United Malmö

Nåd och tjänst

February 17, 2019
Show Notes

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.
Dagens texter: Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11, Lukasevangeliet 17:7-10