, יש בכלל ויכוח בין החוקרים, ואני מביא כאן את המקורות, האם זה עוד בכלל דת?951
00:50:28,240 --> 00:50:32,540
כי זה משהו כל כך מופשט, זה כמה עקרונות חיים מאוד מאוד מופשטים.

952
00:50:32,940 --> 00:50:37,040
היהדות עם תריאג מצוות, ועם מאות ואלפי גזירות ותקנות,

953
00:50:37,340 --> 00:50:41,140
היא מחייבת אורח חיים מאוד מאוד מסוים.

954
00:50:41,340 --> 00:50:45,840
כך שאני אומר, אני כמו העיקרון של קארל פופר, עיקרון ההפרכה,

955
00:50:45,940 --> 00:50:52,040
אני אומר, אני בעמוד, כן, במעדורה הראשונה, בעמוד 23, נותן שבעה קריטריונים,

956
00:50:52,440 --> 00:50:55,640
אם אתה מוצא משהו מקביל שעומד בשבעת הקריטריונים האלה,

957
00:50:56,040 --> 00:50:59,040
אז פירקת לי את התיאוריה.

958
00:50:59,240 --> 00:51:02,240
אבל ככל שאני הצלחתי לבדוק את הדברים,

959
00:51:03,440 --> 00:51:06,240
אין דוגמה, אין עכברי על הדבר הזה,

960
00:51:06,640 --> 00:51:10,440
ולכן אני חושב שיש פה באמת תזה שהיא באה ואומרת,

961
00:51:10,640 --> 00:51:13,640
אכן, האדם הוא פלסטילינה.

962
00:51:14,440 --> 00:51:17,640
בסדר, התרבויות הן פלסטילינה ואני מקבל את המסקנה.

963
00:51:17,640 --> 00:51:20,640
בעצם טבע האדם או טבע האנושות או טבע החברה האנושית,

964
00:51:21,040 --> 00:51:25,240
זה להשתנות מדור לדור, משעה לשעה, ממקום למקום.

965
00:51:25,240 --> 00:51:29,240
נכון, והפוסט מודרניזם רק עזר לנו לחדד ולהבין את הנקודה הזאת.

966
00:51:29,440 --> 00:51:34,040
כי עד אז אנשים חיו באמת, כמו שאמרתי, באקווריום שלהם,

967
00:51:35,240 --> 00:51:37,840
מה שנקרא, בשטייטל שלהם, כן, לא יהודים,

968
00:51:37,840 --> 00:51:40,540
אני אומר, אנשים חיו במקומות מאוד מאוד מצומצמים,

969
00:51:40,540 --> 00:51:45,540
והם חשבו שכמו שאני בתוך מים, אז הדג חושב שגם אנחנו בתוך מים,

970
00:51:45,540 --> 00:51:48,540
אז כל אחד חשב שפחות או יותר אנשים דומים לו,

971
00:51:48,540 --> 00:51:53,940
אבל כשהתחילו להתחיל לישוע ותקשורת וכולי, הבינו שהדברים יותר מורכבים,

972
00:51:53,940 --> 00:51:58,340
והם באו ואמרו, אכן, האנשים הם באמת פלסטילינה,

973
00:51:58,340 --> 00:52:02,340
ואני מקבל את המסקנה הזאת, אני חושב שברמה אמפירית,

974
00:52:02,340 --> 00:52:05,140
מאוד קשה להתמודד עם הטיעון הפוסט מודרני הזה,

975
00:52:05,140 --> 00:52:06,940
ואני לא מנסה להתמודד איתו, אני מקבל אותו.

976
00:52:07,540 --> 00:52:09,740
ולמה בעצם בחרת במתודה ההיסטורית?

977
00:52:09,740 --> 00:52:12,940
זאת אומרת, הרבה אנשים בוחרים להתמודד עם פוסט מודרניזם,

978
00:52:12,940 --> 00:52:16,940
או כמו הרב שגר לאמץ אותו, או כמו רוחם נבון,

979
00:52:16,940 --> 00:52:19,140
בספרו המאוד מומלט, סמכים שורשים,

980
00:52:19,140 --> 00:52:22,540
לבוא ואיכשהו לנסות לתאר את הקשלים שבו,

981
00:52:22,540 --> 00:52:25,340
או למה הוא לא עובד, או למה הוא הולך נגד הטבע,

982
00:52:25,340 --> 00:52:28,540
אבל מה להיסטוריה ולפוסט מודרניזם?

983
00:52:28,540 --> 00:52:33,340
אוקיי, אז אני אגיד שני דברים, יש כאן שיקול פנימי ושיקול חיצוני.

984
00:52:33,340 --> 00:52:37,940
השיקול הפנימי, הוא בא ואומר, ואני כותב את זה בהקדמה,

985
00:52:38,840 --> 00:52:42,140
שמבקשים מחייל לכוון רווה למטרה,

986
00:52:42,140 --> 00:52:47,240
הוא לא שם את העין צמוד לכוונת הקדמית.

987
00:52:47,240 --> 00:52:50,340
כן? הוא לא שם את העין קרוב למטרה,

988
00:52:50,340 --> 00:52:54,040
אלא הוא לוקח את הרור שלו ושם את העין מאחורי הכוונת האחורית,

989
00:52:54,040 --> 00:52:56,840
כלומר הוא צריך לראות את הכוונת הקדמית,

990
00:52:56,840 --> 00:53:01,140
ואת המטרה, בפרספקטיבה, כן היסטורית.

991
00:53:01,140 --> 00:53:04,240
הוא צריך לראות אותם וככל שהכוונת שלך יותר אחורה,

992
00:53:04,240 --> 00:53:06,740
אז הדיוק של הרווה עולה.

