IT-Direktoratet

Episode 09 - Øyvind Kallstad | Dokumentasjonen ligger i scriptet

January 14, 2020 Paul Bernhard Svenning, Andreas Dittmann-Monsen, RIchard Imenes og Øyvind Kallstad Season 1 Episode 9
IT-Direktoratet
Episode 09 - Øyvind Kallstad | Dokumentasjonen ligger i scriptet
Show Notes

Vi har kommet oss etter fjorårets julespesial og er klar med en ny episode av IT-Direktoratet. I denne episoden snakker vi om scripting og automasjon, og i den forbindelse har vi Øyvind Kallstad (også kjent under navnet GraveJester) på besøk. Øyvind jobber til daglig hos konsulentselskapet Fifteen og er en nestor innenfor feltet scripting og automasjon. Øyvind har holdt foredrag under PowerShell Conference EU 2017 og ble i 2016 utnevnt til Powershell Hero i 2016 av powershell.org. Det hele krydres med de sedvanlige digresjoner, dommedagsprofetier, tallfilosofering og som (nesten) alltid tester vi øl og lakris