The Next Step Show (NSS Podcast)

فصل سه. اپیزود ‍۳۴- خلق کتگوری با حذف و یا اضافه کردن

January 09, 2024 Amir Sed Season 3 Episode 34
فصل سه. اپیزود ‍۳۴- خلق کتگوری با حذف و یا اضافه کردن
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
فصل سه. اپیزود ‍۳۴- خلق کتگوری با حذف و یا اضافه کردن
Jan 09, 2024 Season 3 Episode 34
Amir Sed

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • دردسر چاقوی سویسی.
  • اشتباه برندهای بزرگ خودروسازی در استفاده از تکنولوژی.
  • خلق کتگوری با حذف و یا اضافه کردن.
  • ایده‌های خوب،‌ ایده‌های بد.

---------------------

در اپیزود سی  و چهار از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی خلق جایگاه و ساخت برند با حذف و یا  ا‍ضافه کردن موضوعی خاص در کل بیزنس میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

بخش  سوم از فصل سه. هدایت و رهبری استارتاپها - برند و استراتژی. 

  • دردسر چاقوی سویسی.
  • اشتباه برندهای بزرگ خودروسازی در استفاده از تکنولوژی.
  • خلق کتگوری با حذف و یا اضافه کردن.
  • ایده‌های خوب،‌ ایده‌های بد.

---------------------

در اپیزود سی  و چهار از فصل سه به همراه دکتر بهروز لطفیان به بررسی چگونگی خلق جایگاه و ساخت برند با حذف و یا  ا‍ضافه کردن موضوعی خاص در کل بیزنس میپردازیم. 

 ---------------------

 این برنامه به هیچ سازمان، موسسه و یا نهاد دولتی، سیاسی، مذهبی، مالی و یا خیره وابسته نمیباشد و مستقلا به سفارش شرکت زیر تهیه و تولید شده.  

BlueBirds Group

----------------------

شما میتوانید از طریق آدرس زیر با امیرعباس صدقی زاده، تهیه کننده و مجری برنامه درارتباط باشید. 

amir@Thenextstepshow.com

----------------------

درصورت تمایل وبدور از اجبار چنانچه مایل باشی میتوانید از تولید این برنامه حمایت کنید. 

لینک حمایت برنامه از طریق پیپال

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel