Hedvigslundskyrkan
Kom och drick av vattnet som ger liv - Roger Arnfjell
Kom och drick av vattnet som ger liv - Roger Arnfjell 25:56 Jordens salt och världens ljus - Roger Arnfjell 25:01 Tillsammans - Roger Arnfjell 32:52 Uppmuntran - Roger Arnfjell 30:24 Jesus är uppstånden - Roger Arnfjell 24:38 Skörd - Roger Arnfjell 24:21 Sådd - Roger Arnfjell 24:53 Älska Gävle - Emanuel Johansson 40:26 Älska Gävle - Fredrik Milde 32:53 Predikan - Johanna Sewon 39:28 Predikan (första delen saknas) - Marie Arnfjell 21:31 Tänk att Gud har en uppgift just för mig!! - Roger Arnfjell 31:42 Jabes bön - Roger Arnfjell 32:29 Bön - Emanuel Johansson 37:10 Predikan - Roger Arnfjell 16:41 Förändra din värld genom bön - Roger Arnfjell 27:47 Tacksamhet - Fredrik Arwehed 30:56 Predikan - Johanna Séwon 35:40 Predikan - Samuel Nilsson 23:04 Predikan - Emanuel Johansson 33:34 Den Helige Ande, del 3 - Fredrik Arwehed 39:38 Den helige ande, del 2 - Fredrik Arwehed 31:06 Predikan - Fredrik Arwehed 28:48 Predikan - Fredrik Arwehed 29:50 Predikan - Emanuel Johansson 41:16