dagvers
Johannes 7:14-24 - Jij bent..ik vind jou..
Johannes 7:14-24 - Jij bent..ik vind jou.. 2:43 Lucas 7:11-17- Groot verdriet 1:59 Matteüs 6:25-34 Zorgen voor morgen 2:40 Psalm 83:1-9 Vijanden van God 1:43 Matteüs 6:7-15 Gebed zonder end 2:05 Matteüs 5:13-17 Zout en licht 2:05 Spreuken 18:1-8 Spreken: zilver of goud 1:44 Marcus 1:7-13 In de woestijn 2:09 Lucas 2:25-32 Blijven wachten 2:02 Matteüs 1:24 -2:6 Zoekplaatje 2:22 Psalm 78:1-4 Leren van verhalen 1:30 Lucas 1:70-79 Eerste woorden 2:17 Lucas 1:5-15 Gods plan 2:34 Spreuken 16:33-17:6 Over ouders 1:48 Marcus 14:18-26 - Bloed 2:36 1 Johannes 1:1-13 Wie is Jezus 2:22 Maleachi 3:19- 24 Springende kalveren 2:15 Maleachi 2:17-3:4 Nieuwe start 2:08 Psalm 77:5-14 Slapeloos 2:01 Maleachi 2:13-16 Ontrouw 2:01 Zacharia 14:6-11 Gods nieuwe wereld 2:19 Spreuken 16:16-24 Geld maakt niet gelukkig 2:03 Zacharia 8:14-22 Doe het goede 2:28 Zacharia 2:5-13 Weg met het donker 2:11 Haggai 1:5-11 Een eigen huis 2:28