IT-Direktoratet

Episode 04 - Grapefruktgate

August 08, 2019 Paul Bernhard Svenning, Andreas Dittmann-Monsen, RIchard Imenes Season 1 Episode 4
IT-Direktoratet
Episode 04 - Grapefruktgate
Show Notes

Iløpet av denne episoden tar vi for oss IT-prosjekter og hvorfor de ofte kan gå galt og hva man kan gjøre for at prosjektet ikke kommer på forsiden i avisen eller unngå offentlig høring i Stortinget.  Vi synser også om samhandling og det å benytte seg av samhandlingsutstyr mens man er på toalettet. Det hele rundes av med lett overfladisk øl og mat testing. Det advares mot opptil flere digresjoner underveis.