Afripod

Avkolonialisering: Av vårt indre

July 17, 2019 Marta Tveit / Jonas Gamlem Njau Season 1 Episode 2
Afripod
Avkolonialisering: Av vårt indre
Show Notes

Hvorfor fortsetter så mange afrikanske kvinner å strekke ut håret sitt og bleke huden sin? Hvorfor blir det å tygge på en "Datun", eller tann-rengjørende kvist, ofte sett på som primitivt i forhold til det  å kjøpe en dyr tannbørste, når begge deler funker? En datun er til og med mer bærekraftig! 

Det blir mer og mer tydelig at vi mennesker må "snu tenken", skal vi hanskes med utfordringene verden står ovenfor. Avkolonialiserings-bevegelsen handler om å utfordre de fremherskende måter å vite på og verdensoppfatninger. Avkolonialisering handler om å ta plass og å utfordre vitenskap og tankegang om blant annet frihet, skjønnhet, kjærlighet, åndelighet, utvikling og naturen, og hva det vil så å ha et godt og verdig menneskeliv.  

Den traumatiske og ofte brutale kolonitiden har satt dype spor, og ikke alle er synlige. I første episode forteller vi mer om den internasjonale avkolonialiserings-bevegelsen  som startet i Sør-Afrika, identitet på kryss av kulturer, og verdien av å finne sin egen stemme i mylderet. 

*Disclaimer: På et tidspunkt snakker vi om "Sharpeville Massacre" i Sør Afrika. Der sier vi feil, vi mener egentlig "Soweto oppstandelsen i 1976".