Med Kripos på jobb

Elektroniske spor i de mest alvorlige straffesakene

June 17, 2019 Kripos Season 2 Episode 6
Med Kripos på jobb
Elektroniske spor i de mest alvorlige straffesakene
Show Notes

Møt Steffen Thorkildsen som leder Kripos sin Seksjon for elektroniske spor. De gjør dataundersøkelser i de mest alvorlige sakene i landet. 

Men det er ikke alltid lett å finne digitale spor i 2019. 

(Beklager at det tidvis er dårlig lyd)