The Next Step Show (NSS Podcast)

مقدمه ای بر تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Introduction to Market and Marketing Research for early-stage startups , Soodeh Habibi and Bramak Bahremand,S2-E:36

February 07, 2022 Amir Sed Season 2 Episode 36
مقدمه ای بر تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Introduction to Market and Marketing Research for early-stage startups , Soodeh Habibi and Bramak Bahremand,S2-E:36
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مقدمه ای بر تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی با حضور سوده حبیبی و برمک بهره مند. Introduction to Market and Marketing Research for early-stage startups , Soodeh Habibi and Bramak Bahremand,S2-E:36
Feb 07, 2022 Season 2 Episode 36
Amir Sed

در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی، دو نفر از با سابقه ترین فعالان در حوزه دیجیتال مارکتینگ و تحقیقات بازار با ما از اهمیت و جایگاه تحقیقات و مطالعات بازار در فضای استارتاپی میگویند. 
این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

در این اپیزود برمک بهره مند و سوده حبیبی، دو نفر از با سابقه ترین فعالان در حوزه دیجیتال مارکتینگ و تحقیقات بازار با ما از اهمیت و جایگاه تحقیقات و مطالعات بازار در فضای استارتاپی میگویند. 
این مجموعه در فضای کلاب هاوس به مدت دوازده جلسه در نوامبر سال 2021  ضبط شده که در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد و به موضوع تکنیکها، استراتژی ها، روشهای کاربردی و اجرایی در زمینه تحقیقات بازار متناسب با فضا و نیاز استارتاپ ها میپردازد. 

در ادامه از شما دعوت میکنیم تا شنونده این اپیزود باشید و دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید. 

------------------------------------------

شما میتوانید از طریق ایمیل برنامه مستقیما با تهیه کننده و مجری برنامه امیرعباس صدقی زاده در ارتباط باشید و ما را از دید گاه خود در خصوص مطالب مطرح شده دراین اپیزود مطلع سازید. 


ایمیل برنامه: amir@thenextstepshow.com

وب سایت برنامه: www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel