מיתוגה עם מיכל פייגנבוים

איך לגשת לבניית תכנית עבודה מעשית של המיתוג מעסיק – עם שלי ריקנטי | מיתוגה פרק 2

September 18, 2019 מיכל פייגנבאום Season 1 Episode 2
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
איך לגשת לבניית תכנית עבודה מעשית של המיתוג מעסיק – עם שלי ריקנטי | מיתוגה פרק 2
Chapters
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
איך לגשת לבניית תכנית עבודה מעשית של המיתוג מעסיק – עם שלי ריקנטי | מיתוגה פרק 2
Sep 18, 2019 Season 1 Episode 2
מיכל פייגנבאום