993
00:53:06,740 --> 00:53:15,740
רובי צלפים, הוא מאוד ארוך, כי אתה צריך, אני אומר, הרב שגר והרב חיים נבון,

994
00:53:15,740 --> 00:53:22,940
הם דנים בפוסט-מודרניזם, אבל מה שחסר לי אצלם, זאת הפרספקטיבה ההיסטורית.

995
00:53:22,940 --> 00:53:26,940
כלומר, היהדות התנגשה עם הרבה מאוד תרבויות.

996
00:53:26,940 --> 00:53:32,740
למעשה, כל ההיסטוריה היהודית זה רצף של מפגשים, אימותים, התנגשויות,

997
00:53:32,740 --> 00:53:35,740
אפשר להגדיר את זה בכל מיני טרמינולוגיות,

998
00:53:35,740 --> 00:53:39,740
בין היהדות ובין תרבויות שונות.

999
00:53:39,740 --> 00:53:43,740
ואני אומר, קודם כל, צריך להסתכל על ההתנגשות הנוכחית עם הפוסט-מודרניזם,

1000
00:53:43,740 --> 00:53:47,740
לא מהכוונת הקדמית, כלומר, לא איך אנחנו עכשיו מתמודדים עם זה כרגע,

1001
00:53:47,740 --> 00:53:51,740
קודם כל, בוא נעצור רגע, ניקח נשימה ארוכה,

1002
00:53:51,740 --> 00:53:55,740
אנחנו עם שקיים פה למעלה משלושת אלפים שנה, עם היסטוריה מאוד מוגדרת,

1003
00:53:55,740 --> 00:53:59,740
בוא נסתכל רגע על המפגש הזה של יהדות ופוסט-מודרניזם,

1004
00:53:59,740 --> 00:54:03,740
מפרספקטיבה של שלושת אלפים שנה, וזה מה שאני מנסה לעשות בספר.

1005
00:54:03,740 --> 00:54:09,740
בוא ניקח את הראש שלנו, ולפני שננסה להתמודד, קודם כל, נסתכל על המאבק הזה,

1006
00:54:09,740 --> 00:54:19,740
מפרספקטיבה היסטורית. זה השיקול הפנימי שבגללו אני רוצה לשים את הפרספקטיבה ההיסטורית כמורה דרך.

1007
00:54:19,740 --> 00:54:23,740
מבחינה חיצונית, כלומר, עכשיו, איך זה עוזר לימול הפוסט-מודרניזם,

1008
00:54:23,740 --> 00:54:27,740
אני חושב שזה ידוע שפוסט-מודרניזם טוען שאין היסטוריה.

1009
00:54:27,740 --> 00:54:31,740
כלומר, בסוף, מי שכותב את ההיסטוריה, הוא זה שבעצם יוצר את ההיסטוריה,

1010
00:54:31,740 --> 00:54:38,740
נגיד אם האמריקאים כותבים את ההתנגשות ב-9-11 במגדלי התאומים,

1011
00:54:38,740 --> 00:54:43,740
אז הם יכתבו שבין לדן הראשה בשם הטרור העולמי, באו להתנגש מגדלי התאומים,

1012
00:54:43,740 --> 00:54:46,740
ואם בין לדן יכתוב את זה, זה יכתוב את זה שבכלל,

1013
00:54:46,740 --> 00:54:49,740
ופתאום האמריקאים כבשו הרבה מאוד מדינות ערב,

1014
00:54:49,740 --> 00:54:53,740
והן ממשיכות להשפיע במצרים ובכל מיני ממשלי בובות ברחבי העולם,

1015
00:54:53,740 --> 00:54:57,740
והן מורסות את האסלאם וכו' וכו', ולכן בחרתי להתנגש.

1016
00:54:57,740 --> 00:55:03,240
אבל יפה. אז נכון, הפוסט-מודרניזם אומר שההיסטוריה היא בעצם בעיניים של הכותב,

1017
00:55:03,240 --> 00:55:05,740
והיא לא קיימת באופן אובייקטיבי במציאות.

1018
00:55:06,740 --> 00:55:08,740
זה חלק מהרלטיביזם של הפוסט-מודרניזם.

1019
00:55:08,740 --> 00:55:13,740
אבל אני חושב שגם הפוסט-מודרניסטים הכי קיצוניים יסכימו,

1020
00:55:13,740 --> 00:55:22,740
אם אני מתחבר לדוגמה שלך, שב-11-9-2001, מגדלי התאומים קרסו.

1021
00:55:22,740 --> 00:55:27,740
כלומר, על העובדה הזאת, אם אתה פוסט-מודרניסט, אבל אתה שפוי,

1022
00:55:27,740 --> 00:55:29,740
אתה יכול להיות פוסט-מודרניסט, אבל אתה עדיין שפוי,

1023
00:55:29,740 --> 00:55:35,740
אתה לא תתווכח על העובדה שב-11-9-2001 מגדלי התאומים קרסו.

1024
00:55:35,740 --> 00:55:38,740
אתה יכול להגיד, זה קרה בגלל זה, או זה קרה בגלל ההפך,

1025
00:55:38,740 --> 00:55:44,740
או דרך אגב, יש גם תיאוריות קונספירציה שבאות ואומרות שמי שבכלל גרם לקריסה של מגדלי התאומים,

1026
00:55:44,740 --> 00:55:47,740
זה הממשל האמריקאי. בכלל בלנדון לא היה מעורב בזה.

