Sociëteit Vastgoed Podcast

'Maak de Notaris niet het Sluitstuk' - Rogier van Heeswijk, Rox Legal #SociëteitVastgoedPocast

May 17, 2021 Sociëteit Vastgoed / Rox Legal Season 1 Episode 15
Sociëteit Vastgoed Podcast
'Maak de Notaris niet het Sluitstuk' - Rogier van Heeswijk, Rox Legal #SociëteitVastgoedPocast
Show Notes

Claudia van Haeften ging in gesprek met een van de bestuurders van Chepri, notaris en eigenaar van RoxLegal. Rogier heeft zich in zijn loopbaan met name gespecialiseerd in ‘distressed real estate’, zekerheidsrechten in het algemeen en executoriale verkopen (veilingen op grond van hypotheek of executoriaal beslag) van registergoederen in het bijzonder. Daarnaast is hij zeer actief in het adviseren en uitvoeren van rechtshandelingen op het gebied van registergoederenrecht en ondernemingsrecht (in de ruimste zin van het woord), het snijvlak daarvan, werknemersparticipaties, anonimiteitstructuren en asset protection in combinatie met corporate recovery. In deze podcast vertelt Rogier waar zijn focus ligt en welke meerwaarde de notaris heeft.