Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 4 - Relationships

July 15, 2019 Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Season 1 Episode 4
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 4 - Relationships
Show Notes

Nan katryèm epizòd Ti Chèz Ba The Podcast, medam yo abòde sijè relasyon. Yo pale de tout kalte relasyon e sa te rive mennen yo fè lyen ant relasyon an Ayiti ak klas sosyal.

Nan epizòd sa tou, medam yo te reponn kèk kesyon yo resevwa sou rezo sosyo, toujou an rapò ak relasyon.