Med Kripos på jobb

Hydro-saken: Internasjonal aksjon mot kriminelt nettverk

October 29, 2021 Kripos Season 4 Episode 3
Med Kripos på jobb
Hydro-saken: Internasjonal aksjon mot kriminelt nettverk
Show Notes

Denne uken har Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos deltatt i en internasjonal politiaksjon i Ukraina, som følge av etterforskningen av dataangrepet mot Hydro.  Leder for seksjon for datakriminalitet, Håvard Aalmo, forteller om hva som har ledet til denne milepælen i etterforskningen.