Sociëteit Vastgoed Podcast

'Uitdagingen en aanbevelingen bij ontwikkelen woonzorglocaties' #6

July 07, 2021 Sociëteit Vastgoed / Roosdaal Tijhuis / Bouwinvest Season 1 Episode 6
Sociëteit Vastgoed Podcast
'Uitdagingen en aanbevelingen bij ontwikkelen woonzorglocaties' #6
Show Notes

Ron van Bloois (lecturer - Sociëteit Vastgoed Academy) gaat in gesprek met Walter Knoll (Roosdom Tijhuis) & Monique Tetteroo (Bouwinvest) over senioren huisvesting en zorgvastgoed. Tijdens deze podcast behandelen we:

1. Tekort en vindbaarheid locaties. Of moeten we ook vooral spreken over uitruil en herontwikkelingspotentieel? 
2. Betaalbaarheid locaties. Welke marktmechanismen ontwrichten of remmen? Grondinkomsten gemeenten, 
concurrerende vraag vanuit bv woningbouw met hogere opbrengsten, kennis, regeldruk? 
3. Doorlooptijd ontwikkelproces: wat zijn de drempels en vertragende factoren?
4. Oplossingen?
a. Samenwerking overheid en markt. Wat verstaan we hier onder c.q. wat zien we graag anders? 
b. Regeldruk verminderen of meelaten groeien met transities: College Saneringen, beperkt ‘onderhands’ en marktwerking
c. Beschikbaar houden van maatschappelijk bestemmingen binnen een gemeente voor zorg (50-60% gereguleerd, waarvan x)
d. Instrumenten: woonzorgvisies, anterieure ovk, bestemmingsplannen (maatschappelijk/brede bestemming, positieve 
leeftijdsdiscriminatie, )
e. Vindbaarheid locaties vergroten: van off market naar on market
f. Ontwikkelende bouwer (en vastgoedeigenaar) eerder in het ontwerpproces betrekken