Med Kripos på jobb

Drapsetterforskeren

May 27, 2019 Kripos Season 2 Episode 2
Med Kripos på jobb
Drapsetterforskeren
Show Notes

Tor Kallmyr er etterforskningsleder på Kripos og har etterforsket drap i en årrekke. Han har over 200 reisedøgn i året, han mener at evnen til å tvile er en etterforskers beste egenskap og han slutter aldri å la seg imponere over styrken i mennesker.