מדברים על יזמות

8 - machine learning - למה זה מעניין כל כך

October 01, 2016 ohad & bubba
מדברים על יזמות
8 - machine learning - למה זה מעניין כל כך
Chapters
מדברים על יזמות
8 - machine learning - למה זה מעניין כל כך
Oct 01, 2016
ohad & bubba
machine learning זה ללא כל ספק תחום חם בתעשייה כיו.
זהו הניסיון לתכנת מחשב לחשוב כמו בן אדם ובכך להגיע לאפליקציות הרבה יוצר מעניינות מהקיימות בשוק.
כאחד מהכלים לבינה מלאכותית, machine learning מונגש יותר ויותר למפתחי אפליקציות.

מה זה לימוד מכונה - 0:36
דוגמאות למימושים קיימים ללימוד מכונה - 3:42
https://goo.gl/91iaZ3
למה זה מעניין במיוחד עכשיו - 6:25
דוגמאות למימושים אפשריים ללימוד מכונה 7:40
סיכום - 10:52
Show Notes
machine learning זה ללא כל ספק תחום חם בתעשייה כיו.
זהו הניסיון לתכנת מחשב לחשוב כמו בן אדם ובכך להגיע לאפליקציות הרבה יוצר מעניינות מהקיימות בשוק.
כאחד מהכלים לבינה מלאכותית, machine learning מונגש יותר ויותר למפתחי אפליקציות.

מה זה לימוד מכונה - 0:36
דוגמאות למימושים קיימים ללימוד מכונה - 3:42
https://goo.gl/91iaZ3
למה זה מעניין במיוחד עכשיו - 6:25
דוגמאות למימושים אפשריים ללימוד מכונה 7:40
סיכום - 10:52