Tæt på retsmedicin

Undersøgelse af børn udsat for vold eller sexovergreb

January 29, 2021 Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Tæt på retsmedicin
Undersøgelse af børn udsat for vold eller sexovergreb
Show Notes

Nogle gange opstår mistanken om vold eller sexovergreb mod et barn  hos pædagogerne i børnehaven eller hos sygehuspersonalet, hvis barnet er indlagt på en børneafdeling. For større børn kan erindringen om et sexovergreb i barndommen dukke op, når de bliver teenagere. Mistanken vil ofte føre til, at politiet beder om en retsmedicinsk undersøgelse af barnet.
I de fleste tilfælde vil undersøgelsen finde sted på Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), der ligger få skridt fra Institut for Retsmedicin i lokaler på Aarhus Universitetshospital i Skejby. I alt bliver cirka 70 børn årligt undersøgt af retsmedicinere fra Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet.
Undersøgelsen kræver, at barnet skal klædes af, og i sager om muligt sexovergreb skal barnet  undersøges på kroppens mest intime steder. Undersøgelsen gennemføres i tæt samarbejde med barnet og kræver stor varsomhed hos retsmedicineren og den specialuddannede børnesygeplejerske, der udfører den.
Medvirkende: Retsmediciner og vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen, børnesygeplejerske Anette Løvstad.
Tilrettelæggelse: Jakob Kehlet.