Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 5 - Sexuality Part 2

July 31, 2019 Miss Soy Bamby Raquel Mawussia Nanourz Annie Season 1 Episode 5
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 5 - Sexuality Part 2
Show Notes

Epizòd sa se dezyèm pati sou kesyon seksyalite medam yo te eksplore deja ak Philippe.

Fwa sa a yo chita ak Annie Azor, yon lezbyèn ki ap viv nan peyi Dayiti ansanm ak menaj li. Annie pataje eksperyans li kòm yon omoseksyèl nan sosyete a, epitou tankou yon moun ki rekonèt oryantasyon seksyèl li depi li tou piti.

Epizòd Ti Chèz Ba The Podcast sa a eksplore kesyon seksyalite, kesyon omoseksyalite e reyaksyon kominote a fas a dè mou ki fè chwa yon oryantasyon seksyèl ki pa etewo.

Pòdkas sa gen kontni ki pa pou timoun.