AICAST

Helga Brøgger, OUS - radiologi + AI =sant?

July 03, 2020 Frank Vevle, Michael Løiten, Helga Brøgger Season 2 Episode 5
AICAST
Helga Brøgger, OUS - radiologi + AI =sant?
Chapters
AICAST
Helga Brøgger, OUS - radiologi + AI =sant?
Jul 03, 2020 Season 2 Episode 5
Frank Vevle, Michael Løiten, Helga Brøgger

I denne episoden møter dere Helga Brøgger som er leder for Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi - NFMSR og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Er helsenorge klar for å ta bruk kunstig intelligens? I vårt zoom-studio diskuterer vi hva som skal til for å øke kompetanse og forståelse for å få til en mer utstrakt bruk av kunstig intelligens. Må leger øke sin kompetanse innen avansert teknologi? Svaret er vel kanskje...ja  

Show Notes

I denne episoden møter dere Helga Brøgger som er leder for Norsk forening for muskel- og skjelettradiologi - NFMSR og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Er helsenorge klar for å ta bruk kunstig intelligens? I vårt zoom-studio diskuterer vi hva som skal til for å øke kompetanse og forståelse for å få til en mer utstrakt bruk av kunstig intelligens. Må leger øke sin kompetanse innen avansert teknologi? Svaret er vel kanskje...ja