dagvers
Profetie - Zacharia 9:9-10
Profetie - Zacharia 9:9-10 2:57 Goede herder - Johannes 10:11-19 3:44 Loof de Heer! - Psalm 118 5:27 Hoeksteen - Matteüs 21:33-46 4:30 Licht voor de wereld - Johannes 1:29-34 3:24 Zonde en Straf - Jesaja 53 5:33 Wie zeggen ze dat ik ben? - Matteüs 16:13-16 en 20-21 3:37 Ongemakkelijke boodschap - Lucas 13:31-35 3:08 De dag van de Heer - Matteüs 17:5-13 3:42 Dienaar van God - Jesaja 42:5-9 3:14 Verhalen over Jezus - Jesaja 42:1-4 3:05 Geloof je dat? - Johannes 11:17-27 3:09 Levend water - Johannes 4:5-30 5:44 Hemels brood - Johannes 6:24-51 6:46 Hardop belijden - Romeinen 10:9-13 2:56 Vrij voelen - Johannes 8:30-36 2:59 Nieuwe verbond - Hebreeën 9:11-22 5:08 Zwakheden - Hebreeën 4:14-16 2:45 Vergeving - 1 Johannes 1:5-2:6 4:38 Verzoende wereld - 2 Korintiërs 5:14-21 3:57 Jezelf herkennen - Lucas 7-36:50 5:32 Nieuwe mens in Christus - Efeziërs 2:11-22 4:05 Vertrouwen op God - Hebreeën 12:1-3 3:29 Christus de eerstgeborene - Kolossenzen 1:15-20 3:19 Kerk van Christus - Efeziërs 1:15-23 3:45