SouL Podcast

Nedeľný Podcast - Rozhovor s otcom biskupom Jozefom Haľkom

March 28, 2020 SoL/ Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko Phd. Season 2 Episode 2
SouL Podcast
Nedeľný Podcast - Rozhovor s otcom biskupom Jozefom Haľkom
Chapters
SouL Podcast
Nedeľný Podcast - Rozhovor s otcom biskupom Jozefom Haľkom
Mar 28, 2020 Season 2 Episode 2
SoL/ Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko Phd.

V dnešnom Nedeľnom Podcaste si môžete vypočuť rozhovor s otcom bispkupom Jozefom Haľkom, v ktorom sa vyjadruje na tému k aktuálneho posolstva pápeža Františka ku Svetovému dňu modlitieb za povolania. V rozhovore sa dotýka práve toho ako žiť svoje povolanie. Tiež sa vyjadruje k štyrom slovám povolania z pápežovho posolstva a to konkrétne k vďačnosti, odvahe, námahe a chvále.

Show Notes

V dnešnom Nedeľnom Podcaste si môžete vypočuť rozhovor s otcom bispkupom Jozefom Haľkom, v ktorom sa vyjadruje na tému k aktuálneho posolstva pápeža Františka ku Svetovému dňu modlitieb za povolania. V rozhovore sa dotýka práve toho ako žiť svoje povolanie. Tiež sa vyjadruje k štyrom slovám povolania z pápežovho posolstva a to konkrétne k vďačnosti, odvahe, námahe a chvále.