AICAST

Robindra Prabhu og Cathrine Pihl Lyngstad, NAV - Anvendt brukersentrisk AI

October 22, 2019 Frank Vevle, Michael Løiten, Robindra Prabhu, Cathrine Pihl Lyngstad Season 1 Episode 12
AICAST
Robindra Prabhu og Cathrine Pihl Lyngstad, NAV - Anvendt brukersentrisk AI
Chapters
AICAST
Robindra Prabhu og Cathrine Pihl Lyngstad, NAV - Anvendt brukersentrisk AI
Oct 22, 2019 Season 1 Episode 12
Frank Vevle, Michael Løiten, Robindra Prabhu, Cathrine Pihl Lyngstad

Hvordan skal det offentlige arbeide med kunstig intelligens? Hvor langt har NAV kommet med utforskning av AI, og hva er satt i produksjon? 

Hør hvordan Robindra og Cathrine i NAV arbeider for at AI skal være en viktig komponent som skal løse de tyngre og kompliserte utfordringene NAV står overfor.

Show Notes

Hvordan skal det offentlige arbeide med kunstig intelligens? Hvor langt har NAV kommet med utforskning av AI, og hva er satt i produksjon? 

Hør hvordan Robindra og Cathrine i NAV arbeider for at AI skal være en viktig komponent som skal løse de tyngre og kompliserte utfordringene NAV står overfor.