מיתוגה עם מיכל פייגנבוים

אחריות תאגידית - מה זה בעצם אומר? מומו מהדב | מיתוגה פרק 7

May 24, 2020 מיכל פייגנבאום Season 1 Episode 7
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
אחריות תאגידית - מה זה בעצם אומר? מומו מהדב | מיתוגה פרק 7
Chapters
מיתוגה עם מיכל פייגנבוים
אחריות תאגידית - מה זה בעצם אומר? מומו מהדב | מיתוגה פרק 7
May 24, 2020 Season 1 Episode 7
מיכל פייגנבאום

ראיון עם מומו מהדב מנכ"ל ארגון מעלה על אחריות תאגידית, מה זה בעצם אומר? אילו פרמטרים נכנסים היום תחת המטרייה של אחריות תאגידית? ואיך היא קשורה למיתוג מעסיק?

דירוג מעלה - מה משפיע עליו?

וכמובן התייחסות לתקופת הקורונה 

Show Notes

ראיון עם מומו מהדב מנכ"ל ארגון מעלה על אחריות תאגידית, מה זה בעצם אומר? אילו פרמטרים נכנסים היום תחת המטרייה של אחריות תאגידית? ואיך היא קשורה למיתוג מעסיק?

דירוג מעלה - מה משפיע עליו?

וכמובן התייחסות לתקופת הקורונה