Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 2 - Self Esteem

June 19, 2019 Vee Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Season 1 Episode 2
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 2 - Self Esteem
Show Notes

Nan dezyèm epizòd Ti Chèz Ba The Podcast medam yo adrese tèm estim nan tèt.

Yo koze sou pratik moun fè sou kò tankou tatou, pèsing, eklèsisman po e latriye.

Yo pale tou sou koze chiriji estetik e yo resevwa yon envite espesyal ki vinn pataje eksperyans pal sou sijè sa!

Apresye dezyèm epizòd Ti Chèz Ba The Podcast!