Med Kripos på jobb

Cold case

May 08, 2019 Kripos Season 1 Episode 6
Med Kripos på jobb
Cold case
Show Notes

Det er få drap i Norge, og de fleste drapssakene ender med dom. Men det er i overkant av 30 drap som fortsatt er uløste. Cold case-enheten på Kripos jobber for å finne svar i noen av disse sakene. I episoden hører du politiadvokat Tone Aase og Espen Erdal, leder av Cold case-enheten.