Ti Chèz Ba The Podcast

Episode 10 - Depression

November 15, 2019 Miss Soy Bamby Raquel Catherine Phaidra Season 1 Episode 10
Ti Chèz Ba The Podcast
Episode 10 - Depression
Show Notes

Epizòd Ti Chèz Ba The Podcast sa a adrese sijè Depresyon.

Nan epizòd sa nou te resevwa CATHERINE, yon jèn fi 24 lane ki te vinn chita avèk nou pou pataje eksperyans li kòm yon moun ki soufri depresyon. Ansanm nou te dekouvri efè depresyon te genyen sou lavi li e kijan maladi sa afekte relasyon l ak pwòch li.

Pou epizòd sa a, nou te resevwa tou Phaïdra Laraque, yon sikològ ki te vinn bay opinyon pwofesyonèl li sou koze depresyon.

Prezans li te enpòtan pou nou te ka konprann sijè a pi byen, pou nou te ka sène konvèsasyon ak Catherine nan pi byen epi pou nou ka ede piblik la ak dè lide fòme ki baze sou plis pase opinyon pa nou.

PS: Tanpri si w konn gen lide nwa oswa santi ou konn fè fas a eksperyans tankou sa ki dekri nan epizòd la, chèche pale ak yon moun ki fòme pou sa.