מדברים על יזמות Podcast Artwork Image
מדברים על יזמות
2 - ביצוע של מיזמים
August 09, 2016 ohad & bubba
מדברים על יזמות

2 - ביצוע של מיזמים

August 09, 2016

ohad & bubba

איך מבצעים מיזמים? מה חשוב לעשות בצוות? על מה לא מוותרים? לקחים ונקודות למחשבה מפי אוהד ובאבה.
איך מבצעים מיזמים? מה חשוב לעשות בצוות? על מה לא מוותרים? לקחים ונקודות למחשבה מפי אוהד ובאבה.
See All Episodes