Med Kripos på jobb

Politiet på internett

May 08, 2019 Kripos Season 1 Episode 3
Med Kripos på jobb
Politiet på internett
Show Notes

Hva skal du gjøre hvis noen truer deg på nett, og hva skal til for å bli straffet for noe du skriver i et kommentarfelt? Lone Pettersen og Kjersti Rønholt snakker om politiet på internett.