1027
00:55:47,740 --> 00:55:53,740
תכנסו לגוגל, תחפשו תיאוריות קונספירציה על מגדלי התאומים, יש שם כל מיני תיאוריות קונספירציה,

1028
00:55:53,740 --> 00:55:59,740
אבל כל הפרספקטיבות האלה, בסופו של דבר מסכימות לעובדה יסודית אחת,

1029
00:55:59,740 --> 00:56:03,740
שב-11-9-2001 מגדלי התאומים קרסו. או אני אתן לך דוגמה אחרת.

1030
00:56:03,740 --> 00:56:09,740
אם אני אגיד לך שמישהו כתב את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה,

1031
00:56:09,740 --> 00:56:12,740
והוא כתב שגרמניה כבשה את ארצות הברית,

1032
00:56:12,740 --> 00:56:16,740
האם אדם שפוי יקבל את הנרטיב הזה?

1033
00:56:16,740 --> 00:56:20,740
עכשיו, אני חושב שבן אדם שפוי לא יקבל את הנרטיב הזה,

1034
00:56:20,740 --> 00:56:24,740
כי רגלו של חייל גרמני לא דרכה בארצות הברית, ובשום צורה,

1035
00:56:24,740 --> 00:56:26,740
גרמניה לא כבשה את ארצות הברית.

1036
00:56:26,740 --> 00:56:29,740
זאת אומרת, אני אומר, הרעיון שלה ללכת להיסטוריה,

1037
00:56:29,740 --> 00:56:32,740
אבל לא לפרטים הקטנים של ההיסטוריה שאתה צודק,

1038
00:56:32,740 --> 00:56:37,740
בהם יש באמת אינסוף ויכוחים ופרספקטיבות,

1039
00:56:37,740 --> 00:56:41,740
אבל בסוף כל הויכוחים האלה, אתה יודע, זה כמו פרשנות של טקסט.

1040
00:56:41,740 --> 00:56:44,740
אנחנו יכולים להתווכח מה פרשנות של שיר,

1041
00:56:44,740 --> 00:56:47,740
אבל אם נתווכח מה המילים של השיר, לא נוכל להתווכח על הפרשנות,

1042
00:56:47,740 --> 00:56:49,740
כי אנחנו בכלל לא מסכימים מה הטקסט.

1043
00:56:49,740 --> 00:56:53,740
כלומר, האם כתוב כאן, מה הטקסט זה דבר שחייבים להסכים עליו,

1044
00:56:53,740 --> 00:56:55,740
ומפה אפשר להתווכח.

1045
00:56:55,740 --> 00:56:59,740
אני אומר, העובדות הגדולות של ההיסטוריה היהודית,

1046
00:56:59,740 --> 00:57:02,740
שאני חושב שהן מאוד מאוד בקונסנסוס, וקראתי קודם את אבא אבן,

1047
00:57:02,740 --> 00:57:07,740
ויש פה הרבה ציטוטים בספר, אני חושב שהן מוסכמות.

1048
00:57:07,740 --> 00:57:12,740
ולכן אני חושב שגם הפוסט מודרניסט, כשהוא מסתכל על ההיסטוריה היהודית,

1049
00:57:12,740 --> 00:57:18,740
הוא צריך לבוא ולהודות, יש כאן משהו חריג בהיסטוריה האנושית,

1050
00:57:18,740 --> 00:57:21,740
יש כאן תופעה ייחודית בהיסטוריה האנושית,

1051
00:57:21,740 --> 00:57:27,740
ויש כאן איזשהו סט של ערכים, וסט של מצוות, וסט של תשמישי קדושה,

1052
00:57:27,740 --> 00:57:34,740
שלא היה נתון ללישה הפלסטלינית שכל שאר התרבויות היו נתונות אליהם,

1053
00:57:34,740 --> 00:57:37,740
ואם כן, יש כאן איזושהי תופעה ייחודית.

1054
00:57:37,740 --> 00:57:39,740
עכשיו, מה אתה עושה עם התופעה היחודית הזאת?

1055
00:57:39,740 --> 00:57:43,740
זאת כבר שאלה אחרת, אני אגיד לך מה אני עושה איתה.

1056
00:57:43,740 --> 00:57:48,740
אני מסיים את הספר, אני כמובן כיהודי מאמין,

1057
00:57:48,740 --> 00:57:54,740
אני מסיים את הספר בקטע מהמערל, שהמערל בא ואומר,

1058
00:57:54,740 --> 00:57:58,740
על פי הגמרא, הגמרא אומרת שהתורה משולה לציפור דרור.

1059
00:57:58,740 --> 00:58:02,740
המערל אומר מה הכוונה שהתורה משולה לציפור דרור?

1060
00:58:03,740 --> 00:58:06,340
זה מה המערל יאמור לציפור דרור.

1061
00:58:08,340 --> 00:58:10,740
זה כולה בקלוב, היא מתה.

1062
00:58:10,740 --> 00:58:13,740
זה בית אחת של ציפור דרור,

1063
00:58:13,740 --> 00:58:16,740
ומשתלב zumindest שהא עשיתנו,

1064
00:58:16,740 --> 00:58:22,740
כאילו Adult-Civilization closed court.

1065
00:58:22,740 --> 00:58:25,920
זה gesture, אני מדבר כרגע על השלב שהיא.

1066
00:58:25,920 --> 00:58:27,360
לא נותנת למשל Liberation Artists Emyra.

