Med Kripos på jobb

Det heter ikke barneporno og saken som fortsatt gir ham frysninger

May 06, 2019 Kripos Season 1 Episode 1
Med Kripos på jobb
Det heter ikke barneporno og saken som fortsatt gir ham frysninger
Chapters
Med Kripos på jobb
Det heter ikke barneporno og saken som fortsatt gir ham frysninger
May 06, 2019 Season 1 Episode 1
Kripos

Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen har jobbet med å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på internett i nesten 20 år. Hør han fortelle om saken han aldri glemmer, og om hvordan Kripos jobber med å forebygge og etterforske overgrep av barn på nett.

Show Notes

Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen har jobbet med å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på internett i nesten 20 år. Hør han fortelle om saken han aldri glemmer, og om hvordan Kripos jobber med å forebygge og etterforske overgrep av barn på nett.