Med Kripos på jobb

Vold mot barn

May 08, 2019 Kripos Season 1 Episode 7
Med Kripos på jobb
Vold mot barn
Show Notes

Hvorfor må vi tørre å tro at små barn kan bli utsatt for vold? Og er det noe som fortsatt sjokkerer en etterforsker som har jobbet med vold mot små barn i 20 år?