File in de Lucht
FIDL #7: Wat is de werkelijke impact van de auto op het klimaat?
Chapters
0:53
Het beleidswerk van Bond Beter Leefmilieu
5:25
België vs de Europese klimaatdoelstellingen
8:52
Ambitieuze mobiliteitsmaatregelen
10:35
De grootste uitdagingen op vlak van mobiliteit: de 3 V’s
14:20
Waarom Uber niet zou bijdragen aan CO2-vermindering
20:02
Wat kunnen wij - als individu - doen voor het klimaat?
21:44
Een visie op lange termijn
24:01
Belerend overkomen
25:42
(Minder) enthousiaste landen voor een actief klimaatbeleid
31:43
Mobiliteit voor één derde verantwoordelijk voor uitstoot
32:55
Het nut en onnut van een lage-emissiezone
36:52
De bevoorrechte situatie van de luchtvaart
41:28
Done is better than perfect
43:03
De brommer valt vaak uit de discussie
File in de Lucht
FIDL #7: Wat is de werkelijke impact van de auto op het klimaat?
Feb 18, 2020 Season 1 Episode 7
Laurien Spruyt

De klimaatopwarming is een gevolg van broeikasgassen die vrijkomen door landbouw, verwarming van huizen en brandstofwagens. De toekomst van ons klimaat ligt dus ook in handen van onze mobiliteit. En daarover kan onze volgende gast beslist meer vertellen. Laurien Spruyt is bio-ingenieur en beleidsmedewerker mobiliteit en klimaat bij Bond Beter Leefmilieu.