1067
00:58:27,360 --> 00:58:31,460


אותו אמר, ציפור דרור ה 느낌이 שלה הוא אומר

1068
00:58:31,460 --> 00:58:33,760
היא לא מקבלת מרות להיות תחת האדם

1069
00:58:33,760 --> 00:58:36,060
והוא אומר דום Zahlen Sashtour,

1070
00:58:36,460 --> 00:58:41,460
כי התורה נבדלת מן האדם אין התורה תחת האדם

1071
00:58:41,460 --> 00:58:46,060
נלמד תורה אינה תחת ראשות האדם מים מן השמיים

1072
00:58:46,060 --> 00:58:49,760
והיהדות מאמינה בתורה, מין השמיים orbit

1073
00:58:49,760 --> 00:58:52,160
זאת אמונה בסיסית ביהדות

1074
00:58:52,160 --> 00:58:57,160
ומה זה אומר תורה מן השמיים? זה אומר באמת שכל התרבויות,

1075
00:58:57,160 --> 00:59:02,760
הם פרי יצירה אנושית, ולכן הן מתחלפות, ולכן הן משתנות.

1076
00:59:02,760 --> 00:59:06,160
בדרך אגב, אנשים אומרים לי, מה אתה כותב פלטינה ופלסטילינה?

1077
00:59:06,160 --> 00:59:11,160
אתה מזלזל באנושות, אתה אומר שהאנושות היא פלסטילינה.

1078
00:59:11,160 --> 00:59:14,160
אתה אומר לאנשים, חבר'ה, זה לא רציני, הכל פה פלסטילינה.

1079
00:59:14,160 --> 00:59:16,160
ואני אומר, אני לא מזלזל באנושות.

1080
00:59:16,160 --> 00:59:18,160
זה גוש שיש שאפשר לעצב אותו.

1081
00:59:18,160 --> 00:59:22,160
אני לא. אני אומר, אני לא מזלזל, כל הכול הפוסט מודרניזם אומר את זה.

1082
00:59:22,160 --> 00:59:24,760
הפוסט מודרניזם אומר, האדם הוא פלסטילינה.

1083
00:59:24,760 --> 00:59:28,760
אז קודם כל אני מצטט אותו כי אני עובד כרגע על הפלטפורמה הפוסט מודרנית.

1084
00:59:28,760 --> 00:59:31,160
אבל אני אומר, אני לא מזלזל באנושות.

1085
00:59:31,160 --> 00:59:32,760
זה טבעו של אדם.

1086
00:59:32,760 --> 00:59:37,260
אדם יוצר דברים, יבוא אדם במקום אחר, ייצור דברים אחרים,

1087
00:59:37,260 --> 00:59:39,760
תבוא תקופה אחרת, ייצור דברים אחרים.

1088
00:59:39,760 --> 00:59:41,160
זה ממשיר às moquichot.

1089
00:59:41,160 --> 00:59:44,360
זאת אומרת, אם הראיות מראות את הדבר הזה, אז מי אנחנו שנגח?

1090
00:59:44,360 --> 00:59:48,460
אז הפוסט מודרניזם שם לנו את זה מאוד חזק, הפוסט מודרניזם צועק, המלך הרום,

1091
00:59:48,560 --> 00:59:52,900
חשבתם שיש ערכים מוחלטים, סורי, זה לא המצב, ואני אומר, אני מסכים,

1092
00:59:52,920 --> 00:59:54,720
אני חושב שזה לא אמפירית, זה מוכח.

1093
00:59:55,540 --> 01:00:00,440
אלא מה? גם מוכח אמפירית שהיהדות היא פלטינה,

1094
01:00:00,460 --> 01:00:03,720
בגלל שאתה רואה בבסיס שלה את כל מה שהסברנו קודם,

1095
01:00:03,980 --> 01:00:09,800
ולכן בא המערל ואומר, יש לנו כאן תורה מן השמיים,

1096
01:00:09,800 --> 01:00:12,280
כלומר, למה היהדות בבסיס שלה לא השתנתה?

1097
01:00:12,720 --> 01:00:18,120
בגלל שהיא לא תוצר של בני אדם, בגלל שהיא ירדה מהשמיים,

1098
01:00:18,380 --> 01:00:20,880
אם אני אעשה מושגים קבליים, כן?

1099
01:00:21,200 --> 01:00:23,660
בעלתניה בדוקטורט שלי אני כותב על זה,

1100
01:00:23,920 --> 01:00:28,680
הוא מדבר על זה שיש, התרבויות הן נוצרו בתוך העולם,

1101
01:00:28,700 --> 01:00:33,580
כלומר, בתוך מה שנקרא, ממלא כל על מין, המוצג הקבלי ממלא כל על מין,

1102
01:00:33,600 --> 01:00:34,840
כל מה שיש בתוך העולם.

1103
01:00:35,240 --> 01:00:38,360
התורה היא מגיעה מבחינת סובב כל על מין,

1104
01:00:38,360 --> 01:00:43,680
כלומר, היא מגיעה מאיזושהי ספירה שהיא בכלל מחוץ למציאות הסופית שלנו.

1105
01:00:44,200 --> 01:00:49,920
וזה ברור שכשאתה לוקח משהו מספירה על-אנושית, או טרנסנדנטית,

1106
01:00:50,160 --> 01:00:53,560
ואתה מכניס אותה לתוך המציאות שלנו, וזה המושג של תורה מן השמיים,

1107
01:00:53,820 --> 01:00:56,880
אז הדבר הזה לא ישתנה, כי הוא לא נוצר בידי אדם,

1108
01:00:57,260 --> 01:00:58,660
כדי שבני אדם ישנו אותו.

1109
01:00:59,060 --> 01:01:02,820
עכשיו שוב, ברור שהיו מיליון זרמים וקטות ופרשו מהיהדות,

1110
01:01:03,180 --> 01:01:04,660
אני לא אומר שדברים לא השתנו,

1111
01:01:05,120 --> 01:01:05,880
אני אומר,

1112
01:01:07,100 --> 01:01:09,700
הבסיס של מי שכן שמר אותו,

1113
01:01:10,400 --> 01:01:11,060
התקיים.

