שידורי יהדות

בס"ד למה צריך להיות בשמחה אחרי עבירה, שיעור תורה קצר פחות מ 10 דקות

May 13, 2021 Zvi W Zidon Season 1
שידורי יהדות
בס"ד למה צריך להיות בשמחה אחרי עבירה, שיעור תורה קצר פחות מ 10 דקות
Chapters
שידורי יהדות
בס"ד למה צריך להיות בשמחה אחרי עבירה, שיעור תורה קצר פחות מ 10 דקות
May 13, 2021 Season 1
Zvi W Zidon

התמודדות עם עצבות לאחר חטא זה בשמחה תמיד, לפעמים מטעה היצה"ר לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה האם יצר הרע צודק או מטעה
?
ישראל אסולין וצבי וילור צידון בשיעור קצר ומחזק

Show Notes Transcript

התמודדות עם עצבות לאחר חטא זה בשמחה תמיד, לפעמים מטעה היצה"ר לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה האם יצר הרע צודק או מטעה
?
ישראל אסולין וצבי וילור צידון בשיעור קצר ומחזק

, . . , : , ? . .

:

, , , . , . , , . ... , , . . ... , , . . - , . , . . , , , ,

:

, , , .

:

. ? , . . , ... . , , , . , 30,40,70 .

:

. , , . . , . ? . . , , . . , , ? . - ? , ... . - . . ? , . , , , . . . , , . . , ... - , , . , , , . : , , . - . , , . . . - . , , ... , , , . , , ? ? , .

:

, , , ! ? , ! , , , . . , ... . , ... , . , , , . ? ? ? - ? ? ? ... ? ? , , , ... , , ... , , , . , , ... ... , . - . ... - . !

:

, .

:

, , , , , . . , . . - , , , ! ?

:

? ? , , . ! . , .

, :

. . , , , . , ! , . . , , , , , , , , . ! ! ? , , , , -300, 500 , . . - . , , ... , . , . , , ... , , , ... . , .

:

... - , , , . , , ... . - , . - . , . . , .