The Next Step Show (NSS Podcast)

مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 12, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2)

October 15, 2020 Amir Sed Season 1 Episode 12
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 12, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2)
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 12, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2)
Oct 15, 2020 Season 1 Episode 12
Amir Sed

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  comercial@thenextstepshow.com
حساب تویتر: NSS_Farsi
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

مروری بر اپیزودهای ششم الی دهم. مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی از ایران،‌ رضا کاظمی پورازآمریکا،‌ امین مباشراز آمریکا ،‌امیرحسین خوشبین از ایران و نژده هوانسیان ازارمنستان. به همراه پاسخ دهی به پرسشهای مطرح شده.
 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.
ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)  Amir@thenextstepshow.com
ارتباط با بخش تبلیغات و بازرگانی  comercial@thenextstepshow.com
حساب تویتر: NSS_Farsi
لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel