Med Kripos på jobb

Europol

June 03, 2019 Kripos Season 2 Episode 4
Med Kripos på jobb
Europol
Show Notes

I Europol sitt hovedkvarter i Nederland sitter det en gruppe med norske politifolk på jobb for Norge. Hvordan ser kriminalitetsbildet ut i Europa? 

Politisambandsmann Yngvar Joensen forteller om Norges arbeid i Europol.