1114
01:01:11,200 --> 01:01:14,780
כן, זאת אומרת, אל תגיד לי, יש אנשים שהתבוללו, ואנשים שהתנצרו,

1115
01:01:14,800 --> 01:01:17,240
והנצרות פרשה מהיהדות, והקראות.

1116
01:01:17,260 --> 01:01:21,720
כן, כמו כל תרבות, היו אנשים שפרשו, והיו אנשים שהגרו, והיו אנשים שהמירו את דתם.

1117
01:01:21,900 --> 01:01:27,920
נכון, אבל אני אומר, זה שהייתה קבוצה גדולה מאוד,

1118
01:01:28,480 --> 01:01:32,080
ומשפיעה מאוד על האנושות, יש לי כאן פרק שמראה את ההשפעה,

1119
01:01:32,580 --> 01:01:36,360
הבלתי נתפסת של העם היהודי על האנושות.

1120
01:01:37,160 --> 01:01:42,580
זה שהייתה קבוצה כזאת, גדולה, מובחנת, משמעותית, ידועה בכל העולם,

1121
01:01:43,460 --> 01:01:47,300
שהיא כן המשיכה עם ההארדקור הזה שניתן מן השמיים,

1122
01:01:47,580 --> 01:01:51,220
זה מדגים בדיוק את מה שהמערל אומר.

1123
01:01:51,640 --> 01:01:54,560
ולכן אני חושב שיש לנו כאן איזשהו מענה לפוסט מודרניזם,

1124
01:01:54,700 --> 01:01:57,140
שהוא בא ואומר, רבותיי, יש תורה מן השמיים,

1125
01:01:57,360 --> 01:02:02,420
ואמפירית רואים שהכל מסביב פלסטלינה, ואני לא אומר את זה כמילת גנאי,

1126
01:02:02,440 --> 01:02:05,280
אני אומר, זה המצב, זה כמו שתגיד לי,

1127
01:02:05,480 --> 01:02:09,740
למה בוקר אחד קמת על צד ימין, ובוקר שני על צד שמאל, מה אני אגיד לך?

1128
01:02:10,060 --> 01:02:12,420
אדוני, זה טבע האדם, יום אסל יום באסל,

1129
01:02:12,440 --> 01:02:14,840
כלומר, הפוסט מודרניזם פשוט אומר את זה במקרו,

1130
01:02:14,860 --> 01:02:17,880
הוא אומר, התרבויות, אין דבר משתנה, ובסדר, זה ככה,

1131
01:02:18,180 --> 01:02:21,540
אין מה לזלזל בזה, אין מה לגחך על זה, אין מה לצחוק על זה,

1132
01:02:21,900 --> 01:02:26,600
זה המצב, אבל אני אומר, יש תורה, שאתה רואה שהיא לא משתנה בבסיס שלה,

1133
01:02:27,220 --> 01:02:32,340
ולכן זה אומר שיש לנו איזשהו, אני מביא כאן בסוף את הסיפור על הברון מינכאוזן,

1134
01:02:32,720 --> 01:02:37,080
כן, אותה דמות אגדית, שהוא הולך ושוקע בתוך הביצה,

1135
01:02:37,100 --> 01:02:38,160
הוא רוצה למשוך את עצמו,

1136
01:02:38,180 --> 01:02:39,200
כן, והוא רוצה להוציא את עצמו,

1137
01:02:39,220 --> 01:02:40,520
את החולצה של עצמו עם היד שלו.

1138
01:02:40,640 --> 01:02:43,520
כן, אז כמובן, כשאתה מתחיל לשקוע בתוך ביצה תובענית,

1139
01:02:43,540 --> 01:02:45,040
מה הדבר הראשון שאתה מנסה לעשות?

1140
01:02:45,060 --> 01:02:48,180
אתה מנסה למצוא איזשהו שורש, איזשהו ענף,

1141
01:02:51,540 --> 01:02:54,540
בתוך הביצה, אבל הוא לא מוצא שום דבר כזה.

1142
01:02:54,980 --> 01:02:58,100
אין שם איזה ענף שהוא יכול לתפוס בו, או איזשהו סלע שהוא יכול,

1143
01:02:58,120 --> 01:02:59,520
והוא ממשיך לשקוע ולשקוע.

1144
01:02:59,880 --> 01:03:00,880
אז מה הוא עושה?

1145
01:03:01,280 --> 01:03:03,660
אז בסיפור, הוא תופס בחולצה שלו,

1146
01:03:03,680 --> 01:03:05,940
תופס בשערות שלו ומושך את עצמו החוצה.

1147
01:03:06,560 --> 01:03:08,700
כולנו מבינים שאולי בשבילו זה עבד,

1148
01:03:08,720 --> 01:03:10,260
כן, יש הרבה אגדות מצחיקות עליו,

1149
01:03:10,720 --> 01:03:14,120
אבל זה לא עובד, אתה לא יכול לשקוע בתוך ביצה ולמשוך את עצמך,

1150
01:03:14,600 --> 01:03:18,420
בציציות ראשך החוצה, אתה צריך נקודת משען חיצונית,

1151
01:03:18,420 --> 01:03:22,820
אתה צריך חבל שמשלשלים אליך מחוץ למערכת,

1152
01:03:22,860 --> 01:03:25,200
וזאת התורה שניתנה מסיני,

1153
01:03:25,440 --> 01:03:28,740
היא באמת החבל שהקדוש ברוך הוא, כן, כי חבל השם עמו,

1154
01:03:29,120 --> 01:03:31,420
היא החבל שהקדוש ברוך הוא שלשל אלינו,

1155
01:03:31,440 --> 01:03:33,140
שאנחנו מסוגלים להחזיק בו,

1156
01:03:33,160 --> 01:03:37,400
ובאמת להישאר בתוך איזושהי ספירה מוחלטת,

1157
01:03:37,480 --> 01:03:39,260
ובצורה כזאת,

1158
01:03:39,480 --> 01:03:41,460
להבין, אנחנו חיים בתוך עולם פוסט מודרני,

1159
01:03:41,840 --> 01:03:42,840
הדברים משתנים,

1160
01:03:43,200 --> 01:03:46,660
אבל התורה, בבסיס שלה, היא אמת,

1161
01:03:46,860 --> 01:03:51,660
ולכן אני חושב שזה בעצם סוג הפתרון שאני מציע פה לסיפור הזה.

