Olof och Rickards Podcast

Avsnitt 48 - Nackdelen med feeling

September 10, 2020 Olof Röhlander och Rickard Olsson Episode 48
Olof och Rickards Podcast
Avsnitt 48 - Nackdelen med feeling
Show Notes

I det här avsnittet pratar Olof och Rickard om vad feeling är, och de tillfällen när det landar fel.