Småbrukarpodden
Vatten som fryser, kostnad att köra samt godtycklighet