1162
01:03:52,220 --> 01:03:54,660
אני מאוד אוהב את הספרים בסגנון הזה,

1163
01:03:54,680 --> 01:03:58,020
שכתבת של ניסיונות להתמודד עם הפוסט מודרניזם,

1164
01:03:58,340 --> 01:04:00,980
יש ניסיונות שאני יותר אוהב, יש ניסיונות שאני פחות אוהב,

1165
01:04:01,000 --> 01:04:03,340
אבל באופן כללי,

1166
01:04:03,620 --> 01:04:07,580
ספרים שעוסקים באיזשהו דיבייט בין שני סוגים של רעיונות,

1167
01:04:08,020 --> 01:04:11,620
גם אם הם לפעמים ספרים שבאים ועושים איזשהו ניסיון,

1168
01:04:11,820 --> 01:04:15,620
להשש את העמדה שהם באים איתה מהבית, או משהו בסגנון הזה,

1169
01:04:15,660 --> 01:04:19,260
אלה ספרים שאני מאוד אוהב, כי הם מאוד מגרים את הראש לחשוב,

1170
01:04:19,620 --> 01:04:23,340
והם לא מציגים רק דעה אחת, הם בעצם גם חויבים להציג את הדעה השנייה,

1171
01:04:23,860 --> 01:04:26,260
וכמו שבטח המאזינים שמו לב,

1172
01:04:26,620 --> 01:04:28,500
בחלק הראשון של השיחה הזאת,

1173
01:04:28,820 --> 01:04:32,060
באמת השתכננו בפוסט מודרניזם, במה שיש לומר,

1174
01:04:32,300 --> 01:04:35,180
זה לא היה בצחוק ה-20 דקות הראשונות,

1175
01:04:35,340 --> 01:04:38,620
יש להם הרבה טענות מאוד חזקות, וצריך להכיר אותן היטב,

1176
01:04:38,980 --> 01:04:40,580
על מנת להשיב להם,

1177
01:04:40,740 --> 01:04:42,540
כשצריך להכיר את היהדות היטב,

1178
01:04:42,820 --> 01:04:46,420
לפני שאתה בא לבקר אותה, או לפני שאתה בא לתקן ולשנות אותה,

1179
01:04:46,740 --> 01:04:49,300
כמו שיש אנשים רבים שרוצים לעשות לה היום.

1180
01:04:49,500 --> 01:04:52,540
אני אגיד לך דבר מצחיק, נתתי למישהו מאוד חכם,

1181
01:04:53,340 --> 01:04:57,540
יש לו דוקטורט במחשבים, בטכניון, מישהו שאני מאוד מחזיק ממנו,

1182
01:04:57,860 --> 01:04:58,820
לקרוא את הספר,

1183
01:04:59,460 --> 01:05:02,420
לפני שהוא יצא, ככה נתתי אותו לכמה אנשים לחבודיה,

1184
01:05:02,860 --> 01:05:06,340
ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני הרבה שנים לא הצלחתי להבין מה זה פוסט מודרניזם,

1185
01:05:06,380 --> 01:05:09,620
זה היה משהו כזה מאורפל, אני אדם ריאלי, לא הצלחתי להבין את הפילוסופיה,

1186
01:05:09,700 --> 01:05:11,580
וכשקראתי את הספר שלך,

1187
01:05:12,100 --> 01:05:15,540
הבנתי פעם ראשונה מה זה פוסט מודרניזם, ותקשיב, זה מה ששכנע אותי.

1188
01:05:17,180 --> 01:05:20,500
אז אמרתי לעצמי, כשאתה מתעמת באמת עם איזושהי תפיסת עולם,

1189
01:05:20,660 --> 01:05:21,460
ואתה מציג אותה,

1190
01:05:21,820 --> 01:05:25,300
קח בחשבון שאולי בסוף אנשים יקנו את התפיסת העולם ההיא,

1191
01:05:25,340 --> 01:05:26,460
כי היא כל כך משכנעת,

1192
01:05:27,020 --> 01:05:29,140
ואני מסכים איתך שבאמת הפוסט מודרניזם,

1193
01:05:29,380 --> 01:05:30,700


כמו שאני אמרתי גם קודם,

1194
01:05:30,740 --> 01:05:32,980
אני חושב שבהרבה נקודות הוא מאוד מאוד משכנע,

1195
01:05:33,020 --> 01:05:36,940
והוא אמפירית מראה את הדברים בצורה משכנעת.

1196
01:05:37,580 --> 01:05:40,460
אני חושב שמה שחשוב כאן במתודה של הספר,

1197
01:05:41,540 --> 01:05:43,180
ואולי זה גם אחד הדברים שאהבת,

1198
01:05:44,260 --> 01:05:46,740
אני כותב בהקדמה שאני לא משתמש הרבה,

1199
01:05:47,860 --> 01:05:50,580
בחלק מהדיונים, לא משתמש הרבה במקורות היהדות,

1200
01:05:51,180 --> 01:05:53,500
כי דברים שמאמינים כתבו על עצמם,

1201
01:05:54,180 --> 01:05:56,060
הם תמיד חשודים בדעה קדומה.

1202
01:05:56,260 --> 01:05:58,740
כן, אני מסנגר על מה שאני עושה,

1203
01:05:58,900 --> 01:05:59,780
אז מה החידוש בזה?

1204
01:05:59,780 --> 01:06:00,780
אבל אם היטלר כתב...

1205
01:06:01,620 --> 01:06:03,620
אבל לא צריך להגיע עד היטלר, נכון?

1206
01:06:03,660 --> 01:06:05,220
היטלר גם, אבל לא צריך להגיד אליו,

1207
01:06:05,260 --> 01:06:07,180
אני מביא כאן, קודם קראתי את אבא אבן,

1208
01:06:07,220 --> 01:06:10,140
או אני מביא כאן שורה מאוד מאוד ארוכה של חוקרים,

1209
01:06:10,500 --> 01:06:13,060
בכל מיני תחומים, שהם לא שומרי מצוות,

1210
01:06:13,460 --> 01:06:15,140
חלקם הגדול גם לא יהודים,

1211
01:06:15,500 --> 01:06:17,060
שפשוט הסתכלו בצורה,

1212
01:06:18,020 --> 01:06:19,700
שוב, המילה אובייטיבי היום קשה להגיד אותה,

1213
01:06:19,740 --> 01:06:21,980
אבל בצורה לפחות לא מגויסת,

1214
01:06:22,100 --> 01:06:24,340
זה לא אנשים שמאמינים והם דתיים,

1215
01:06:24,380 --> 01:06:27,060
ועכשיו הם עוד צריכים להצדיק את אורח חיים שלהם.

1216
01:06:27,220 --> 01:06:30,300
אבל גם לא יחצנים, לא נשלחו על ידי איזושהי חברה,

1217
01:06:30,340 --> 01:06:33,260
לבוא ולשתול כתבות בעיתונים,

1218
01:06:33,500 --> 01:06:36,060
כמו שהיום רוב העיתונים מורכבים מהכתבות מהסוג הזה.

1219
01:06:36,220 --> 01:06:38,940
כן, זאת אומרת, אנשים שבאו והסתכלו על ההיסטוריה,

1220
01:06:38,980 --> 01:06:41,500
ויש פה היסטוריונים, ויש פה סוציולוגים,

1221
01:06:41,540 --> 01:06:45,940
ויש פה חוקרים בכל מיני תחומים שונים ומשונים,

1222
01:06:46,300 --> 01:06:49,580
שהסתכלו על התופעה היהודית, ראו את החריגות שלה,

1223
01:06:50,020 --> 01:06:53,780
למשל, השפה העברית למשל,

1224
01:06:54,260 --> 01:06:58,540
היא השפה היחידה מהעת העתיקה שהיום מדברים אותה.

1225
01:06:59,380 --> 01:07:00,540
עכשיו, אתה אומר, מה זאת אומרת?

1226
01:07:00,580 --> 01:07:04,180
היו אלפי שפות במהלך ההיסטוריה,

1227
01:07:04,500 --> 01:07:08,700
כן? ומסתבר שהעברית זאת השפה היחידה,

1228
01:07:09,100 --> 01:07:11,100
ששרדה עד העת החדשה.

1229
01:07:11,140 --> 01:07:14,380
עכשיו, זה דבר שאומר אותו חוקר שהוא בכלל לא קשור ליהדות,

1230
01:07:14,420 --> 01:07:17,460
ופשוט מסתכל על המציאות ואומר, רבותיי, זאת השפה היחידה.

1231
01:07:17,820 --> 01:07:21,180
או שאתה אומר למשל שהעם היהודי, אני מביא את בן ציון נתניהו,

1232
01:07:21,620 --> 01:07:26,220
שהוא כותב שהעם היהודי זה העם היחיד שהצליח לשמר את הלאומיות שלו.

1233
01:07:26,580 --> 01:07:29,460
עכשיו, יש פה כמה פרקים על לאומיות שבכלל לא הספקנו להגיע אליהם.

1234
01:07:29,860 --> 01:07:34,020
אבל גם הסיפור של הלאומיות היהודית, הוא נוכח פה, בעיקר בפרקים האחרונים של הספר.

1235
01:07:34,860 --> 01:07:39,100
זה העם היחיד שהצליח לשמר את הלאומיות שלו למרות שהוא לא היה על הטריטוריה שלו.

1236
01:07:39,940 --> 01:07:42,780
בן ציון נתניהו אומר את זה וממש הרבהrבה מאוד אנשים.

1237
01:07:43,420 --> 01:07:46,820
אז אתה אומר אז אוקיי, יש פה איזה פנומן יחודי בהיסטוריה.

1238
01:07:46,820 --> 01:07:55,220
ולכן אני אומר סבוש דבר הפלטינה הזאת היא דבר שאני מתאר אותו לא מנקודת המבט של מי שבערך מאמין בזה,

1239
01:07:55,220 --> 01:07:59,080
אלא כמה שיותר נקודות מבט חיצוניות על הדברים,

1240
01:07:59,080 --> 01:08:13,620
ולכן אני חושב שיש פה באמת איזשהו מהלך שהוא מהלך שהוא סוג של מהלך אוניברסלי כמה שניתן לעשות אותו והוא מאוד לא מתבסס אך ורק על המקורות היהודיים הפנימיים.

1241
01:08:14,260 --> 01:08:22,960
אני חושב שגם מי שלא יקרא את הספר הזה כספר פולוגטי כמו שיש לו כאן נטיות כאלה לבוא ולהגן על היהדות בפני הפוסט מודרנה ולנצח אותה.

