הביולוגיה של הווינרים
פרק 160: אהבת אדם, איך ווינרים הופכים משבר לאומי לתשתית להצלחה אינסופית