Le Grand Jardin Sài Đồng's Podcast Podcast Artwork Image

Le Grand Jardin Sài Đồng's Podcast

Le Grand Jardin Sài Đồng

Le Grand Jardin được quy hoạch và thiết kế ra 9 khối nhà hiện đại và số 9 là con số đại diện cho sự tăng trưởng và là số dương lớn nhất có một chữ số, đại diện cho cực dương, cho năng lượng và sức mạnh ở đỉnh cao không bao giờ tắt và còn tiếp tục tiến lên.
Episodes