1242
01:08:23,200 --> 01:08:29,980
אלא רק יקרא את המקורות היהודיים את המקורות הפוסט מודרניים ירוויח הרבה מהקדמות טובות שזה תמיד דבר שחסר.

1243
01:08:30,580 --> 01:08:37,620
כן אני חושב שכל כל יש פה באמת הצגה טוב אנחנו לא יכולים להעיד על הסרטון קודם אמרתי שאני לא רוצה שיהודים זה.

1244
01:08:37,900 --> 01:08:47,960
ישנגרו על הקדש מאמינים יסנגרו על עצמם אבל אני חושב שזה פחות לפי מה ששמעתי באנשים שקראו יש כאן באמת קודם כל הצגה טובה של פוסט מודרניזם.

1245
01:08:48,100 --> 01:08:55,940
אם כמה אימפליקציות של הפוסט מודרניזם שאנשים לא תמיד מודעים אליהם כמו שדיברנו בהתחלה על העוצמות של ההבניה החברתית.

1246
01:08:56,100 --> 01:09:05,020
על העובדה שאם כל אחד מתה לו יגדל במקום אחר היינו אנשים אחרים ואלה כל מיני משמעויות של הפוסט מודרניזם שלא תמיד אנשים.

1247
01:09:05,220 --> 01:09:14,140
מה זה סוג של מבוא טוב לפוסט מודרניזם ומצד שני באמת היהדות מוצגת כאן מאיזה שהיא פרספקטיבה אני אגיד לך תמיר.

1248
01:09:14,300 --> 01:09:23,820
יש המון ספרים שנכתבים ומציגים את ההגות של היהדות וחסידות והלכה המון ספרים שמדברים על כל מיני ביטים של היהדות.

1249
01:09:24,060 --> 01:09:29,340
אני לא מכיר ספר כזה שמציג את היהדות מפרספקטיבה היסטורית.

1250
01:09:29,620 --> 01:09:35,060
הוא איכשהו קורא לך תיאולוגיה והיסטוריה ביחד ולכן.

1251
01:09:35,300 --> 01:09:42,340
אני חושב שבאמת אפשר לקרוא את החלק הראשון של הספר שבאמת מסביר מה זה יהדות ממש כסוג של.

1252
01:09:42,540 --> 01:09:51,380
איזה שהוא כפשוט איזה שהוא חיבור שאומר בוא ננסה רגע להסתכל על היהדות בקטע בהיסטורית ולראות את הייחודיות שלה את המאפיינים.

1253
01:09:51,580 --> 01:10:00,180
המיוחדים שלה ולכן אני חושב שבאמת יש פה גם הקדמה טובה למה זה יהדות וגם סוג של הצגה טובה של מה זה פוסט מודרניזם.

1254
01:10:00,260 --> 01:10:03,700
לגבי הפתרון של המפגש ביניהם זה כבר באמת.

1255
01:10:04,140 --> 01:10:07,460
יקרה שופט יקרה הקורא וישפוט.

1256
01:10:07,460 --> 01:10:16,140
הספר מתחבר לי לשלושה הוגים או היסטוריונים תקראו להם איך שתרצו אחד זה יחזק גלקו אפמן שכתב.

1257
01:10:16,340 --> 01:10:24,980
שני אפוסים מאוד מאוד ארוכים אחד זה תולדות האמונה היהודית שבה הוא באמת נותן מבוא היסטורי.

1258
01:10:25,140 --> 01:10:31,020
לאמונה של עם ישראל והשני זה גולב נחר שמדבר על הטבע של החיים של עם ישראל בגלות.

1259
01:10:31,380 --> 01:10:40,060
תלמיד המודרני שלו זה עשה לה בלמן שאותו עירכתי בפודקאסט לגבי הספר הדי חדש הוא כתב.

1260
01:10:40,260 --> 01:10:44,780
תולדות היהודים היסטוריה ישראלית כל ההיסטוריה היהודית מעבר מבין ועד בן גוריון.

1261
01:10:44,940 --> 01:10:50,940
והשלישית ורוטוויס מאוניברסיטת הרווארד שהיא חוקרת של תחום היידיש.

1262
01:10:51,140 --> 01:10:59,420
ושהיא כתבה ספר קצר ומבוא מעולה גם על ההיסטוריה היהודית וגם על האמונה היהודית וגם כחוקרת של שפות.

1263
01:10:59,740 --> 01:11:08,180
היא כתבה גם קצת על איך העברית התפתחה ודברים בסגנון הזה בספרה באמת מעולה פרדוקס הפוליטיקה היהודית.

1264
01:11:08,460 --> 01:11:17,140
אז כל הספרים האלה כמובן מאוד מאוד מומלצים ואני מפתימת זורחת תודה לך על השיחה המרתקת ותמשיך לכתוב.

1265
01:11:17,620 --> 01:11:24,740
תודה רבה תודה רבה תמיר ותמשיך אתה לייצר לנו פודקאסטים מאלפים שבאמת מאפשרים לציבור הרחב.

1266
01:11:25,140 --> 01:11:32,940
לחשף לכל כך הרבה ספרים חשובים לכל כך הרבה תפיסות עולם חשובות שבאמת אין מספיק פלטפורמות שמדבררות אותם.

1267
01:11:32,940 --> 01:11:37,340
והן אפילו מאפשרות לאנשים רק להכיר אותם ולדעת אותם זה מאוד מאוד חשוב תודה.

1268
01:11:37,340 --> 01:11:38,020
בכיף.

1269
01:11:39,900 --> 01:11:43,140
על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי.