The Next Step Show (NSS Podcast)

مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 20. Season 1

January 01, 2021 Amir Sed Season 1 Episode 20
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 20. Season 1
The Next Step Show (NSS Podcast)
More Info
The Next Step Show (NSS Podcast)
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 20. Season 1
Jan 01, 2021 Season 1 Episode 20
Amir Sed

پولت قهرمانیان و مهرداد محمد زاده  بنیانگذار شیزارو بازار در خصوص چالشهای موجود در ارتباط با راه اندازی استارتاپ خودشان در صنعت مد و دکوراسیون داخلی در شرایط سخت موجود ایران با ما به گفتگو نشستند. مهرداد و پولت بر این باور هستند که الزاما راه یک استارتاپ نباید به تکنولوژی ها یپیچیده و یا خلق پلت فرم های  مختلف در فضای مجازی ختم شود. 
شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.  

برای دسترسی به سایت شیزارو بازار از شما دعوت میکنیم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 
https://www.shizarubazaar.com/

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 Amir@thenextstepshow.com

ارتباط با بخش تبلیغات 
comercial@thenextstepshow.com

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel


The Next Step Show (NSS Podcast) +
با حمایت خود ما را در تهیه و تولید این مجموعه پادکست همراهی کنید.
Starting at $3/month
Support
Show Notes

پولت قهرمانیان و مهرداد محمد زاده  بنیانگذار شیزارو بازار در خصوص چالشهای موجود در ارتباط با راه اندازی استارتاپ خودشان در صنعت مد و دکوراسیون داخلی در شرایط سخت موجود ایران با ما به گفتگو نشستند. مهرداد و پولت بر این باور هستند که الزاما راه یک استارتاپ نباید به تکنولوژی ها یپیچیده و یا خلق پلت فرم های  مختلف در فضای مجازی ختم شود. 
شما دوستان عزیز را به شنیدن این اپیزود دعوت میکنیم.  

برای دسترسی به سایت شیزارو بازار از شما دعوت میکنیم به آدرس زیر مراجعه فرمایید. 
https://www.shizarubazaar.com/

 برای ارتباط با ما میتوانید از طریق زیر اقدام نمایید.

ارتباط مستقیم با امیرعباس صدقی زاده (تهیه کننده و مجری برنامه)
 Amir@thenextstepshow.com

ارتباط با بخش تبلیغات 
comercial@thenextstepshow.com

لینک موقت سایت: https://www.thenextstepshow.com

Support the Show.

از ابتدای فصل چهار ما در فضای یوتیوب مترکز خواهیم شد. از شما دعوت میکنیم تا با ما همراه شده و به جمع کارآفرینان مهاجر ایرانی بپیوندید.
کانال یوتیوب برنامه:
NSS YouTube Channel