Sociëteit Vastgoed Podcast

'Betaalbare woon(zorg)concepten voor senioren' #5

July 07, 2021 Sociëteit Vastgoed / Woonzorg Nederland Season 1 Episode 5
Sociëteit Vastgoed Podcast
'Betaalbare woon(zorg)concepten voor senioren' #5
Show Notes

Ron van Bloois (lecturer - Sociëteit Vastgoed Academy) gaat in gesprek met Esther Akkerman (Programmamanager Formules bij Woonzorg Nederland) over senioren huisvesting en zorgvastgoed. Tijdens deze podcast behandelen Ron & Esther de volgende topics:
 
1. Waarom is dit een belangrijk item? Wat verstaan we onder betaalbaarheid? Directe relatie met onderliggende 
vraag/behoeften, verhuisbereidheid en betalingsbereidheid? 
2. Welke beeld hebben wij bij aantallen in sociale huur en vrije sector (van middelhuur tot high-end)
3. Waardoor staat betaalbaarheid onder druk? Marktmechanismen? 
4. Wat behelst een goed concept (zelfstandigheid vs. gerichte ontmoeting), activeren en vereenzaming tegen gaan) 
en wat voor soort componenten zitten hierin (IT, ehealth, voeding etc)? 
5. Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis: Niet alleen woonvormen op gebouwniveau, maar ook zorgzame 
wijken en buurten. Zoals het nu gaat, gaat het niet meer. Hoe dan wel? Wat betekent dat voor ons allemaal.

- Woningopgave
- Openbare ruimte
- Sociaalnetwerk
- Zorginfrastructuur
- Spelers: in hoeverre kunnen en willen partijen meebewegen in hun wijzigende rol? Denk aan zorginstellingen maar ook gemeenten vanuit WMO

6. Hoe gaan we om met doelgroepverzwaring in senior housing c.q. wooncomplexen? VPT, welke drivers?