מיתוגה עם מיכל פייגנבוים

שרון ישראל, מנכ"לית אקסטרה מייל - על תהליך מיתוג מעסיק מתחילתו ועד לתוצרים שלו | מיתוגה פרק 1

August 01, 2019 Season 1 Episode 1
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
שרון ישראל, מנכ"לית אקסטרה מייל - על תהליך מיתוג מעסיק מתחילתו ועד לתוצרים שלו | מיתוגה פרק 1
Chapters
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
שרון ישראל, מנכ"לית אקסטרה מייל - על תהליך מיתוג מעסיק מתחילתו ועד לתוצרים שלו | מיתוגה פרק 1
Aug 01, 2019 Season 1 Episode 1