Dopravní podcast

Dopravní 6 → Dědina, letiště, kampus Dejvice, Břevnov

January 05, 2023 Ondřej Matěj Hrubeš
Dopravní podcast
Dopravní 6 → Dědina, letiště, kampus Dejvice, Břevnov
Show Notes

Dopady stavby tramvajové trati na Dědinu, spolupráce Letiště Praha s okolními obcemi a městskými částmi, autobusy v ulici Šolínova, pěší korzo Technická, rekonstrukce ulice Říčanova. Výběr témat, která v prosinci řešil Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

Dopravní 6. Podcast, ve kterém Ondřeje Matěje Hrubeš zpovídá rozhlasový moderátor Miloš Keller. 

Support the show